Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

9.3.

Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

Rekonstrukce havarijních mostů patří mezi jednu z krajských priorit v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Krajští radní proto na svém posledním jednání schválili deset projektových záměrů na rekonstrukce mostů, na které je možné žádat dotací v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu v celkové předpokládané částce přibližně 150 milionů korun. Celkem kraj žádá o finanční podporu z evropských fondů na modernizaci 19 mostů v celkové hodnotě necelých 320 milionů korun. Vzhledem k nutnosti urychlení majetkoprávních vyrovnání bude v rámci krajského úřadu přijat konkrétní pracovník, jehož primárním cílem bude komunikovat s vlastníky pozemků.
„Dlouhodobě se potýkáme s problémem při řešení majetkoprávních záležitostí spojených s výkupem pozemků nutných pro modernizaci silnic a mostů v našem kraji. Finanční prostředky jsou k dispozici jak v krajském rozpočtu, tak v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Chceme proto zajistit, aby se investiční činnost nezastavila na řešení majetkoprávních záležitostí, a proto na návrh pana náměstka Kortyše vyčleníme v rámci struktury krajského úřadu pracovníka, jehož primárním úkolem bude tyto záležitosti řešit,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „V rámci IROP se chceme ucházet o podporu modernizace devatenácti mostů za celkovou částku okolo 320 milionů korun. Na základě dlouhodobé statistiky však lze očekávat úspory v nákladech na realizaci projektů vyplývajících ze zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací mezi 20 až 35 procenty,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
Na základě rozhodnutí rady bude následně v nejbližší době zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací a následně bude zpracována žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu. „Mostů, které jsou v nevyhovujícím stavu je nejen v našem kraji celá řada, a proto chceme i s využitím evropských dotací tento stav postupně napravovat. V případě těchto mostů bude nyní zahájena projektová příprava pro možné uplatnění v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, který v prioritní ose 1 obsahuje specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde mezi hlavní podporovanou aktivitu také patří technické zhodnocení a výstavba mostů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že v rámci IROP je předpokládaná výše dotace 90 procent ze způsobilých výdajů projektu.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Cestování"

14.3.

Na rekonstrukci silnic v okolí Včelákova dá kraj 90 milionů korun

Připravujeme rekonstrukci silnice z Chacholic na Vrbatův Kostelec za 11,5 milionu korun, z Prosetína na Cejřov za 27,5 milionu korun a z Kameniček na hranici našeho kraje za částku okolo deseti milionů.

Cestování celý článek
17.12.

Domov na hradě Rychmburk se dočká nejen nové střechy

S opravami také souvisí omezený vjezd vozidel na nádvoří hradu. Termín dokončení stavby je naplánován na 31. května 2015.

Cestování celý článek
24.3.

Cykloturistice dali radní zelenou.

V návrhu radních se počítá i s posílením rekreačního využití areálu SKIPARK Červená Voda v letních měsících nebo s vybudováním moderního Aprés ski baru v Čenkovicích.

Cestování celý článek
21.8.

V Hradci byly zmapovány další bezbariérové trasy

V Hradci Králové již několik let probíhá mapování architektonických, orientačních a informačních bariér, které má pomoci v lepší orientaci tělesně postiženým nebo nevidomým občanům.

Cestování celý článek
18.6.

Masarykovo náměstí během prázdnin zkrásní

Vozovku na Masarykově náměstí bude pro vlastníka, Pardubický kraj, rekonstruovat Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zároveň město opraví chodník od křižovatky s třídou Míru po křižovatku se Sukovou třídou a silně frekventovaný přechod u Paláce bude osazen semaforem. Vše má být hotové do konce prázdnin.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting