Na Cihelně by mělo být regulované parkování

12.1.

Na Cihelně by mělo být regulované parkování

Prezentace možných variant regulace systému parkování v pardubické místní části Cihelna a Stavařov proběhla ve čtvrtek v podvečer v aule Univerzity Pardubice. Město Pardubice, respektive jeho magistrát nechal studii zpracovat u společnosti Euroanalytics, s.r.o., která navrhla například řešení parkování v Mladé Boleslavi.
Diskuze k parkování na Cihelně
Sídliště Pardubice Sever v Cihelně a Stavařov mají nejen problémy běžného sídliště, parkování je zde ovlivněno také přítomností univerzitního kampusu a dvou středních škol. Parkují zde tedy nejen zaměstnanci, ale především studenti, kteří do školy dojíždí, mnohdy i na sídlišti v pronajatých bytech bydlí. Systém regulace parkování s vyhrazeným stáním pro rezidenty, abonenty a smíšeným systémem parkování má zabezpečit dostatek parkovacích možností pro rezidenty, kteří jsou doma v určitých známých časech během dne a týdne stejně jako pro návštěvníky této oblasti, jež ve většině případů potřebují parkovat, když stálí obyvatelé této oblasti jsou pryč.
„Naším primárním cílem je zabezpečit dostatečný parkovací komfort pro rezidenty, tedy obyvatele této lokality v časech, kdy to potřebují. Jejich parkovací potřeby jsou především v časech, kdy parkování méně potřebují návštěvníci této oblasti, kterými jsou především univerzitní studenti. Systém zón a časů vyhrazených pouze pro rezidenty a zón, kde mohou parkovat i návštěvníci, by měl zajistit dobré podmínky pro parkování všech. Upřímně říkám, že budu preferovat naše obyvatele,“ uvedl při prezentaci primátor Pardubic Martin Charvát.
„Po centru města, kde je parkování již regulováno, by oblast Cihelny mohla být jednou z prvních regulovaných okrajových částí Pardubic. To proto, že tu převis poptávky po stání pociťujeme především kvůli přítomnosti velkého počtu zejména studentů pardubické univerzity, kteří do školy denně jezdí autem, nebo tu bydlí a přes týden parkují. Tím se od ostatních sídlištních částí výrazně odlišuje,“ konstatoval starosta MO II Radek Hejný. „Situaci by měl vyřešit systém regulačních opatření, která však chceme předem projednat s dotčenými obyvateli této lokality,“ doplnil Hejný.
„V každé lokalitě budou obyvatelé vždy subjektivně pociťovat nedostatek parkovacích míst. Už jenom proto, že alespoň jeden automobil má v podstatě každá domácnost a většina z nich vlastní více než jeden. Vycházíme ze situace, že počet parkovacích míst v lokalitě je pevně dán. Nehraje roli, jestli jich pár přibyde. Správně nastavený systém regulace musí zajistit parkovací komfort pro všechny v době, kdy to potřebují, a v místě, kde to potřebují. Jako jeden z hlavních bodů námi navržené regulace například spatřuji naučit vysokoškoláky parkovat na parkovištích univerzity, která nejsou třeba přímo tam, kde studenti bydlí, ale jsou pro ně určena,“ podotkl Pavel Řezáč ze společnosti Euroanalytics, která návrh systému parkování zpracovává. „Zmapovali jsme specifika této oblasti i potřeby obyvatel a představili jsme první návrh regulace. Jedná se o pomyslný bod nula, jenž se bude modifikovat dle názorů obyvatel Cihelny,“ dodal Řezáč. „Dnes prezentovaný návrh vnímám jako živý materiál, který se bude dále vyvíjet i třeba podle názorů, které zazněly ve velmi živé diskuzi po prezentaci. Upravenou studii pak znovu odprezentujeme obyvatelům Cihelny. To, že obyvatelé této lokality vyslovili souhlas s potřebou regulace parkování, vnímám velmi pozitivně,“ doplnil primátor Martin Charvát.
Upravená studie regulace parkování by měla být předložena k posouzení ještě před letními měsíci. Poté by po procesu vyjádření a schválení příslušnými orgány a institucemi mohla být zahájena realizace regulačních opatření.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

18.3.

Za čištění ohněm budou padat pokuty

Konečně, koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může vést k nejtragičtějším koncům.

Společnost celý článek
23.8.

Pátá miliarda z ROP Severovýchod proplacena

Nejvíce registrovaných záměrů sledovalo rozvoj měst a obcí.

Společnost celý článek
23.2.

GRAND Festival smíchu - letos již po deváté

Závěrečný Galavečer smíchu s vyhlášením výsledků festivalu již popáté natočí i Česká televize.

Společnost celý článek
23.9.

Výprachtice: školáci versus hejtman

Obec začala s rekonstrukcí školy, nyní bude vystavěno dětské hřiště, upravena autobusová zastávka a fotbalové hřiště.

Společnost celý článek
5.8.

Stanovisko primátora Pardubic Jaroslava Demla

Veřejně Vás žádám, abyste řekl přesně, v čem mělo město jednat jinak, podle Vás tedy lépe.

Společnost celý článek
15.5.

Cyklo Glacensis 2007

Město Choceň se letos připojí k tradiční akci Cyklo Glacensis a stane se jedním ze startovacích míst.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting