Parkoviště u Chrudimky nabídnou celodenní zvýhodnění

19.12.

Parkoviště u Chrudimky nabídnou celodenní zvýhodnění

 Od Nového roku se změní režim parkování na Tyršově nábřeží v úseku od Jahnovy ulice po lávku přes Chrudimku u Sokolovny a na parkovišti U Mlýnů. Dál zde bude fungovat parkování na časově omezenou dobu, zároveň si zde však bude možno za 60 korun zaplatit parkování na celý den.
„Po prvním zhodnocení nastavení nového systému parkování v Pardubicích reagujeme na poznatky za posledních zhruba sedm měsíců, tedy za dobu jeho platnosti. V minulosti byla místa na Tyršově nábřeží a parkovišti U Mlýnů využívána převážně k dlouhodobějšímu parkování, zejména lidmi dojíždějícími autem do práce. My jsme se na jaře rozhodli nabídnout tato místa k využití rezidentům a návštěvníkům města v hodinovém režimu. Po první analýze, která potvrdila, že tato cílová skupina nemá o parkování v této lokalitě velký zájem, upravujeme režim tak, aby zde bylo možno, za poplatek 60 korun, parkovat celodenně,“ řekl náměstek primátora s gescí za dopravu v Pardubicích Petr Kvaš.
Pardubice na jaře letošního roku po letech sáhly k úpravě regulace parkovného v centru jako prvnímu kroku na cestě ke Smart Parkingu. Navýšení cen, úpravu režimu na některých parkovištích a zřízení záchytného parkoviště, na němž lze automobil na celý den odstavit za pět korun, považuje náměstek Kvaš za první krok k tomu, aby se ulevilo dopravě v centru, zvýšil se komfort motoristů a také jejich platební kázeň. Po zhruba půlročním sledování vytíženosti jednotlivých parkovacích ploch město reaguje na výsledky první změnou – úpravou režimu parkování ve dvou lokalitách. Dalším krokem bude modernizace parkovacího systému, jejímž výsledkem bude mimo jiné navigace řidičů na nejbližší volná parkovací místa, a tedy i úbytek vozů křižujících centrum města ve snaze najít volné místo k zaparkování. Má přispět i ke zlepšení platební kázně motoristů a správcům parkovišť poskytnout přehled o využívání parkovacích míst, včetně informací o tom, zda je využívají návštěvníci či rezidenti. „Město tak bude mít v ruce nástroj pro objektivní rozhodování o tom, jakou funkci má konkrétní parkovací plocha plnit,“ dodal náměstek. Příkladem může být právě Tyršovo nábřeží, které mohu přes den využívat k dlouhodobějšímu stání zaměstnanci blízkých úřadů a večer může sloužit lidem přijíždějícím do města za zábavou.
Stejně jako většina velkých měst se i Pardubice potýkají s nedostatkem parkovacích míst v centru. Ze 3835 parkovacích míst je jich tu více než 80 procent využíváno ve smíšeném režimu, tedy parkují na nich jak rezidenti, tak návštěvníci města. Centrum města je rozděleno do tří parkovacích zón, pro každou z nich platí samostatné rezidenční karty, vydávané pro konkrétní vozidlo. Od roku 2020 si budou moci podnikatelé a firmy mající sídlo v parkovací zóně zakoupit kartu, na níž nebude uvedena SPZ vozidla. Zároveň město ruší možnost zakoupení parkovacích karet zastupiteli města, kteří ve vyhrazené zóně nebydlí.
Mapa s vyznačením veřejných prostranství, podléhajících zpoplatnění, je součástí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která bude zveřejněna na webu města stejně jako ceník placeného stání, který je součástí nařízení o placeném stání na veřejných komunikacích.
¨
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Cestování"

24.1.

Pátý ročník TECHNOhrátek startuje 25. ledna – premiéra se uskuteční v pardubické „Potravině“

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 25. ledna od 9 hodin v sousedním Domě hudby (Sukova 1260) a tradičně se ho zúčastní významní hosté, kteří budou ve svých vystoupeních školáky motivovat k volbě technických a odborných profesí.

Cestování celý článek
24.3.

Nejlepší mladý chemik pěti krajů je z Nového Boru

V rámci slavnostního předávání cen došlo také na zvláštní ocenění. Ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček předal čestné uznání za mimořádné zásluhy děkanovi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petru Kalendovi, který se zásadním způsobem zasloužil o popularizaci soutěže a jehož fakulta již čtvrtým rokem pořádá celostátní finále jednotlivců. Zvláštní cenu za organizaci získala také Alena Volejníková ze SPŠCH Pardubice, autorka projektových zadání a odborná garantka soutěže.

Cestování celý článek
2.2.

Poplatek za popelnice se nemění

Prostředky, které město vybere, zhruba pokryjí náklady na sběr a svoz komunálního odpadu. Součástí odpadového hospodářství jsou ale i služby jako provoz separačních dvorů, likvidace nebezpečných odpadů, úklid kontejnerových stání, separace odpadu a další činnosti a ty město přijdou ročně na téměř 32 milionů korun. „Dotace odpadového hospodářství z rozpočtu města není malá, ale je to investice do životního prostředí, do budoucnosti. Pardubice patří mezi pětici českých měst s nejvyšším podílem recyklovaného materiálu a je v zájmu nás všech, aby se snižoval podíl směsného odpadu a naopak přibývalo druhotných surovin, které se vracejí do výroby,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvá

Cestování celý článek
3.7.

Den ve středověkém duchu s nejlepšími řemeslníky, umělci, bylinkáři a šermíři

K poslechu zahraje svou autorskou hudbu výjimečná slovenská zpěvačka Horana. Aby byla středověká atmosféra dokonalá a děti skutečně nadšené, nesmí chybět šermíři se svým bojovým představením! K vidění budou také živá zvířata. Držitelé rodinných pasů a senior pasů mají vstup zdarma!

Cestování celý článek
5.5.

Univerzita Pardubice rozvíjí zahraniční spolupráci - přivítá představitele dvou asijských univerzit a mobilita studentů je v plném proudu

Součástí odpoledního programu, jak ve čtvrtek 5. května, tak i v pátek 6. května, je podpis bilaterálního Memoranda o spolupráci mezi představiteli Univerzity Pardubice a obou asijských univerzit. Tyto nové dvě mezinárodní smlouvy doplní dalších 75, které má Univerzita Pardubice uzavřeny s univerzitami a vědeckými institucemi po celém světě. S malajsijskou univerzitou se jedná o první smlouvu takto uzavřenou, na Tchajwanu má Univerzita Pardubice podepsané obdobné rámcové smlouvy již se šesti univerzitami.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting