Historie Pardubic

První obyvatelé

foto pardubiceNejstarší stopy pobytu člověka lze na Pardubicku sledovat z archeologických nálezů až od sklonku starší doby kamenné.

Ve 12.- 6. století př.n.l. tu sídlil lid kultury lužické a jemu příbuzné slezsko-platenické, obecně označován jako lid popelnicových polí.

Osídlení území kolem Pardubic se začínalo stabilizovat někdy kolem 12. století a souviselo s procesem vrcholící kolonializace. Pro počátky osídlení vlastních Pardubic máme spolehlivé archeologické doklady od počátku 13. století (Pardubičky).

První zmínka o městě

První dochovanou písemnou zprávou o Pardubicích je Listina z roku 1295.

První vlastník Pardubic

Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili synové Púty z Dubé Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Přichází na scénu dějin šlechtický rod - páni z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu koně se zlatou uzdou na červeném štítu.

Arnoštova závěť z roku 1340 je prvním dokladem o existenci Pardubic jako města, přesněji jako poddanského městečka. Povýšení Pardubic na městečko se tedy uskutečnilo někdy v letech 1332 - 1340.

V roce 1390 byla postoupena část panství Hanušovi z Milheimu.

Dalším majitelem po jeho smrti se stává na začátku husitských válek Viktorín Boček z Kunštátu. V době husitských válek Pardubice pravděpodobně získal úchvatem moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova.

Období pánů z Pernštějna

foto pardubiceRoku 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, který začal v okolí budovat novou rodovou doménu. Za doby pánů z Pernštejna dochází na Pardubicku k obrovskému rozkvětu. Budují se rozsáhlé a výnosné soustavy rybníků, které přinášejí rozvoj rybníkářství. Pardubická rezidence se stala významným společenským centrem jagellonských Čech. Původní areál hradu byl přestavěn na reprezentativní zámecký palác a stal se zároveň příkladem vrcholné opevňovací techniky pozdní gotiky.

Takto dochované spojení nedobytné pevnosti s pohodlnou aristokratickou rezidencí je v tomto rozsahu v našich zemích unikátní.

Renesance na zámku

Duch renesance vnesli do zámeckých komnat až Vilémovi synové Vojtěch a Jan. Zámek v průběhu dvacátých až čtyřicátých let 16. století nejen vyrostl o jedno patro, ale získal i cennou výzdobu interiérů, dodnes zčásti zachovanou.

Dědictví pánů z Pernštejna

Pernštejnové zásadně ovlivnili i vzhled samotného města. Pardubice, které byly ještě koncem 15. století nevýznamným zemědělským městečkem, začal Vilém z Pernštejna ihned přetvářet podle své představy. Získal pro ně status města a sám vypracoval městské zřízení (1512). Nákladná pozdně gotická přestavba města, dokončená po velikém požáru Pardubic r. 1507, dala již v první třetině 16. století vzniknout přísloví "skví se jako Pardubice".

Pardubice komorním městem

foto pardubicePardubice se v průběhu první poloviny 16. století staly ekonomickým a kulturním centrem rozlehlého panství, které po finanční krizi pernštejnského roku (1560) získal arcikníže Maxmilián Habsburský. Královským komorním městem zůstaly Pardubice až do moderní doby.

Přehled dějin Pardubic ke stažení

Následující dokument je zpracován jako studijní text pro kurz průvodců. Text byl sepsán PhDr. Františkem Šebkem - ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích. S jeho souhlasem uvádíme historii našeho města na internetových stránkách. Tento velice podrobný popis je určen pro všechny milovníky historických událostí na Pardubicku.

Přehled dějin Pardubic ve formátu pdf (15 stránek, 425 kB) ]

Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting