img
Centrum transferu technologií a znalostí UP

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice je můstkem zkracujícím cestu vědeckých poznatků do praxe a otevřenou branou zvoucí zástupce komerčních společností ke spolupráci s univerzitou.

Pardubice +420 466 037 535 Napsat email

img
Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE

Dislokované pracoviště Česká Třebová. Vzdělávání, vědecký výzkum a praktická výuka v laboratořích a provozních útvarech dopravy.

Česká Třebová +420 465 533 006 Napsat email

img
Fakulta ekonomicko - správní UPCE

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 velkým vývojem.. Bakalářské studium a navazující magisterské studium v oboru ekonomicko-správním.

Pardubice +420 466 036 111 Napsat email

img
Fakulta chemicko-technologická UPCE

Studijní programy: Chemie a technická chemie, Chemie a technologie potravin, Speciální chemicko-biologické obory.

Pardubice +420 466 037 294 Napsat email

img
Infoserver Univerzity Pardubice

Vše o dění na UP. Obrazové zpravodajství Univerzity Pardubice. Výstavy v Galerii UPa. Informace CIT. Oslavy 50 let existence vysokého školství v Pardubicích. English.

Pardubice +420 466 036 111 Napsat email

img
Jazykové cnetrum UPCE

Studenti předmětů JC absolvují před vstupem do 1. ročníku studia a před začátkem akademického roku rozřazovací testy, aby si mohli zapsat příslušný předmět dle své jazykové úrovně. Bližší informace na odkazech k jednotlivým fakultám.

Pardubice +420 466 036 716 Napsat email

img
Spolek textilních chemiků a koloristů

Dobrovolná organizace odborných, pedagogických a vědeckých pracovníků z oboru textilní chemie, barvářské chemie a koloristiky. TEXCHEM.

Pardubice +420 466 037 007 Napsat email

img
Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10,5 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol.

Pardubice +420 466 036 111 Napsat email

img
Univerzitní ekologické centrum FCHT UP

Centrum na Ústavu ochrany životního prostředí. Pedagogická činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, environmentálního managementu a hygieny a bezpečnosti práce.

Pardubice +420 466 037 503 Napsat email

Celkem v kategorii 9 firem


    Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting