Radar v Rosicích zapůsobil

20.3.

Radar v Rosicích zapůsobil

Zhruba tři měsíce je ve zkušebním provozu úsekový radar v ulici Generála Svobody v Rosicích, jehož nákup financovalo město. Zdá se, že instalace přístroje, který v silně frekventované ulici nepřetržitě měří rychlost automobilů projíždějících v obou směrech a vozidla hříšníků zaznamená, nese své ovoce.
„Radar za první tři měsíce fungování zaznamenal zhruba 400 překročení nejvyšší povolené rychlosti, tedy v průměru pět přestupků denně,“ uvedl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl s tím, že zároveň s umístěním úsekového radaru bylo v ulici Generála Svobody zrušeno omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině a automobily zde mohou jezdit padesátikilometrovou rychlostí. „I když zatím máme jen dílčí výsledky, je evidentní, že instalace úsekového radaru zafungovala a drtivá většina řidičů nejvyšší povolenou rychlost respektuje,“ dodal starosta městského obvodu VII Vítězslav Čapek, který pořízení úsekového radaru pro tuto lokalitu inicioval.
Průjezd ulicí Generála Svobody využívají motoristé, kteří se chtějí vyhnout kolonám v okolí nádraží a volí raději cestu přes rosický most. Do instalace radaru tu platilo omezení rychlosti na 40 kilometrů v hodině, řada motoristů ho však nerespektovala, přesto, že zde strážníci často měřili rychlost přenosným radarem. Našli se i řidiči, kteří se obcí řídili až stokilometrovou rychlostí. „Přitom se v ulici pohybuje řada chodců, chodí tu školní děti a chodníky oddělující vozovku od vstupů do rodinných domů jsou úzké, často nedosahují ani dvoumetrové šíře. Proto bylo třeba dopravu v tomto úseku zklidnit,“ vysvětlil starosta Vítězslav Čapek, proč o instalaci radaru usiloval. Průjezd Rosicemi je silně frekventovaný.  Podle statistiky městské policie jím během jednoho měsíce projede až 300.000 vozidel.
„Ukazuje se, že průjezdový radar působí na řidiče preventivě. Pokud čísla v ostrém provozu radaru  potvrdí, že radar dopravu opravdu zklidnil, budeme uvažovat o dalších úsecích, kde by k takovému preventivnímu opatření mohlo dojít. Bezpečnost je pro město priorita,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.
Úsekový radar je zhruba od poloviny prosince v nepřetržitém zkušebním provozu. „Ostrý“ provoz zahájí 2. dubna. Může 24 hodin denně monitorovat podstatnou část kritického úseku v obou směrech jízdy. Vozidlo, které překročí nejvyšší povolenou rychlost, systém podle SPZ automaticky identifikuje a s jeho provozovatelem „zahájí“ přestupkové řízení, tedy založí spis, vyhotoví výzvu k uhrazení pokuty za porušení pravidel silničního provozu atd. 

Další zprávy z kategorie "Cestování"

16.3.

Zrekonstruovaný kladrubský hřebčín se v dubnu otevře veřejnosti

Kromě stávajícího prohlídkového okruhu stájemi připravil hřebčín také nové prohlídkové trasy pro své návštěvníky.

Cestování celý článek
10.12.

Po osmiměsíční rekonstrukci se otevřel Park Na špici

Park bude otevřen po celou zimu, na bezpečnost v něm budou dohlížet strážníci a také městský kamerový systém. Do jara ale bude uzavřen pavilon se sociálním zázemím. Otevře jej na jaře správce parku a sportovišť.

Cestování celý článek
14.8.

Na cyklistickém táboře si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti v silničním provozu

Setkání s malými táborníky v příjemném prostředí lesa využila k povídání, jak se správně chovat v silničním provozu a také, co dělat, aby se nestali účastníky dopravní nehody nebo havárie.

Cestování celý článek
9.6.

Starosty zajímala doprava, ale i vagony

Starostka Chvaletic Blanka Zaklová se ptala na kvalitu železničních vozů, které budou regionální dopravu zajišťovat.

Cestování celý článek
22.2.

Velké investice a rozvoj lůžkové péče v kraji avizoval hejtman na Ministerstvu zdravotnictví

Jedním z cílů současné krajské samosprávy je nejen stabilizace akutní a následné lůžkové péče, ale především její další rozvoj. Proto jsme s panem profesorem Prymulou hovořili o dalších rozvojových možnostech v návaznosti na to, že jsme vlastníkem společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která je jediným poskytovatelem akutní zdravotnické péče v regionu.

Cestování celý článek
4.11.

Doplňování spár na Třídě Míru

Doplňování spár se provádí pro vyrovnání drobných nerovností v čerstvě usazené dlažbě, které jsou způsobeny mechanickými vlivy a povětrnostními podmínkami.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting