Fakultu restaurování v Litomyšli navštíví profesor Salvador Muñoz Viñas  z univerzity ve španělské Valencii
Ve dnech 11.–14. října 2015 přivítá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice významného teoretika konzervování, profesora valencijské polytechniky Salvadora Muñoze Viñase. Během své návštěvy pokřtí v Litomyšli publikaci „Současná teorie konzervování“, českou verzi své práce Contemporary Theory Of Conservation.

   
Třídenní návštěva Litomyšle a Fakulty restaurování začne oficiálně v pondělí 12. října v 10:00 hodin na Fakultě restaurování. Zahájí ji odborné setkání v nově zrekonstruované knihovně fakulty, kde proběhne diskusní setkání s akademickými pracovníky a studenty fakulty a dalšími hosty z řad odborné veřejnosti. Diskuse se dotkne problematiky, která tvoří hlavní myšlenku vydávané publikace – současná teorie restaurování a konzervování.


„Profesorova publikace Contemporary Theory Of Conservation představuje jeden ze základních odborných studijních materiálů používaných na fakultě ve výuce budoucích restaurátorů. Dosud však neexistoval český překlad a studenti museli pracovat s odborným, mnohdy složitým, anglickým textem. Díky fakultnímu projektu DOCEO PRO CULTURA, Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování, se nám podařilo text přeložit do češtiny a publikaci na závěr projektu vydat,“ komentuje jeden z důvodů návštěvy profesora Viñase v Litomyšli PhDr. Tomáš Kupka, proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.


Na překladatele BcA. Martinu Polákovou, studentku Fakulty restaurování, a doc. Jaroslava J. Alta, akad. mal., který zároveň provedl odbornou korekturu textu, přitom čekal nesnadný úkol. „Vedle odborných statí kniha obsahuje interpretace a úvahy, mnohdy až filosofické, které autor pojímá z různých úhlů pohledu. Jejich význam musel být co nejpřesněji vystihnut, zároveň i vyjádřen tak, aby byl pro odborného čtenáře zcela pochopitelný,“ doplňuje ke vzniku českého překladu knihy PhDr. Tomáš Kupka.


V rámci dalšího programu navštíví v pondělí odpoledne profesor Viñas pracoviště fakulty včetně zmodernizovaných ateliérů v Piaristické koleji. V úterý ho čeká setkání se studenty fakulty v ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru. Studenti zde na zrestaurovaných objektech předvedou a představí techniky své práce a problémy, které řeší. Odpoledne se profesor Viñas v doprovodu vedoucích ateliéru restaurování kamene a ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita podívá do kostela v Křenově, kde studenti a odborníci z Fakulty restaurování provádějí náročné restaurátorské práce. Ve středu profesor Viñas s manželkou odcestují zpět do Španělska. 


Profesor Salvador Muñoz Viñas se narodil v roce 1963 ve Španělsku ve Valencii, kde stále žije, vědecky pracuje a učí. V roce 1991 získal titul Ph.D. v oblasti výtvarných umění. Tématem jeho dizertační práce byly techniky a technologie jihoitalské renesanční malby miniatur. Je profesorem na Polytechnické univerzitě ve Valencii, v letech 2010–2012 zde vedl katedru konzervování.


Salvador Muñoz Viñas pracoval jako konzervátor papíru v historické knihovně univerzity ve Valencii a jako hostující profesor v Harvard´s Straus Centru pro konzervování. Publikoval řadu článků a knih o praktických a teoretických aspektech konzervování. Mimo jiné vydal knihy The Technical Analysis of Renaissance Miniature Paintings (spoluautor Eugene F. Farrell; Cambridge, MA, 1995), Contemporary Theory of Conservation (Oxford, 2005) a La restauración del papel (Madrid, 2010). Aktuálně se věnuje teorii konzervování a technikám konzervace papíru.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

17.4.

Jedinečná šance pro podnikatele a živnostníky! Právě startuje třináctý ročník podnikatelských soutěží

Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů. V roce 2017 tak učinilo 6 619 podnikatelů a živnostníků.

Cestování celý článek
23.4.

Nejlepším hasičem roku 2017 je žena

Toto ocenění si převzala kpt. PhDr. Eva Biedermannová, psycholožka HZS Středočeského kraje, včera, ve čtvrtek 19. dubna, při slavnostním vyhlášení ankety Hasič roku v pražském TOP hotelu.

Cestování celý článek
16.1.

Terminál Jana Kašpara byl otevřen. Cestujícím začne sloužit v únoru

Několik set hostů se mohlo v průběhu akce seznámit jak s prostorami terminálu, tak jeho budoucím fungováním, které by mělo být zahájeno počátkem února.

Cestování celý článek
27.9.

Pro cyklisty jsou připraveny dvě novinky

Zatím nejvyšší zaznamenaný denní průjezd profilem u Wonkova mostu byl 2 390 cyklistů. Ve špičce zde projede jeden cyklista každých třináct vteřin

Cestování celý článek
25.6.

Dopravní omezení v obci Křižanovice

Důvodem omezení je pořádání kulturní akce Žluto-modrý den Berry pro centrum Paraple.

Cestování celý článek
21.7.

Provoz na letišti v červenici a srpnu

Ani koncem července a v průběhu měsíce srpna letecký provoz nad pardubickým letištěm neutichne.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting