Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

7.10.

Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

Pardubičtí radní schválili akční plán rozvoje cyklistické dopravy. Materiál dává představu o tom, jak by mělo město vypadat do konce roku 2015 z pohledu cyklistů. „V současné době řada cyklistických stezek vede odnikud nikam. Když vyrazím na kole, tak vždycky musím někde vjet ze stezky na silnici. Chtěli bychom proto stávající stezky propojit do logického celku,“ vysvětluje náměstek primátorky Martin Bílek. Pardubice sice už dnes patří mezi českými městy k nejpřátelštějším místům pro cyklisty. Ve městě najdete přibližně padesát kilometrů stezek a komunikací uzpůsobených pro cyklisty. Do roku 2015 by se ale jejich počet měl rozrůst o další jedenadvacet kilometrů. Vzhledem ke všeobecné oblibě kola si již proto nikdo neklade otázku, zda se má do infrastruktury pro cyklisty investovat. Otázkou, na kterou plán odpovídá, je, kde investovat, jak investovat nejefektivněji a jak vše zorganizovat. „Pro nás je nejdůležitější zpřístupnění parku Na Špici, navazujících nábřeží řeky Labe, bezkolizní propojení Dubiny a Polabin a zvýšení bezpečí a komfortu cyklistů na hlavních městských osách,“ říká jeden z autorů studie Vojtěch Jirsa z odboru hlavního architekta města.   Koncepce například počítá s výstavbou šesti nových lávek přes pardubické řeky. Čtyři by měly překlenout Labe, jedna Chrudimku a ta nejmenší Haldu. „Pardubáci tak budou konečně moct překonat jednu ze svých největších bariér ve městě, kterou je Labe. Díky novým lávkám by mělo dojít k propojení města a v návaznosti s tím na oživení parků a nábřeží,“ říká Jirsa.   Kromě výstavby lávek a nových stezek počítá materiál i s úpravou stávajících dopravních řešení. Jedná se například o integraci cyklistů v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha, kde by mělo dojít ke zredukování přibližně poloviny parkovacích míst. Nově by se mělo parkovat střídavě po obou stranách silnice. Zbývající prostor by se přerozdělil ve prospěch cyklistů a mělo by tak dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.    Přestože byl materiál ve své navržené podobě bez připomínek schválený, jedná se o živý dokument, který bude možné pružně přizpůsobovat novým situacím a nápadům. Celý materiál by se proto měl minimálně jednou ročně aktualizovat. „Řada subjektů dává podněty ke vzniku stezek a k dalším opatřením. Tento materiál všechny podněty koordinuje, aby nevznikaly nahodile,“ dodává Vojtěch Jirsa.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

9.6.

Pardubice jsou ve finále soutěže Stavby z vlnité lepenky

Finále se bude konat ve středu 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Nejlepší školy si mezi sebou rozdělí 40 tisíc Kč. Nově bude šest finalistů soutěžit cenu o „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“, který školy a studenti vyrobí pro bezpečnou přepravu modelu.

Cestování celý článek
26.6.

Pardubice se dočkají opravy mostu u nemocnice a jeho propojení s rychlodráhou

Záměr opravy mostu v ulici Kyjevská (estakády u nemocnice) a především záměr napojit Kyjevskou ulici na „rychlodráhu“, tedy na ulici kpt. Jaroše, schválili ve čtvrtek zastupitelé Pardubic. Byla tak dána zelená akcím, na které město léta čeká.

Cestování celý článek
11.4.

Miliony do krajské dopravy

Téměř již tradičním bodem jednání Rady Pardubického kraje jsou investiční akce v oblasti dopravy.

Cestování celý článek
12.5.

Česká inspekce životního prostředí uložila vloni skoro tři tisíce pokut za 148 milionů

Celková výše pokut klesla oproti roku 2013 o zhruba 20 milionů, což bylo způsobeno ukládáním nižších pokut za drobnější delikty. „Za poslední tři roky mají počty pokut ve všech složkách vzrůstající tendenci, nejvíce je jich ukládáno za odpady,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Cestování celý článek
21.8.

Pardubice takovou akci potřebovaly, říká manažer Olympijského parku Pardubice

Stejně pozitivně průběh akce hodnotí také manažer OPP 2016 Pavel Stara. „Projekt dopadl nad očekávání dobře. Vím, že se budu opakovat, ale určitě bych chtěl poděkovat dobrovolníkům a sportovním klubům, bez nichž by k realizaci Olympijského parku nedošlo. Pardubice takovou akci potřebovaly a taky si ji podle toho všichni užili. Šlo nám hlavně o to, aby se v parku cítili dobře jak děti, tak i jejich rodiče, a to se nám podle nás podařilo,“ uvedl Pavel Stara.

Cestování celý článek
26.9.

Bezpečná silniční infrastruktura

První auditovanou stavbou byla modernizace silnice třetí třídy ze Starých Čivic do Barchova.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting