Fakulta restaurování připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli

27.2.

Fakulta restaurování připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli

Fakulta restaurování připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si v roce 2018 připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli. Samotné oslavy výročí proběhnou v neděli 22. dubna 2018 - tedy v den, kdy před 25 lety došlo k podpisu zřizovací listiny tehdy Soukromé školy restaurování a konzervačních technik. U příležitosti oslav fakulta připravuje den otevřených dveří a setkání absolventů školy, bude vydána stříbrná pamětní medaile, almanach absolventů a publikace o vzniku školy. V Muzeu restaurování a historických technologií v Červené věži bude formou výstavy představen vznik a vývoj školy.
Prvním počinem je kalendář Fakulty restaurování pro rok 2018 vydaný s myšlenkou připomínat po celý rok toto pro nás významné jubileum. Kalendář je k dispozici na fakultě.
Rozmanité akce spojené s oslavami zahájí fakulta březnovou výstavou v Červené věži nazvanou Z Litomyšle do Gorzanowa: Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem. Výstava organizovaná Katedrou humanitních věd potrvá do 30. 3. 2018, vernisáž proběhne 28. 2. 2018.
V neděli 22. 4. 2018 od 10:00 otevře fakulta svá pracoviště pro veřejnost. Oficiální program oslav začne v 15:00 přivítáním hostů a absolventů, následovat bude slavnostní předání pamětních medailí „otcům zakladatelům“ a dalším osobnostem spojeným se vznikem školy, křest almanachu absolventů a publikace věnované vzniku „restaurátorky“. Celodenní oslavy budou zakončeny neformálním setkáním v rajském dvoře Piaristické koleje.
V Muzeu restaurování a historických technologií 22. 4. 2018 od 17:00 též proběhne vernisáž výstavy Je nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli. Na velkoformátových fotografiích budou prezentovány okamžiky zachycující období založení školy, vývoj a významné práce školy resp. fakulty apod. Výstava organizovaná Katedrou humanitních věd potrvá do 8. 7. 2018.
U příležitosti oslav výročí 25 let výuky restaurování v Litomyšli vydává Fakulta restaurování stříbrnou pamětní medaili. Autorem návrhu je sochař Jakub Vlček. Ústředním motivem jednostranně ražené medaile jsou tři Grácie, které symbolizuji tři pilíře, na kterých výuka restaurování v Litomyšli od začátku stojí. Jde o multidisciplinární pojetí výuky, ve kterém se výtvarné nadání, cit a dovednosti pojí s umělecko-historickými souvislostmi a přírodovědnými znalostmi.
Veřejnosti bude též k dispozici Almanach se seznamem všech absolventů školy za 25 let výuky a drobná publikace o založení restaurátorské školy v Litomyšli s přepisem rozhovorů vedených s „otci zakladateli“ o zrodu myšlenky na založení školy, jejím vlastním založení a prvních letech její existence. Kniha bude věnovaná památce Ladislava Horáčka, hlavního iniciátora vzniku školy.
V pořadí třetí výstava roku 2018 v Červené věži pod názvem (O)kraje nabídne návštěvníkům kresby a malby inspirované místy z okolí Litomyšle a Kuksu. Výstava organizovaná Ateliérem výtvarné přípravy začne vernisáží 27. 9. 2018 a skončí 28. 10. 2018.    
V listopadu 2018 proběhne dvoudenní odborná mezinárodní konference, příspěvky z ní budou publikovány v jednom z čísel fakultního odborného časopisu e-Monumentica.
Stručná historie školy
Myšlenka založení mezioborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Dne 22. 4. 1993 zřídila nadace PASEKA Soukromou školu restaurování a konzervačních technik. Zřizovací listinu podepsali ředitel nadace L. Horáček a členové presidia J. Kaše, J. Čoban, J. Látal, L. Kryl, A. Bartůněk a M. Hulec. První přijímací pohovory se konaly v září 1993 a vyučovat se začalo 1. října téhož roku.
Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tříleté studium. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik pak získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. a v akademickém roce 2000/2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu.
V roce 2005 byla vysokoškolská výuka restaurování převedena ze soukromé neuniverzitní vysoké školy pod Univerzitu Pardubice, veřejnou vysokou školu, na nově vzniklou Fakultu restaurování, tehdy pátou fakultu univerzity. V roce 2007 získala Fakulta restaurování akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, jehož výuka byla zahájena v akademickém roce 2008/2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 též Centrum pro restaurování a památkovou péči, o. p. s., které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.
V současnosti má Fakulta restaurování 29 interních pedagogů, 63 studentů ve 4 oborech bakalářského studia a 26 studentů ve 2 oborech navazujícího magisterského studia. Pracovníci a studenti fakulty řeší národní i mezinárodní restaurátorské a výzkumné projekty a zakázky. Řada z nich je realizována na významných památkách České republiky, mezi které patří Karlův most v Praze, vila Tugendhat v Brně, Betlém na Kuksu, gotická kašna v Kutné Hoře, Santiniho kaple v Křenově a další.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

28.4.

Zastupitelé odmítají drancování krajských silnic

„Máme samozřejmě zájem na rozvoji území, ale je nutné, předcházet situacím, kdy dochází k nadměrnému ničení krajského majetku. Rádi vyslechneme záměry obcí a investorů, ale je nutné vždy u obdobně rozsáhlých projektů zvážit také připravenost dopravní infrastruktury v daném místě. K jednáním jsme však kdykoliv připraveni. Bohužel v případě logistického centra tato diskuse neproběhla, ačkoliv jsme upozorňovali na problematiku dopravní infrastruktury v okolí,“ řekl Netolický s tím, že se souhlasem krajských zastupitelů budou na příští řádné jednání pozváni také starosta České Třebové Jaroslav Zedník a ředitel společnosti Metrans Jiří Samek, aby mohli společně se zastupiteli diskutovat nad tíživou dopravní situací na Českotřebovsku.

Cestování celý článek
11.3.

IDS po měsíci zkušebního provozu

Pro cestující, kteří používají platbu elektronickou peněženkou a nebo platí hotově, žádné komplikace nevzniknou.

Cestování celý článek
13.4.

OC Futurum startuje víkendový vědomostní kvíz o tisíce korun

Kvíz však bude atraktivní také pro přihlížející. V případě, že soutěžící nebudou znát odpověď, příležitost získat výhru ve výši 200 Kč, 400 Kč nebo 600 Kč dostane publikum. Víkendovým Superkvízem návštěvníky OC Futurum provede moderátor rádia Evropa 2, Ondřej Urban.

Cestování celý článek
8.8.

Problémy s teplotou nabízených potravin nejsou tak velké

Například ve Středočeském kraji nařídili veterinární inspektoři dochladit některé výrobky v chladicí vitríně v Horoměřicích, neboť byly „teplejší“ o 3 – 4 °C. Šlo o uzenou pečeni, pršut, anglickou slaninu a dušenou šunku výběrovou. Na farmářském trhu v Praze Kobylisích zase museli dochladit o zhruba 3 °C celkem 3 kg chlazených ryb (losos filet a pstruh kuchaný). Stejný případ lze zmínit v Plzni, kde bylo v maloobchodě nařízeno dochladit 1,5 kg vepřových jater.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting