TECHNOhrátky – klíč k technickým oborům, který už oslovil 3 517 žáků základních škol

2.7.

TECHNOhrátky – klíč k technickým oborům, který už oslovil          3 517 žáků základních škol

Třetí ročník TECHNOhrátek Pardubického kraje má za sebou polovinu letošního programu. Také v tomto roce se projekt, jehož cílem je motivace žáků základních škol v regionu k výběru technických a odborných profesí, těšil velkému zájmu školáků. Letos se jich do něj zatím zapojilo 765, což představuje od května 2013 celkovou účast na dosavadních šestadvaceti akcích ve vybraných středních odborných školách 3 517 žáků.
TECHNOhrátky sázejí tradičně na akční program, který zábavnou a soutěžní formou zapojuje do připravených manuálních i vědomostních aktivit žáky 7. až 9. tříd. Svým charakterem současně reagují na aktuální požadavky regionálního školství i pracovního trhu. 


Školy nedodávají absolventy
„Českému průmyslu chybí v současné době sto tisíc pracovníků v technických oborech. A týká se to také Pardubického kraje, kde školy nestačí dodávat absolventy především strojírenských oborů. Školství v regionu se snaží reagovat na tuto situaci a hledá nástroje, jak zpopularizovat technické vzdělávání a přiblížit je dětem i jejich rodičům. TECHNOhrátky jsou proto jedním z klíčových projektů, které k tomuto cíli napomáhají,“ říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.


Letos mají TECHNOhrátky za sebou šest zastavení ve středních odborných školách (ISŠT Vysoké Mýto, SOU plynárenské Pardubice, SPŠ Chrudim, SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice, SŠ automobilní Vysoké Mýto, SOU opravárenské Králíky). Ty 765 školákům ze 37 základních škol, z nichž některé se akcí zúčastnily opakovaně, nabídly seznámení se čtyřiadvaceti technickými obory. V minulosti většina středních škol zaznamenala následující rok po TECHNOhrátkách zvýšený zájem žáků o vyučované obory.


„Největší poptávka firem je v současnosti po pracovnících s technickým a odborným vzděláním. Nejčastějšími profesemi, o které je zájem, jsou svářeči, seřizovači a obsluha montážních strojů. Přínos TECHNOhrátek spočívá především v tom, že školákům představuje konkrétně a zajímavým způsobem právě tyto žádané profese,“ uvádí ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl.
Letos přibylo akcí – i s poradci


Tento projekt se stal velice rychle součástí života základních škol, jejich ředitelů, pedagogů i kariérních a výchovných poradců. Na stále se zvyšující zájem zareagoval odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje tím, že v porovnání s obdobím 2013 – 2014 v tomto roce rozšířil program TECHNOhrátek z deseti na patnáct akcí.
„Cítíme, že zájem středních odborných škol o zařazení do projektu je mimořádný. Jejich ředitelé pochopili, že je to jedna z nejlepších příležitostí k prezentaci školy. Právě ve spolupráci s nimi připravujeme jednotlivé aktivity na pracovištích tak, aby co nejvíce zaujaly a motivovaly žáky, neboť už první dojem často rozhoduje o jejich pozdější volbě povolání,“ připomíná manažer projektu TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.


Kromě dvanácti exkurzí ve středních odborných školách přibyly v letošním roce také tři speciální semináře pro kariérní a výchovné poradce, na nichž formou workshopu poznávají jednotlivé profese. V prvním pololetí se uskutečnily semináře pro Svitavsko v SOU a SOŠ Polička a pro Orlickoústecko a Svitavsko v SOŠ a SOU Lanškroun. V listopadu ještě zamíří poradci z Pardubicka a Chrudimska do SPŠ Chrudim.


Soutěž o nejlepší Facebook zabrala
Součástí projektu jsou také dlouhodobé soutěže pro žáky základních i středních škol. Školáci ze 7. až 9. tříd se mohou zapojit hned do dvou aktivit – do fotosoutěže Technika kolem nás nebo do hledání vtipného a výstižného sloganu týkajícího se TECHNOhrátek. Studenti středních škol zase usilují o prvenství v soutěži o nejlepší školní Facebook.


„V případě zapojených středních škol se snažíme nejen o formální náplň těchto soutěží, ale zejména o to, abychom jejich prostřednictvím také kultivovali školní prostředí. V předcházejících letech jsme třeba vyhlásili soutěž o nejlepší studentské video s představením školy nebo o ´artefakt roku´, který nejlépe charakterizoval zaměření školy. Facebook považujeme za významný prvek při prezentaci škol a jsme rádi, že některé už zareagovaly jeho zřízením,“ dodává manažerka projektu TECHNOhrátky Helena Bártlová.


Nejbližší akcí projektu bude 16. září návštěva Střední průmyslové školy stavební Pardubice.

Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

14.8.

Tříletému chlapci uvízla ruka mezi parapetem a radiátorem

Za tříletým chlapcem přijeli profesionální hasiči až domů.

Cestování celý článek
13.6.

Od července se mění dopravní režim u Parama

Během prázdnin budou pokračovat také práce na stavbě kruhové křižovatky a rozšiřování komunikace I/37. Podle předpokladu silničářů by měly trvat do druhé poloviny příštího roku. „Je to ještě dlouhá doba, ale stavba je složitá a pro dopravu ve městě velmi důležitá.

Cestování celý článek
2.5.

Lékaři i další odborníci se setkali k tématu dětské paliativní péče

Na konferenci se setkali odborníci z řad lékařů, zdravotní sestry i další zájemci z řad veřejnosti. Zazněly zde přednášky o dětské domácí paliativní péči ve východních Čechách, o práci zdravotní sestry v tomto oboru nebo o rané péči. Vystoupila také psycholožka paliativního týmu a účastníci vyslechli i vystoupení sociálního pracovníka v dětské paliativní péči.

Cestování celý článek
22.1.

Letištní terminál budou stavět město a kraj vlastními silami

Představitelé města Pardubic i Pardubického kraje rozhodnutí ruského investora respektují, nepovažují jej však za svoji prohru.

Cestování celý článek
29.3.

Zájem na modernizaci trati vedoucí do Pardubic potvrdili i městští zastupitelé

Memorandum k uskutečnění projektu modernizace železniční trati Hradec Králové – Pardubice je výrazem zájmů obou krajů i krajských měst podpořit tento investiční záměr Správy železniční a dopravní cesty spočívající především ve zkrácení jízdní doby, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě a ve zkvalitnění železniční dopravní cesty.

Cestování celý článek
4.12.

Na galavečeru byli oceněni dobrovolníci, odpovědné firmy i neziskovky

Spolupořadatelem galavečera byl také Pardubický kraj, který myšlenky dobrovolnictví a společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje. "Galavečer je tradičně vyústěním našeho snažení, kterým je spojování cest neziskovek, firem a veřejné správy. V jeden den, na jednom místě dochází k unikátnímu setkání zástupců všech tří sektorů, kteří se zde mohou lépe poznat a navázat nová partnerství," vyzdvihuje přínos události Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor a sociální věci.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting