Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

7.10.

Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

Pardubičtí radní schválili akční plán rozvoje cyklistické dopravy. Materiál dává představu o tom, jak by mělo město vypadat do konce roku 2015 z pohledu cyklistů. „V současné době řada cyklistických stezek vede odnikud nikam. Když vyrazím na kole, tak vždycky musím někde vjet ze stezky na silnici. Chtěli bychom proto stávající stezky propojit do logického celku,“ vysvětluje náměstek primátorky Martin Bílek. Pardubice sice už dnes patří mezi českými městy k nejpřátelštějším místům pro cyklisty. Ve městě najdete přibližně padesát kilometrů stezek a komunikací uzpůsobených pro cyklisty. Do roku 2015 by se ale jejich počet měl rozrůst o další jedenadvacet kilometrů. Vzhledem ke všeobecné oblibě kola si již proto nikdo neklade otázku, zda se má do infrastruktury pro cyklisty investovat. Otázkou, na kterou plán odpovídá, je, kde investovat, jak investovat nejefektivněji a jak vše zorganizovat. „Pro nás je nejdůležitější zpřístupnění parku Na Špici, navazujících nábřeží řeky Labe, bezkolizní propojení Dubiny a Polabin a zvýšení bezpečí a komfortu cyklistů na hlavních městských osách,“ říká jeden z autorů studie Vojtěch Jirsa z odboru hlavního architekta města.   Koncepce například počítá s výstavbou šesti nových lávek přes pardubické řeky. Čtyři by měly překlenout Labe, jedna Chrudimku a ta nejmenší Haldu. „Pardubáci tak budou konečně moct překonat jednu ze svých největších bariér ve městě, kterou je Labe. Díky novým lávkám by mělo dojít k propojení města a v návaznosti s tím na oživení parků a nábřeží,“ říká Jirsa.   Kromě výstavby lávek a nových stezek počítá materiál i s úpravou stávajících dopravních řešení. Jedná se například o integraci cyklistů v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha, kde by mělo dojít ke zredukování přibližně poloviny parkovacích míst. Nově by se mělo parkovat střídavě po obou stranách silnice. Zbývající prostor by se přerozdělil ve prospěch cyklistů a mělo by tak dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.    Přestože byl materiál ve své navržené podobě bez připomínek schválený, jedná se o živý dokument, který bude možné pružně přizpůsobovat novým situacím a nápadům. Celý materiál by se proto měl minimálně jednou ročně aktualizovat. „Řada subjektů dává podněty ke vzniku stezek a k dalším opatřením. Tento materiál všechny podněty koordinuje, aby nevznikaly nahodile,“ dodává Vojtěch Jirsa.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

9.11.

Zakončení výstavy EXPO 2015

Návštěvníci českého pavilonu nejdříve narazili na pardubickou celnici, která byla středem zájmu velkého počtu cizinců, a to zejména díky razítku „Předci jedou za zadky“ a také razítkům s přední a zadní částí koně, které diváci dostávali do „pasů“. Propojení obou koňských částí pak symbolicky spojovalo historické letopočty 1158 a 2015.

Cestování celý článek
25.2.

Mrtvé rameno v Polabinách se dočká revitalizace

Revitalizace zahrnuje zprůtočnění koryta mrtvého ramene Labe odtěžením sedimentů, výchovný zásah do břehových a přilehlých porostů a počítá se samozřejmě i s náhradní výsadbou dřevin. Obnovení průtoku bude zajištěno přívodním a odpadním potrubím. Realizací projektu bude zachována druhová diverzita území i životní podmínky pro vzácné a chráněné organismy, dojde k celkovému zlepšení hygienických poměrů a mikroklimatu v dané lokalitě.

Cestování celý článek
31.10.

Začala přestavba přednádraží

„Parkoviště před bytovým domem na náměstí Jana Pernera, tedy před nádražím, bude celé, včetně stojanů na kola, uzavřeno od konce října,“ řekla Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu města.

Cestování celý článek
17.10.

Technohrátky

Na děti čekají zajímavé dílčí aktivity související s těmito obory formou soutěží, např. poznávání různých druhů materiálů, přiřazování správných výrobků ke strojům, skládání soustružnického puzzle, vědomostní soutěž o CNC strojích nebo sestavení jednoduchého hydraulického okruhu na čas.

Cestování celý článek
14.2.

Tajemný alchymista a kat Mydlář zahájí sezónu

V těchto dnech vyvrcholily přípravy na veletrh cestovního ruchu v České republice, kterým je pražský Holiday World.

Cestování celý článek
18.5.

Cyklo Glacensis opět startuje. Zúčastní se ho 17 českých i polských týmů

CYKLO GLACENSIS se opakovaně koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. „Několik posledních ročníků mi nevycházel termín, ale letos se konečně těším, že spolu s účastníky alespoň na části trati šlápnu opět do pedálů. Vždy se tu schází perfektní parta lidí z obou stran hranice a ujeté kilometry v nohách jsou příjemným spojovacím článkem,“ řekl Línek.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting