Kraj hledá řešení pro dopravu i přírodu v neratovské aleji

21.11.

Kraj hledá řešení pro dopravu i přírodu v neratovské aleji

Nezpevněná krajnice, nedostatečná šířka vozovky a stromy, které mohou ohrozit řidiče i chodce. Tak vypadá v současné době silnice se stromořadím vedoucí do obce Neratov u Lázní Bohdaneč. Pardubický kraj proto chystá zadání studie, jejímž výstupem bude souhrnný pohled na tuto lokalitu.

„Projekt týkající se takzvané neratovské aleje, který necháme zpracovat a pro který v tuto chvíli připravujeme zadávací dokumentaci, bude mít dvě části, a to dopravní a vegetační,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Ten vysvětlil, že část dopravní posoudí stavebně technický stav silnice a navrhne opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Vegetační část se pak bude zabývat vyhodnocením stromů po obou stranách silnice, případně i na břehu Opatovického kanálu vedoucího podél silnice, ale i detailním průzkumem rostlinstva a živočišstva.

„Z dopravního hlediska je třeba provést opravu silnice III. třídy v délce zhruba 1,6 kilometru, která je v nevyhovujícím stavu. Na mnoha místech je tato komunikace úzká, krajnice se rozpadá. Navíc jsou v její bezprostřední blízkosti stromy, které ohrožují bezpečný provoz. Jsme si však vědomi toho, že se jedná o staré stromy, které jsou útočištěm ohrožených druhů,“ uvedl Michal Kortyš. 

„V okolí silnice se nachází dřeviny, v nichž se, případně v jejich okolí, vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Proto chceme rekonstrukci silnice řešit v širších souvislostech a ve vegetační části studie tak nebude chybět dendrologické posouzení či fytopatologický a biologický průzkum,“ řekl ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje František Weisbauer. Studie tak bude řešit jak novou koncepci silnice a uspořádání dopravy, tak život kolem známé aleje.

„Po silnici jezdí auta, autobusy i cyklisté. V blízkosti se navíc nachází restaurace, takže se zde pohybuje také velké množství chodců. Může být jen otázkou času, než špatný stav silnice nebo ulomená větev povedou k nehodě, proto chceme situaci začít řešit,“ dodal Michal Kortyš s tím, že studie by měla být hotová do konce příštího roku.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

28.7.

Terminál dva měsíce poté

„Zatím se na letišti spíše bourá. Po demolici starých skladů probíhá v těchto dnech dočištění pozemků a skrývka ornice pod budoucí komunikací, následovat budou přeložky sítí pod ní,“ řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu Helena Dvořáčková. Firma podle jejího vyjádření zvolila technologické postupy, který maximálně omezí hlučnost a prašnost prací. „Drcení nabouraného materiálu probíhá pod skrápěním vodou,“ uvedla náměstkyně.

Cestování celý článek
18.4.

Do ulic i lesů opět vyjede turistický hradecký vláček

V provozu bude vláček vždy od středy do pátku, o nedělích (mimo 7. 7. až 1. 9.) a svátcích 3x denně

Cestování celý článek
18.5.

Dárci věnovali dvě tuny oděvů a obuvi pro hradeckou charitu - pokračování v OC Futurum již o víkendu

Jedním z vrcholů víkendového programu byla nedělní exkluzivní proměna paní Jarušky, která byla vybrána z řad klientů, kteří bojují s nepřízní osudu. Na této volbě se dohodly vedoucí a sociální pracovnice Domu Matky Terezy, který je střediskem Oblastní Charity.

Cestování celý článek
21.7.

Výletová mozaika Trutnovským bojištěm z prusko-rakouské války

Rozhledna je přístupná v květnu, červnu a v září o víkendech od 13 do 18 hodin a v červenci a srpnu od úterý do neděle ve stejném čase. Ve vedlejším kiosku (telefon: 495 512 462) se kupují vstupenky, je možné si tam zakoupit i drobné občerstvení a různé suvenýry.

Cestování celý článek
7.1.

Stoupá zájem o pardubické letiště - padl další rekord

Nová odbavovací hala a přilehlé odstavné plochy by měly být hotovy v říjnu příštího roku. Terminál má letišti umožnit odbavit během jedné hodiny až 450 cestujících. Do roku 2022 by letiště mělo ročně využívat téměř 248.000 cestujících

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting