IDS po měsíci zkušebního provozu

11.3.

IDS po měsíci zkušebního provozu

Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje (IDS Pk), jehož cílem je propojit autobusovou, železniční a městskou hromadnou dopravu v jeden systém s jednou jízdenkou a zvýšit tak komfort pro cestující, má za sebou měsíc zkušebního provozu. Přestože byla věnována maximální pozornost přípravě tohoto stěžejního projektu v oblasti dopravní obslužnosti, nevyhnul se zkušební provoz určitým problémům. Zejména krátce po jeho spuštění, které nastalo dne 1. února 2008, se objevovaly některé nedostatky spojené s fungováním odbavovacích strojků. Po odstranění všech závad by však už měl fungovat k plné spokojenosti cestujících. Cestujícím se vyplatí zejména bezkontaktní čipová karta, díky níž je jízdenka levnější než při platbě v hotovosti. Držitel bezkontaktní čipové karty má dvě možnosti. Může si vybrat buď takzvanou elektronickou peněženku, nebo časovou jízdenku (kupón), který ho opravňuje využít výhod neomezeného počtu jízd v předplaceném území a čase. Současní majitelé čipové karty (vydané zhruba do listopadu 2007), kteří se rozhodnou používat čipovou kartu u více dopravců, musí navštívit předprodejní místo a nechat si tuto kartu přeprogramovat. Dosud byly do zkušebního provozu zapojeny pouze společnosti Connex Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí, které jsou v regionu dominantními přepravci. V další fázi se do IDS Pk začlení i další dopravci včetně Českých drah a podniků provozujících městskou hromadnou dopravu. Informace o IDS Pk mohou cestující získat z letáků a plakátů umístěných přímo v prostředcích meziměstské hromadné dopravy, v informačních kancelářích dopravců začleněných do tohoto systému a na internetové adrese www.idspk.cz. Spoje, které jsou součástí IDS Pk, jsou označeny samolepkou s logem systému, které je umístěno i na stanicích, na nichž vozidla zapojená do IDS Pk zastavují. Na základě připomínek cestujících a starostů a po konzultaci se zpracovatelem systému – firmou UDI Morava, došlo k termínu změny jízdních řádů k 3. březnu 2008 k několika dílčím úpravám, které se týkají jízdních řádů a tarifních zón. Pokud se objeví i po této úpravě potřeba dalších změn v zónovém uspořádání, bude je možno provést v mimořádném termínu k 30. březnu 2008 tak, aby systém IDS Pardubického kraje již byl prostorově stabilní a umožnil zapojení i dalších dopravců. Snahou je vyjít vstříc požadavkům občanů a zamezit tomu, aby kvůli zavedení nového systému platili výrazně více než doposud. Nový systém by měl naopak zaručovat výhodnější jízdné. Tyto vývojové práce s sebou nesou možnou nepříjemnost pro držitele čipových karet, kteří mají aktivovanou časovou jízdenku – po provedení těchto změn bude jejich kupón nefunkční a bude nutné navštívit předprodejní místo a kupón přeprogramovat. Pro cestující, kteří používají platbu elektronickou peněženkou a nebo platí hotově, žádné komplikace nevzniknou.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

2.11.

Dopravní podnik města Pardubic uzavřel v Plzni kontrakt na dodávku patnácti nových trolejbusů Škoda 30 Tr SOR

Na trase těchto linek se nachází mnohá zdravotnická zařízení, která využívají občané s omezenou schopností pohybu a orientace, ale také velká nákupní centra a historicky nejstarší trolejbusová linka zajíždí až do sousedních Lázní Bohdaneč.

Cestování celý článek
2.2.

Nadjezd Paramo čeká o víkendu velké dopravní omezení

Dopravu budou řídit pracovníci stavby. V neděli 7. února nechá stavitel, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), uzavřít mostní provizorium mezi 13. a 16. hodinou úplně.

Cestování celý článek
25.2.

Mrtvé rameno v Polabinách se dočká revitalizace

Revitalizace zahrnuje zprůtočnění koryta mrtvého ramene Labe odtěžením sedimentů, výchovný zásah do břehových a přilehlých porostů a počítá se samozřejmě i s náhradní výsadbou dřevin. Obnovení průtoku bude zajištěno přívodním a odpadním potrubím. Realizací projektu bude zachována druhová diverzita území i životní podmínky pro vzácné a chráněné organismy, dojde k celkovému zlepšení hygienických poměrů a mikroklimatu v dané lokalitě.

Cestování celý článek
13.9.

Dámská jízda, VIP služby i nákupní horečka sobotní noci – do OC Futurum se po roce vrací vyhledávané Dny Marianne

Velkoryse pojaté noční nákupy, tzv. Nightshopping, vypuknou v sobotu 17. září v 17 hodin. Až do 23:00 bude možné využít slev, do kterých se zapojí také lokální obchody, jež nejsou součástí akce Dny Marianne. Slev bude možné využít bez ohledu na kupony Marianne.

Cestování celý článek
17.9.

Kolokvium ŽELAKTUEL 2007

Pardubice se dočkají modernizace vlakového nádraží a celý region pak zkvalitnění sítě regionálních železničních tratí.

Cestování celý článek
23.4.

Objasněné požáry kontejnerů i loupeže

Ne všichni byli vždy u všech případů, ke kterým se přiznali. Jednání každého z nich museli kriminalisté posuzovat zvlášť a nakonec do vazební věznice putovali pouze dva obvinění. U dalších dvou nebyly shledány důvody vazby a trestní stíhání bude probíhat na svobodě.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting