Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

9.3.

Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

Rekonstrukce havarijních mostů patří mezi jednu z krajských priorit v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Krajští radní proto na svém posledním jednání schválili deset projektových záměrů na rekonstrukce mostů, na které je možné žádat dotací v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu v celkové předpokládané částce přibližně 150 milionů korun. Celkem kraj žádá o finanční podporu z evropských fondů na modernizaci 19 mostů v celkové hodnotě necelých 320 milionů korun. Vzhledem k nutnosti urychlení majetkoprávních vyrovnání bude v rámci krajského úřadu přijat konkrétní pracovník, jehož primárním cílem bude komunikovat s vlastníky pozemků.
„Dlouhodobě se potýkáme s problémem při řešení majetkoprávních záležitostí spojených s výkupem pozemků nutných pro modernizaci silnic a mostů v našem kraji. Finanční prostředky jsou k dispozici jak v krajském rozpočtu, tak v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Chceme proto zajistit, aby se investiční činnost nezastavila na řešení majetkoprávních záležitostí, a proto na návrh pana náměstka Kortyše vyčleníme v rámci struktury krajského úřadu pracovníka, jehož primárním úkolem bude tyto záležitosti řešit,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „V rámci IROP se chceme ucházet o podporu modernizace devatenácti mostů za celkovou částku okolo 320 milionů korun. Na základě dlouhodobé statistiky však lze očekávat úspory v nákladech na realizaci projektů vyplývajících ze zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací mezi 20 až 35 procenty,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
Na základě rozhodnutí rady bude následně v nejbližší době zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací a následně bude zpracována žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu. „Mostů, které jsou v nevyhovujícím stavu je nejen v našem kraji celá řada, a proto chceme i s využitím evropských dotací tento stav postupně napravovat. V případě těchto mostů bude nyní zahájena projektová příprava pro možné uplatnění v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, který v prioritní ose 1 obsahuje specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde mezi hlavní podporovanou aktivitu také patří technické zhodnocení a výstavba mostů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že v rámci IROP je předpokládaná výše dotace 90 procent ze způsobilých výdajů projektu.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Cestování"

1.2.

Horská služba přináší lavinovou aplikaci

Česká verze aplikace je v tuto chvíli k dispozici pro telefony se systémem Android 5.0 a vyšší. Do konce února 2017 bude k dispozici český překlad i pro telefony s opreračním sytémem Apple.

Cestování celý článek
18.5.

Kraje nakoupí moderní vlakové soupravy

Na začátku roku 2010 připravujeme velkou výzvu z operačního programu na nákup kolejových vozidel pro regionální dopravní síť.

Cestování celý článek
27.10.

Cesta k propojce Pardubiček s Višňovkou je otevřena

Schválená varianta pořízení XIX. změn vymezuje tzv. koridor pro dopravní stavby, který vytvoří prostor pro prověření jak možnosti umístění přeložky silnice I/2 tak navrhovaného místního propojení Višňovka – Pardubičky v následně zpracovávané územní studii.

Cestování celý článek
2.10.

Pozemky pro cyklostezku drží víc než stovka vlastníků

Cyklostezka bude, stejně jako severovýchodní větev obchvatu města, dlouhá zhruba čtyři kilometry. Z kruhové křižovatky u Globusu v Trnové povede přes Fáblovku, z velké části mimo zastavěné území města, a vyústí do již hotové kruhové křižovatky na Dubině.

Cestování celý článek
4.6.

Východočeské krajské rady se shodly na prioritách

Už za rok a půl by měla být dokončena křižovatka v Opatovicích nad Labem a úsek „pětatřicítky“ ze Sedlic.

Cestování celý článek
26.11.

Běžkaři se letos dočkají novinek

Technika na úpravu tratí je připravena a čekáme na první sníh.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting