Soutěž o 2 vstupenky na muzikál Mýdlový princ

Propagační Soutěž o 2 vstupenky na muzikál Mýdlový princ

Pravidla soutěže o vstupenky

Stanovení pravidel soutěže O 2 vstupenky na muzikál Mýdlový princ. (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem soutěže a účastníky soutěže.

Pořadatel soutěže : www.pardubice.cz

Termín a místo konání soutěže Soutěž se koná prostřednictvím facebookového profilu pořadatele v období od 11. 2. do 20. 2. 2019 do 10.00 hodin (dále jen „trvání soutěže“).

Účast v soutěži a soutěžní úkoly: Účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže splní soutěžní úkoly, kterými jsou: sdílet veřejně odkaz na soutěž, odpovědět na soutěžní otázku na adresu info@pardubice.cz, kde též připojit svůj telefonní kontakt, stát se fanouškem facebookového profilu www.pardubice.cz, do komentáře pod příspěvkem napsat „ZDARMA NA MUZIKÁL.“

Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje souhlas se všemi pravidly soutěže.

Soutěžní otázka:

Kdy se konala (celé datum) slavnostní premiéra muzikálu Mýdlový princ?

Vítěz a cena

Vítězem se stává ten účastník (dále jen „vítěz“), který bude vylosován ze všech účastníků soutěže, přičemž pořadatel vylosuje 3 výherce.

Další skutečnosti

Vítěz tímto uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas: a) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, získaných za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži (zejména dle předloženého průkazu totožnosti) a předání cen v soutěži, údaje. Výherce bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu konání soutěže, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Pořadatel dále prohlašuje, že soutěž není spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Na získání ceny není právní nárok.

Pokud si výherce cenu nepřevezme ve lhůtě stanovené pořadatelem, tedy v době mezi 20.2. – 21.2.2019 (16. - 19.00 hod.), možnost čerpat cenu zaniká.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s cenami z této soutěže, jakož i odpovědnost za plnění poskytovaná pořadatelem akcí. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.

Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.

Zaslat tuto akci emailem
více zde: https://www.facebook.com/pg/Pardubicecz-Pardubick%C3%BD-sv%C4%9Bt-224801454324083/posts/?ref=page_internal
07:00 - 10:00 11.2.2019 - 20.2.2019
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting