Investiční plán kraje na rok 2019 počítá pro zdravotnictví s částkou 950 milionů

25.2.

Investiční plán kraje na rok 2019 počítá pro zdravotnictví s částkou 950 milionů

 Do oblasti zdravotnictví, která je v gesci radního Ladislava Valtra, spadají nejen nemocnice akutní péče, ale také odborné léčebné ústavy či léčebny dlouhodobě nemocných. V rámci pondělního jednání byl radními schválen Program údržby a rozvoje nemovitého majetku a investiční plán na rok 2019, který počítá s řadou významných zdravotnických investic za téměř 950 milionů korun. Řada staveb byla zahájena již v roce 2018 a bude dokončena v roce 2020. Celkově je na seznamu uvedeno 27 projektů včetně centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici či několika výjezdových stanic krajské záchranky.
„Plán investic reálně ukazuje, že se nám daří investovat do všech zařízení v našem kraji. Majoritní částku z celkové sumy tvoří samozřejmě centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici. Vedle toho máme v různé fázi projekty v Pardubické nemocnici, kde se jedná například o spalovnu odpadů nebo stravovací provoz. Další projekty řešíme ve Svitavách, Litomyšli, Chrudimi, ale také léčebném ústavu v Jevíčku. V plánu jsou zahrnuty také čtyři výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby na Seči, v Chrudimi, Vysokém Mýtě, Holicích či Pardubicích - Starých Čívicích,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr s tím, že projekty jsou primárně hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Cestování"

8.8.

Problémy s teplotou nabízených potravin nejsou tak velké

Například ve Středočeském kraji nařídili veterinární inspektoři dochladit některé výrobky v chladicí vitríně v Horoměřicích, neboť byly „teplejší“ o 3 – 4 °C. Šlo o uzenou pečeni, pršut, anglickou slaninu a dušenou šunku výběrovou. Na farmářském trhu v Praze Kobylisích zase museli dochladit o zhruba 3 °C celkem 3 kg chlazených ryb (losos filet a pstruh kuchaný). Stejný případ lze zmínit v Plzni, kde bylo v maloobchodě nařízeno dochladit 1,5 kg vepřových jater.

Cestování celý článek
2.2.

Poplatek za popelnice se nemění

Prostředky, které město vybere, zhruba pokryjí náklady na sběr a svoz komunálního odpadu. Součástí odpadového hospodářství jsou ale i služby jako provoz separačních dvorů, likvidace nebezpečných odpadů, úklid kontejnerových stání, separace odpadu a další činnosti a ty město přijdou ročně na téměř 32 milionů korun. „Dotace odpadového hospodářství z rozpočtu města není malá, ale je to investice do životního prostředí, do budoucnosti. Pardubice patří mezi pětici českých měst s nejvyšším podílem recyklovaného materiálu a je v zájmu nás všech, aby se snižoval podíl směsného odpadu a naopak přibývalo druhotných surovin, které se vracejí do výroby,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvá

Cestování celý článek
18.11.

Cestování může zjednodušit jednotný odbavovací systém

Rada města Pardubic dnes schválila spolupráci Pardubic s Hradcem Králové na tomto projektu, spolufinancování studie ve výši jednoho milionu korun a zadávací podmínky výběrového řízení na firmu, která, kompletní studii vycházející z podrobných analýz současného technologického i organizačního stavu zpracuje. Studie pak bude součástí žádosti o podporu z operačního programu IROP v rámci ITI, zaměřené na modernizaci odbavovacího systému hromadné dopravy obou městských dopravních podniků.

Cestování celý článek
27.11.

Memorandum je průlomem v regionální dopravě

Memorandum o financování železniční osobní dopravy mezi Pardubickým krajem a Českou republikou bylo schváleno.

Cestování celý článek
21.1.

Vyjádření k další existenci gynekologického oddělenío nemocnice v Litomyšli

Litomyšlská nemocnice zůstane zachována jako jedna z pěti nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči v Pardubickém kraji. To je rozhodnutí vlastníka – Pardubického kraje a Představenstvo Litomyšlské nemocnice tuto vůli naplňuje. Připravované spojení nemocnic do jednoho celku je nadějí pro udržení péče v Litomyšlské nemocnici.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting