Pozemky pro cyklostezku drží víc než stovka vlastníků

2.10.

Pozemky pro cyklostezku drží víc než stovka vlastníků

 Pozemky, na nichž má vzniknout cyklostezka kopírující severovýchodní obchvat Pardubic, leží ve třech katastrálních územích a mají více než stovku vlastníků. Město, které chce cyklostezku stavět ve stejnou dobu, kdy bude Ředitelství silnic a dálnic budovat samotný obchvat, s nimi začne jednat o prodeji. Stavba obchvatu by měla začít v roce 2019.
„Rozhodli jsme se jít cestou uzavírání smluv o podmínkách provedení stavby. Na jejich základě budeme moci získat stavební povolení na výstavbu cyklostezky. Každá smlouva bude obsahovat závazek města k odkupu pozemků dotčených stavbou po jejím dokončení, a naopak závazek vlastníků po dokončení stavby pozemky prodat,“ řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu města Helena Dvořáčková.
Samotný odkup přijde na řadu až po dokončení stavby. Tento postup zajistí, že město odkoupí jen pozemky, které pro stavbu skutečně potřebuje.  Kupovat bude za ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem po dokončení stavby, minimálně však za ceny stanovené znaleckým posudkem ze 7. srpna letošního roku.  „Pokud nedojde k dohodě o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, bude město nuceno postupovat v souladu se zákonem o odnětí nebo omezení vlastnického práva, tedy pozemky vyvlastnit. To samé platí pro případ, kdy se s vlastníky nedohodneme na kupní ceně,“ uvedla náměstkyně.
„Zajištění pozemků pro cyklostezku nebude jednoduchou záležitostí. Celý trvalý zábor se dotkne více než stovky pozemků, město jich vlastní jen zhruba 20. Podle projektové dokumentace se zábor týká 23.000 metrů čtverečných. Budeme muset vykoupit asi 80 pozemků na katastrálních územích Trnová a Pardubice a ty mají více než 100 vlastníků,“ konstatovala náměstkyně Dvořáčková.
Cyklostezka bude, stejně jako severovýchodní větev obchvatu města, dlouhá zhruba čtyři kilometry. Z kruhové křižovatky u Globusu v Trnové povede přes Fáblovku, z velké části mimo zastavěné území města, a vyústí do již hotové kruhové křižovatky na Dubině. Její stavba patří mezi priority města, které chce na její vybudování čerpat dotace v rámci integrované územní investice, tedy z evropských fondů. ŘSD již s výkupem pozemků pro obchvat začalo. „V roce 2018 by mohl začít archeologický výzkum v místě stavby a v roce 2019 samotná stavba,“ doplnila náměstkyně Dvořáčková.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

8.1.

Pardubický kraj se představí na Regiontouru - již posedmé

16. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2007 se uskuteční 11. - 14. ledna 2007.

Cestování celý článek
8.12.

Městům se nelíbí zdražení tepla

Zatímco pardubické či chrudimské domácnosti jsou koncovými odběrateli tepla z Opatovic, Hradec Králové teplo distribuuje prostřednictvím městské firmy, která ho dodává zhruba do 24 000 královéhradeckých domácností.

Cestování celý článek
4.11.

Doplňování spár na Třídě Míru

Doplňování spár se provádí pro vyrovnání drobných nerovností v čerstvě usazené dlažbě, které jsou způsobeny mechanickými vlivy a povětrnostními podmínkami.

Cestování celý článek
19.6.

Silnice mezi Chvojencem a Holicemi bude uzavřena

Doprava bude vedena kyvadlově po volném jízdním pruhu a řízena světelným signalizačním zařízením.

Cestování celý článek
14.6.

Pardubický dopravní podnik nevyměňoval filtry v lakovně. Od inspektorů ČIŽP za to dostal pokutu 120 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. Městská firma ve své lakovně, kde opravuje převážně vozidla hromadné dopravy, neprováděla jedenkrát ročně výměnu filtrů s aktivním uhlím. Ty slouží k omezování emisí těkavých organických látek z lakovny do ovzduší.

Cestování celý článek
28.4.

Turné Street Food Rocks nabídne gastronomický koncert s rockovou hudební přílohou - i v Hradci Králové

„Street Food Rocks jsou samostatným projektem, kterým ale reagujeme na dlouhodobě rostoucí nároky návštěvníků Rock for People na kvalitu občerstvení. Letos na festivalu v Hradci plánujeme svébytný gastro festival. A tři zastávky gastro turné nám ukážou, jaké jsou aktuální preference," říká Michal Thomes, spoluzakladatel a hlavní pořadatel Rock for People.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting