Soutěž o vstupenky na Kunětická hora HRADY.CZ

Propagační Soutěž o vstupenky na Kunětická hora HRADY.CZ

Stanovení pravidel soutěže  O 2x VSTUP Kunětická hora HRADY.CZ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem soutěže a účastníky soutěže.

Pořadatel soutěže : www.pardubice.cz

Termín a místo konání soutěže Soutěž se koná prostřednictvím facebookového profilu pořadatele v období od 9. 7. do 16.7. 2019 do 10.00 hodin (dále jen „trvání soutěže“).

CHCI SOUTĚŽIT

Účast v soutěži a soutěžní úkoly: Účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže splní soutěžní úkoly, kterými jsou: sdílet veřejně odkaz na soutěž na www.pardubice.cz, sdílet veřejně odkaz na fb akce, odpovědět na 1 soutěžní otázku na adresu info@pardubice.cz, kde též připojit svůj telefonní kontakt, stát se fanouškem facebookového profilu www.pardubice.cz, do komentáře pod příspěvkem napsat „ZDARMA 2 VSTUPY“

Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje souhlas se všemi pravidly soutěže.

Soutěžní otázka:

Který festivalový den vystoupí Michal Hrůza?

Vítěz a cena

Vítězem se stává ten účastník (dále jen „vítěz“), který bude vylosován ze všech účastníků soutěže. Vítěz získá 2 volné vstupy na tuto akci.

Další skutečnosti

Vítěz tímto uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas: a) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, získaných za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži (zejména dle předloženého průkazu totožnosti) a předání cen v soutěži, údaje. Výherce bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu konání soutěže, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Pořadatel dále prohlašuje, že soutěž není spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Na získání ceny není právní nárok.

Pokud si výherce cenu nepřevezme ve lhůtě stanovené pořadatelem, tedy do 16.7., možnost čerpat cenu zaniká.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s cenami z této soutěže, jakož i odpovědnost za plnění poskytovaná pořadatelem akcí. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.

Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.

Zaslat tuto akci emailem
více zde: https://www.facebook.com/events/182940865944888/

Místo má aktuálně akcí: 8

9.7.2019 - 16.7.2019 Hrad Kunětická Hora

Vybrané akce z kategorie "Propagační":

Propagační 40. narozeniny trolejbusu 353

40. narozeniny trolejbusu 353

Muzeum MHD a železnice Rosice nad Labem a Trolejbus CZ

10:00 28.7.2019 - 30.11.1999 Pardubice Třída Míru
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting