IDS po měsíci zkušebního provozu

11.3.

IDS po měsíci zkušebního provozu

Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje (IDS Pk), jehož cílem je propojit autobusovou, železniční a městskou hromadnou dopravu v jeden systém s jednou jízdenkou a zvýšit tak komfort pro cestující, má za sebou měsíc zkušebního provozu. Přestože byla věnována maximální pozornost přípravě tohoto stěžejního projektu v oblasti dopravní obslužnosti, nevyhnul se zkušební provoz určitým problémům. Zejména krátce po jeho spuštění, které nastalo dne 1. února 2008, se objevovaly některé nedostatky spojené s fungováním odbavovacích strojků. Po odstranění všech závad by však už měl fungovat k plné spokojenosti cestujících. Cestujícím se vyplatí zejména bezkontaktní čipová karta, díky níž je jízdenka levnější než při platbě v hotovosti. Držitel bezkontaktní čipové karty má dvě možnosti. Může si vybrat buď takzvanou elektronickou peněženku, nebo časovou jízdenku (kupón), který ho opravňuje využít výhod neomezeného počtu jízd v předplaceném území a čase. Současní majitelé čipové karty (vydané zhruba do listopadu 2007), kteří se rozhodnou používat čipovou kartu u více dopravců, musí navštívit předprodejní místo a nechat si tuto kartu přeprogramovat. Dosud byly do zkušebního provozu zapojeny pouze společnosti Connex Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí, které jsou v regionu dominantními přepravci. V další fázi se do IDS Pk začlení i další dopravci včetně Českých drah a podniků provozujících městskou hromadnou dopravu. Informace o IDS Pk mohou cestující získat z letáků a plakátů umístěných přímo v prostředcích meziměstské hromadné dopravy, v informačních kancelářích dopravců začleněných do tohoto systému a na internetové adrese www.idspk.cz. Spoje, které jsou součástí IDS Pk, jsou označeny samolepkou s logem systému, které je umístěno i na stanicích, na nichž vozidla zapojená do IDS Pk zastavují. Na základě připomínek cestujících a starostů a po konzultaci se zpracovatelem systému – firmou UDI Morava, došlo k termínu změny jízdních řádů k 3. březnu 2008 k několika dílčím úpravám, které se týkají jízdních řádů a tarifních zón. Pokud se objeví i po této úpravě potřeba dalších změn v zónovém uspořádání, bude je možno provést v mimořádném termínu k 30. březnu 2008 tak, aby systém IDS Pardubického kraje již byl prostorově stabilní a umožnil zapojení i dalších dopravců. Snahou je vyjít vstříc požadavkům občanů a zamezit tomu, aby kvůli zavedení nového systému platili výrazně více než doposud. Nový systém by měl naopak zaručovat výhodnější jízdné. Tyto vývojové práce s sebou nesou možnou nepříjemnost pro držitele čipových karet, kteří mají aktivovanou časovou jízdenku – po provedení těchto změn bude jejich kupón nefunkční a bude nutné navštívit předprodejní místo a kupón přeprogramovat. Pro cestující, kteří používají platbu elektronickou peněženkou a nebo platí hotově, žádné komplikace nevzniknou.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

26.6.

Rekonstrukce chodníků na 17. listopadu může začít

Během léta budou v ulici 17. listopadu zrekonstruovány chodníky po obou stranách od křižovatky s třídou Míru až po podjezd pod Hlaváčovou ulicí, včetně zastávek městské i meziměstské hromadné dopravy. Projekt rekonstrukce je koncipován tak, aby během prací zůstala zachována možnost částečného provozu na chodnících i přístupy k domům, stejně jako bude zajištěn přístup složek integrovaného záchranného systému k jednotlivým objektům.

Cestování celý článek
9.7.

Spor na autobusové zastávce skončil roztrhaným tílkem a škrábanci.

Ženy začal od sebe odtrhávat a matce s dcerou měl přitom uštědřit několik pohlavků a slovních nadávek. Po incidentu jim přibylo pár škrábanců na těle, bolest hlavy, vytrhané vlasy a jedno roztržené tílko.

Cestování celý článek
1.11.

Silnice mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí je od úterý zprovozněna

Hotovo by mělo být v průběhu úterý, kdy končí celková uzavírka a bude se pokračovat v pokládce vrchní vrstvy v levém pruhu vozovky.

Cestování celý článek
3.7.

Hradec nebyl nikdy blíže novému fotbalovému stadionu než nyní

Před pár dny projektanti městu předali zpracovanou dokumentaci, která je nyní spolu s žádostí o stavební povolení již na stavebním odboru.

Cestování celý článek
3.11.

Policie hledá cyklistu, který se střetl s chodkyní

Policisté pátrají po totožnosti cyklisty, který nejspíš netuší, že po páteční ranní kolizi s chodkyní došlo ke zranění ženy a zabývá se jím Policie. Cyklistův věk žena odhadla na 40 let, měl čelovou svítilnu a tmavé oblečení.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting