Fakulta restaurování v Litomyšli pomůže vybraným českým památkám

4.2.

Fakulta restaurování v Litomyšli pomůže vybraným českým památkám


Zachránit některé umělecké skvosty naší kultury, podílet se na jejich restaurování či zmapovat památkové postupy na jejich ochranu. Těmito a dalšími úkoly se až do roku 2020 bude zabývat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v projektech ministerstva kultury.


Ve spolupráci s několika dalšími institucemi získala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice finance na realizaci čtyř projektů v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), vyhlášeném Ministerstvem kultury České republiky. Projekty se zaměřují na umění a péči o něj.
„Projekty, na které získala až do roku 2020 naše fakulta finance, se zaměří například na péči o sochařská díla ze sádry nebo na restaurování mozaik ze skla a kamene. Jejich součástí budou aplikace praktických postupů restaurování, stejně jako shromažďování informací různého typu, které se stanou základem speciálních dokumentací a evidencí,“ uvádí příklady práce na nových projektech Ing. Hana Boštíková z oddělení projektů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a dále dodává:


„Naši restaurátoři spolu s dalšími kolegy budou také vyvíjet nejrůznější efektivní nástroje na ochranu našeho kulturního dědictví. Výstupem jednoho projektu má být například speciální software jako platforma pro další editační, analytickou a komparační práci s nejrůznějším materiálem. Podílet se ale budeme také na přípravě vybraných expozic.“


V letech 2016 až 2020 bude Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupracovat při realizaci těchto projektů například s Akademií věd České republiky, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze nebo s Univerzitou Hradec Králové. U tří z těchto čtyř nových projektů je litomyšlská fakulta dokonce hlavním řešitelem.
Restaurátoři z Litomyšle tak budou mít možnost restaurovat nejen zajímavé památky, ale pracovat i s řadou odborníků a specialistů ze zahraničí. Fakultě se tak podaří prohloubit výzkumné aktivity a provázat je s výzkumem na dalších evropských pracovištích.


„Čeká nás spousta zajímavých úkolů. Projekty také samozřejmě napomohou popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví,“ dodává Hana Boštíková z litomyšlské fakulty restaurování.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílí ve vyhlášeném programu ministerstva kultury na následujících čtyřech projektech:


Ve spolupráci s Akademií věd České republiky fakulta řeší projekt s názvem Stopy tvorby – Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století zaměřený na možnosti konzervace a restaurování sádrových objektů. Do roku 2019 se budou restaurátoři zabývat aplikovaným výzkumem, ověřováním technik a postupů na modelových objektech ze sádry ve smyslu odkazu velkých sochařských mistrů, ale i jejich restaurováním.


Do roku 2020 bude trvat spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) na projektu Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, zaměřeném na zmapování specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky nástěnné mozaiky, stejně jako odzkoušení restaurátorských postupů a přístupů vedoucích ke zvýšení kvality restaurátorských prací.


S VŠCHT v Praze bude fakulta spolupracovat také na projektu České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, který má přinést nástroje pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví. U vybraných materiálů vznikne speciální metodika dlouhodobé preventivní ochrany.


Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové fakulta řeší také projekt Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace, který přinese poznatky o dědictví benediktinského řádu na našem území. Předmětem budou speciální metodiky ochrany knihovních fondů i interiérů knihovny. Vzniknou také databáze typografických prvků knižního bloku nebo platforma pro další práci s různorodým materiálem.


Hlavním cílem projektů NAKI II je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.


Práce na všech čtyřech projektech budou zahájeny v březnu letošního roku. Finanční prostředky, které Fakulta restaurování Univerzity Pardubice na jejich realizaci získala, dosahují 37 milionů korun.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

10.2.

Masopustní průvod vyrazil také ze zámeckého nádvoří obcí Žampach

„Průvod každoročně navštíví asi deset místních stavení a chalup. Těší nás, že se průvodu účastní nejen klienti našeho domova, ale také zájemci z řad veřejnosti. Letos se do naší akce opět zapojila krásná skupinka dětí z dětského domova Holice," přiblížila masopustní veselí jedna z pořadatelek akce Gábina Brůnová.

Cestování celý článek
17.1.

Nový letištní terminál se těší na první cestující

Stavba nové odbavovací haly pro pardubické letiště začala těsně před zahájením letní sezony 2016 a celkově po započtení všech více i méněprací na 267 milionů korun.

Cestování celý článek
29.2.

Česká Třebová oživí projekt hromadné dopravy

Nakonec bylo dohodnuto, že bude pro tuto dobu do systému zařazen nový autobus.

Cestování celý článek
17.10.

Jste spokojeni s kulturní nabídkou v Pardubicích?

Najdete mezi nimi například volné vstupenky do Aquacentra Pardubice, do divadla, na koncert Žalmana a spol. do KD Hronovická, na prosincovou pohádku pro děti Čerti z Tojflštejna, na festival Ezoterika, na Zelenou bránu, dále jsou připraveny knihy a upomínkové předměty města Pardubic.

Cestování celý článek
23.6.

Na Hradě Kunětická hora zazní Smetana, Dvořák i Mozart. Hrad hudebníků začíná!

Milovníci hudby, kteří dávají přednost hradu před koncertní síní a travou před křeslem, potěší Hrad hudebníků. „Chceme říct lidem, že klasická hudba není nuda. Dá se při ní rozjímat a jindy i tančit. Někteří pánové nechodí na klasiku, protože jim nevyhovuje upnuté sako a nablýskané prostředí koncertních sálů.“ vysvětluje Tomáš Langr, ředitel sdružení a dodává „Celé rodiny mohou přijít na hrad Kunětická hora

Cestování celý článek
23.6.

Pietní akt připomněl 73 let od vypálení Ležáků

„Vypálení Ležáků, stejně tak jako Lidic, ale i další tragédie spojené s druhou světovou válkou je nezbytné připomínat jako součást naší národní historie. Byť daň, kterou český národ za atentát na zastupujícího říšského protektora zaplatil, byla vysoká, ukázal tento čin vzepření se československého národa nacistickému teroru,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting