Fakulta restaurování v Litomyšli pomůže vybraným českým památkám

4.2.

Fakulta restaurování v Litomyšli pomůže vybraným českým památkám


Zachránit některé umělecké skvosty naší kultury, podílet se na jejich restaurování či zmapovat památkové postupy na jejich ochranu. Těmito a dalšími úkoly se až do roku 2020 bude zabývat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v projektech ministerstva kultury.


Ve spolupráci s několika dalšími institucemi získala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice finance na realizaci čtyř projektů v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), vyhlášeném Ministerstvem kultury České republiky. Projekty se zaměřují na umění a péči o něj.
„Projekty, na které získala až do roku 2020 naše fakulta finance, se zaměří například na péči o sochařská díla ze sádry nebo na restaurování mozaik ze skla a kamene. Jejich součástí budou aplikace praktických postupů restaurování, stejně jako shromažďování informací různého typu, které se stanou základem speciálních dokumentací a evidencí,“ uvádí příklady práce na nových projektech Ing. Hana Boštíková z oddělení projektů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a dále dodává:


„Naši restaurátoři spolu s dalšími kolegy budou také vyvíjet nejrůznější efektivní nástroje na ochranu našeho kulturního dědictví. Výstupem jednoho projektu má být například speciální software jako platforma pro další editační, analytickou a komparační práci s nejrůznějším materiálem. Podílet se ale budeme také na přípravě vybraných expozic.“


V letech 2016 až 2020 bude Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupracovat při realizaci těchto projektů například s Akademií věd České republiky, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze nebo s Univerzitou Hradec Králové. U tří z těchto čtyř nových projektů je litomyšlská fakulta dokonce hlavním řešitelem.
Restaurátoři z Litomyšle tak budou mít možnost restaurovat nejen zajímavé památky, ale pracovat i s řadou odborníků a specialistů ze zahraničí. Fakultě se tak podaří prohloubit výzkumné aktivity a provázat je s výzkumem na dalších evropských pracovištích.


„Čeká nás spousta zajímavých úkolů. Projekty také samozřejmě napomohou popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví,“ dodává Hana Boštíková z litomyšlské fakulty restaurování.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílí ve vyhlášeném programu ministerstva kultury na následujících čtyřech projektech:


Ve spolupráci s Akademií věd České republiky fakulta řeší projekt s názvem Stopy tvorby – Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století zaměřený na možnosti konzervace a restaurování sádrových objektů. Do roku 2019 se budou restaurátoři zabývat aplikovaným výzkumem, ověřováním technik a postupů na modelových objektech ze sádry ve smyslu odkazu velkých sochařských mistrů, ale i jejich restaurováním.


Do roku 2020 bude trvat spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) na projektu Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, zaměřeném na zmapování specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky nástěnné mozaiky, stejně jako odzkoušení restaurátorských postupů a přístupů vedoucích ke zvýšení kvality restaurátorských prací.


S VŠCHT v Praze bude fakulta spolupracovat také na projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, který má přinést nástroje pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví. U vybraných materiálů vznikne speciální metodika dlouhodobé preventivní ochrany.


Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové fakulta řeší také projekt Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace, který přinese poznatky o dědictví benediktinského řádu na našem území. Předmětem budou speciální metodiky ochrany knihovních fondů i interiérů knihovny. Vzniknou také databáze typografických prvků knižního bloku nebo platforma pro další práci s různorodým materiálem.


Hlavním cílem projektů NAKI II je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.


Práce na všech čtyřech projektech budou zahájeny v březnu letošního roku. Finanční prostředky, které Fakulta restaurování Univerzity Pardubice na jejich realizaci získala, dosahují 37 milionů korun.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

5.4.

Po zimě opět začala modernizace silnice v obci Hrádek

„V druhé etapě bude vybudována mimo jiné nová dešťová kanalizace, přeložka vodovodu a telefonních kabelů i nová opěrná zeď podél domovní zástavby, po novém mostě se již jezdí. Tranzitní doprava bude odkloněna od Chocně přes Libchavy do Ústí nad Orlicí,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že obyvatelé a autobusy budou využívat takzvané malé objízdné trasy přes Sudislav a Oucmanice.

Cestování celý článek
13.5.

Pardubice bez rakoviny - Roadshow ve čtvrtek zavítá do Pardubic

Aliance žen s rakovinou prsu během roadshow nabídne poradenství vyškolených pracovnic z partnerských organizací Aliance. Návštěvnice si budou moci vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Roadshow podporují Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius / Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO. Další informace k roadshow najdete na webu MZČR www.bezrakoviny.cz.

Cestování celý článek
2.6.

Královský dětský den s odměnou pro každého

Připravena bude také výroba růží a sladkých dobrot. Nebudou opět chybět zajímavé soutěže se spoustou dárků a oblíbený skákací hrad.

Cestování celý článek
5.8.

Řidič senior ohrozil na silnici 53% Čechů

„Potvrzení o lékařské prohlídce je důležitým dokumentem, když řidič senior způsobí dopravní nehodu. Na absenci této prohlídky a dokladu o něm je nahlíženo jako na absenci řidičského průkazu jako takového,” říká Robert Vacek. Za takových okolností by se mohlo stát, že pojišťovna po řidiči, který nehodu způsobil, bude následně vymáhat škodu, kterou již proplatila poškozenému. Může přitom jít i o miliony korun. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že za „řidiče - seniora” považuje 38% dotázaných osobu starší 65 let.

Cestování celý článek
27.11.

Mikulášský expres na Královéhradecku

V sobotu 1. a v neděli 2. prosince se vydá na cesty parním vlakem Mikuláš se svou družinou, aby potěšil všechny děti.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting