Silnice na Masarykově náměstí dostane přes prázdniny nový povrch

27.6.

Silnice na Masarykově náměstí dostane přes prázdniny nový povrch

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se 2. července pustí do dlouhodobě připravované rekonstrukce silnice na Masarykově náměstí v Pardubicích. Opravou projde vozovka i autobusové zastávky, a to za použití nejnovějších nanotechnologií.
Rekonstrukce silnice II/324 na pardubickém Masarykově náměstí je dlouhodobě připravovanou aktivitou, která byla koordinována jak s městem Pardubice, tak i s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk), která bude mít tuto rekonstrukci na starost, při ní využije nové technologie, v tomto případě nanotechnologie.
„Stavbu jsme přesunuli z loňského roku na letošní prázdninové měsíce, protože je v tomto období na daném úseku nejnižší dopravní intenzita. Akce byla koordinována se čtyřpruhem u Parama, rekonstrukcí Přednádraží, rekonstrukcí silnice II/324 v úseku Pardubice – Staré Hradiště a silnice I/2 v úseku Závodiště Pardubice – Staré Čívice,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
Na Masarykově náměstí dojde k rekonstrukci pojížděných povrchů vozovek průběžných pruhů a autobusových zálivů, které je po rekonstrukci v roce 2004 a průběžných opravách nutno vyměnit. „Oprava silnice zajistí udržení jízdního komfortu, dodržení limitů hluku, vibrací a prašnosti i bezpečnost silničního provozu,“ podotkl Michal Kortyš.
Rekonstrukce bude s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti dané lokality rozdělena na dvě etapy. „První etapu zahájíme 2. července 2018 uzavřením poloviny vozovky ve směru od Chrudimi, kde bude vybourán kryt z dlažebních kostek a proveden nový kryt z cementobetonu. Stavební práce budou pokračovat v odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu a v rámci dotačního titulu SFDI “Nové technologie” bude provedena pokládka asfaltobetonového krytu s přísadou nanosilika,“ uvedl ředitel SÚS Pk Miroslav Němec podle kterého je ukončení prací první etapy plánováno k 31. červenci. Druhá etapa bezprostředně naváže na první etapu, tedy od 1. do 31 srpna. Rozsah stavebních prací je obdobný jako u první etapy.
Rekonstrukce silnice na Masarykově náměstí je koordinována se stavebními aktivitami města Pardubice, tedy s úpravou zpevněných ploch před ČSOB a zřízením světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce před obchodním centrem Palác Pardubice.
Od září do října bude oprava silnice pokračovat, a to na úseku od Masarykova náměstí po most Pavla Wonky, kde bude taktéž odfrézován stávající asfaltobetonový kryt a provedena pokládka asfaltobetonového krytu s přísadou nanosilika. „Tyto stavební práce budou probíhat z větší části o víkendech za částečné uzavírky,“ dodal Miroslav Němec.
Objížďka:
Primární objížďka bude vedena obousměrně pro obě etapy po silnici II/322 ulice Teplého (okolo HZS Pk, DPMP) na silnici I/37 (čtyřpruh na Hradec Králové), sjezd Rosice ulice Bělehradská, Polabiny na silnici II/324 u Univerzity Pardubice.
Pro místní provoz je kratší objízdná trasa od bývalého Domu služeb po ulici Palackého směrem k nádraží – ulice kpt. Bartoše, na kruhový objezd u Kauflandu – ulice Bělehradská na silnici II/324 u Univerzity Pardubice obousměrně.
Krátký bypass je kolem Paláce Pardubice ulicí K Polabinám a ulicí nábřeží Závodu míru.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

9.6.

Vysokomýtští studenti ovládli v USA soutěž robotů. Předčili i Japonce

„Vždycky mě velmi potěší, když je o našich studentech slyšet i v zahraničí. V tomto případě jde o opravdu veliký úspěch,“ ocenila náměstkyně Pernicová. „O mně se ví, že jsem velkým zastáncem technických oborů, nicméně při setkáních se zaměstnavateli se dozvídám, že potřebují i ‚mozky‘, které budou vymýšlet postupy a řešení, takže musím trošku přehodnotit názor. Tito studenti jsou důkazem, že i s gymnaziálním vzděláním je možné získat v technickém odvětví uplatnění,“ doplnila Jana Pernicov

Cestování celý článek
23.3.

Pardubický kraj je připraven na mzdy řidičů uvolnit přes 20 milionů korun

„Od počátku avizujeme, že jsme připraveni řidičům autobusů a jejich společnostem dorovnat částku, kterou svým nařízením stanovila česká vláda. Veškeré další požadavky dopravců jsou nad rámec tohoto nařízení a kraj je hradit nebude. Doufáme, že se k ostatním nárokům řidičů postaví čelem zaměstnavatelé, kteří jsou pro odborové organizace jediným partnerem v rámci kolektivního vyjednávání, a proto musí nést závazky z těchto jednání plynoucí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nároky řidičů jsou opodstatněné a už v minulosti jsme upozorňovali například na neproplácení čekací doby, kdy je řidič v zaměstnání, ale ve skutečnosti pouze čeká na odjezdový čas svého spoje. Vnímáme také rizikovost práce, a proto souhlasíme s příspěvkem za ztížené pracovní prostředí,“ dodal Netolický.

Cestování celý článek
31.8.

Změna v jízdním řádu historického vlaku

Prvních deset jízd v rámci této akce si nenechalo ujít více jak 1900 cestujících. Ti si sebou mohou vzít i nejmenší děti v kočárcích. Na cestu historickým vlakem je možné vzít i kolo.

Cestování celý článek
21.3.

Oprava silnice ze Starých Čivic ke Starému Máteřovu

V letošním roce dojde k opravě silnice číslo III/32228, a to v úseku od křižovatky Staré Čivice do obce Starý Máteřov.

Cestování celý článek
6.6.

Nejlepší mladý chemik České republiky je z Lounska

První tři hodnotné ceny věnovala finalistům společnost Dow Europe, která se v letošním roce stala novým partnerem celostátního finále. „Náš obor, stejně jako řada jiných technologických oborů, stojí na neustálých inovacích a vývoji. Potřebujeme proto mladé a zapálené talenty, kteří přijdou s novými nápady. Jsme nadšení z toho, jak šikovní mladí lidé se do soutěže zapojili. Těšíme se, že se jednou stanou našimi kolegy,“ řekl Ivan Luciak, generální ředitel společnosti Dow Europe pro Českou a Slovenskou republiku.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting