IDS po měsíci zkušebního provozu

11.3.

IDS po měsíci zkušebního provozu

Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje (IDS Pk), jehož cílem je propojit autobusovou, železniční a městskou hromadnou dopravu v jeden systém s jednou jízdenkou a zvýšit tak komfort pro cestující, má za sebou měsíc zkušebního provozu. Přestože byla věnována maximální pozornost přípravě tohoto stěžejního projektu v oblasti dopravní obslužnosti, nevyhnul se zkušební provoz určitým problémům. Zejména krátce po jeho spuštění, které nastalo dne 1. února 2008, se objevovaly některé nedostatky spojené s fungováním odbavovacích strojků. Po odstranění všech závad by však už měl fungovat k plné spokojenosti cestujících. Cestujícím se vyplatí zejména bezkontaktní čipová karta, díky níž je jízdenka levnější než při platbě v hotovosti. Držitel bezkontaktní čipové karty má dvě možnosti. Může si vybrat buď takzvanou elektronickou peněženku, nebo časovou jízdenku (kupón), který ho opravňuje využít výhod neomezeného počtu jízd v předplaceném území a čase. Současní majitelé čipové karty (vydané zhruba do listopadu 2007), kteří se rozhodnou používat čipovou kartu u více dopravců, musí navštívit předprodejní místo a nechat si tuto kartu přeprogramovat. Dosud byly do zkušebního provozu zapojeny pouze společnosti Connex Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí, které jsou v regionu dominantními přepravci. V další fázi se do IDS Pk začlení i další dopravci včetně Českých drah a podniků provozujících městskou hromadnou dopravu. Informace o IDS Pk mohou cestující získat z letáků a plakátů umístěných přímo v prostředcích meziměstské hromadné dopravy, v informačních kancelářích dopravců začleněných do tohoto systému a na internetové adrese www.idspk.cz. Spoje, které jsou součástí IDS Pk, jsou označeny samolepkou s logem systému, které je umístěno i na stanicích, na nichž vozidla zapojená do IDS Pk zastavují. Na základě připomínek cestujících a starostů a po konzultaci se zpracovatelem systému – firmou UDI Morava, došlo k termínu změny jízdních řádů k 3. březnu 2008 k několika dílčím úpravám, které se týkají jízdních řádů a tarifních zón. Pokud se objeví i po této úpravě potřeba dalších změn v zónovém uspořádání, bude je možno provést v mimořádném termínu k 30. březnu 2008 tak, aby systém IDS Pardubického kraje již byl prostorově stabilní a umožnil zapojení i dalších dopravců. Snahou je vyjít vstříc požadavkům občanů a zamezit tomu, aby kvůli zavedení nového systému platili výrazně více než doposud. Nový systém by měl naopak zaručovat výhodnější jízdné. Tyto vývojové práce s sebou nesou možnou nepříjemnost pro držitele čipových karet, kteří mají aktivovanou časovou jízdenku – po provedení těchto změn bude jejich kupón nefunkční a bude nutné navštívit předprodejní místo a kupón přeprogramovat. Pro cestující, kteří používají platbu elektronickou peněženkou a nebo platí hotově, žádné komplikace nevzniknou.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

8.11.

Avízo: Kavárna Universitas o Maorech, původních obyvatelích Nového Zélandu

Může některý národ na světě říci, že k jeho obnově přispělo ragby a válečný tanec? Jsou to Maorové, původní obyvatelé Nového Zélandu, kteří budou tématem další Kavárny Universitas, kterou pořádají studenti Univerzity Pardubice. Jejich hostem bude tentokrát dokumentarista a režisér Michal Havas, který osud Maorů sleduje přes 40 let.

Cestování celý článek
24.4.

Dopravu v Husově ulici ztíží stavba kruhového objezdu

Kvůli stavbě bude Husova ulice částečně uzavřena. Omezení potrvají do konce června tohoto roku.

Cestování celý článek
19.6.

Silnice mezi Chvojencem a Holicemi bude uzavřena

Doprava bude vedena kyvadlově po volném jízdním pruhu a řízena světelným signalizačním zařízením.

Cestování celý článek
14.8.

Na cyklistickém táboře si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti v silničním provozu

Setkání s malými táborníky v příjemném prostředí lesa využila k povídání, jak se správně chovat v silničním provozu a také, co dělat, aby se nestali účastníky dopravní nehody nebo havárie.

Cestování celý článek
7.6.

Po Pardubickém kraji s novým typem jízdenek

České dráhy připravily nový koncept síťových jízdenek, které umožní výhodnější cestování po krajích.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting