LeoExpress se cestujícím v kraji představí poprvé na konci srpna

8.8.

LeoExpress se cestujícím v kraji představí poprvé na konci srpna

Pardubice - Od prosince letošního roku vstoupí na krajskou železnici společnost LeoExpress, která bude zajišťovat provoz na tratích 024 a 025. Hejtman Martin Netolický v pravidelných intervalech organizuje kontrolní dny k připravenosti společnosti na ostrý provoz. Tentokrát se jednání zúčastnil také starosta Letohradu a předseda zastupitelského dopravního výboru Petr Fiala. Zástupci kraje se zajímali o stav vozového parku, nábor zaměstnanců a další provozní záležitosti včetně časových poloh vlaků a obratu souprav.
„Vozový park má společnost zajištěný a v těchto měsících probíhají nezbytné úpravy a procesy pro nasazení na českých tratích. Koncem srpna by se pak měly jednotky představit v rámci prezentačních jízd v našem kraji. Trvám na tom, abychom byli průběžně informování o jednotlivých krocích, jelikož chceme mít jistotu, že nebude nic před spuštěním ostrého provozu podceněno, “ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o personální zajištění provozu. „V tuto chvíli je podle zástupců společnosti připravených pět strojvedoucích a v procesu přípravy je dalších pět osob. Nábor však probíhá i nadále a všechny personální kapacity budou obsazené,“ řekl hejtman. Toho zástupci informovali také o odměňování na jednotlivých pozicích a zaměstnaneckých benefitech.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Cestování"

24.3.

Studenti vystaví návrhy nábřeží Labe

Vernisáž výstavy s prezentací studentů se uskuteční 25. 3. od 17 hodin. Práce budou v Machoňově pasáži vystaveny týden.

Cestování celý článek
15.4.

Do funkce nového děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice nastupuje Zdeněk Němec.

Při vedení fakulty se nový děkan bude opírat o tým tvořený proděkanem pro vzdělávací činnost, proděkanem pro vědu a výzkum a proděkanem pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy. Tento tým bude doplněn koordinátory zodpovědnými za přípravu a realizaci projektů pro spolupráci s průmyslem nebo pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Sestavení tohoto týmu je jedním z prvních úkolů nového děkana.

Cestování celý článek
24.11.

Hana Štěpánová: Školení pro obce využilo už 330 starostů a starostek

Po roce působení ve funkci radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace může dlouholetá starostka a nyní místostarostka Morašic u Litomyšle Hana Štěpánová zhodnotit, co se kraji daří dělat pro starosty obcí.

Cestování celý článek
19.11.

Řidiči, pozor na vjíždění do lesů!

Za nedodržení této povinnosti hrozí přestupcům sankce ve správním řízení až do výše 100 tisíc korun.

Cestování celý článek
2.7.

Uvítáme svědectví k nehodám

Pokud jste popsanou kolizi viděli a mohli byste nám k ní sdělit informace, přijmeme je na lince 158 nebo na telefonním čísle 974 578 251.

Cestování celý článek
26.8.

Vísku u Jevíčka bude řídit ministerský úředník

Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a podaří se v obci postavit kandidátní listiny pro dodatečný termín voleb. Ten ministr vnitra vyhlásí do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting