TECHNOhrátky – klíč k technickým oborům, který už oslovil 3 517 žáků základních škol

2.7.

TECHNOhrátky – klíč k technickým oborům, který už oslovil          3 517 žáků základních škol

Třetí ročník TECHNOhrátek Pardubického kraje má za sebou polovinu letošního programu. Také v tomto roce se projekt, jehož cílem je motivace žáků základních škol v regionu k výběru technických a odborných profesí, těšil velkému zájmu školáků. Letos se jich do něj zatím zapojilo 765, což představuje od května 2013 celkovou účast na dosavadních šestadvaceti akcích ve vybraných středních odborných školách 3 517 žáků.
TECHNOhrátky sázejí tradičně na akční program, který zábavnou a soutěžní formou zapojuje do připravených manuálních i vědomostních aktivit žáky 7. až 9. tříd. Svým charakterem současně reagují na aktuální požadavky regionálního školství i pracovního trhu. 


Školy nedodávají absolventy
„Českému průmyslu chybí v současné době sto tisíc pracovníků v technických oborech. A týká se to také Pardubického kraje, kde školy nestačí dodávat absolventy především strojírenských oborů. Školství v regionu se snaží reagovat na tuto situaci a hledá nástroje, jak zpopularizovat technické vzdělávání a přiblížit je dětem i jejich rodičům. TECHNOhrátky jsou proto jedním z klíčových projektů, které k tomuto cíli napomáhají,“ říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.


Letos mají TECHNOhrátky za sebou šest zastavení ve středních odborných školách (ISŠT Vysoké Mýto, SOU plynárenské Pardubice, SPŠ Chrudim, SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice, SŠ automobilní Vysoké Mýto, SOU opravárenské Králíky). Ty 765 školákům ze 37 základních škol, z nichž některé se akcí zúčastnily opakovaně, nabídly seznámení se čtyřiadvaceti technickými obory. V minulosti většina středních škol zaznamenala následující rok po TECHNOhrátkách zvýšený zájem žáků o vyučované obory.


„Největší poptávka firem je v současnosti po pracovnících s technickým a odborným vzděláním. Nejčastějšími profesemi, o které je zájem, jsou svářeči, seřizovači a obsluha montážních strojů. Přínos TECHNOhrátek spočívá především v tom, že školákům představuje konkrétně a zajímavým způsobem právě tyto žádané profese,“ uvádí ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl.
Letos přibylo akcí – i s poradci


Tento projekt se stal velice rychle součástí života základních škol, jejich ředitelů, pedagogů i kariérních a výchovných poradců. Na stále se zvyšující zájem zareagoval odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje tím, že v porovnání s obdobím 2013 – 2014 v tomto roce rozšířil program TECHNOhrátek z deseti na patnáct akcí.
„Cítíme, že zájem středních odborných škol o zařazení do projektu je mimořádný. Jejich ředitelé pochopili, že je to jedna z nejlepších příležitostí k prezentaci školy. Právě ve spolupráci s nimi připravujeme jednotlivé aktivity na pracovištích tak, aby co nejvíce zaujaly a motivovaly žáky, neboť už první dojem často rozhoduje o jejich pozdější volbě povolání,“ připomíná manažer projektu TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.


Kromě dvanácti exkurzí ve středních odborných školách přibyly v letošním roce také tři speciální semináře pro kariérní a výchovné poradce, na nichž formou workshopu poznávají jednotlivé profese. V prvním pololetí se uskutečnily semináře pro Svitavsko v SOU a SOŠ Polička a pro Orlickoústecko a Svitavsko v SOŠ a SOU Lanškroun. V listopadu ještě zamíří poradci z Pardubicka a Chrudimska do SPŠ Chrudim.


Soutěž o nejlepší Facebook zabrala
Součástí projektu jsou také dlouhodobé soutěže pro žáky základních i středních škol. Školáci ze 7. až 9. tříd se mohou zapojit hned do dvou aktivit – do fotosoutěže Technika kolem nás nebo do hledání vtipného a výstižného sloganu týkajícího se TECHNOhrátek. Studenti středních škol zase usilují o prvenství v soutěži o nejlepší školní Facebook.


„V případě zapojených středních škol se snažíme nejen o formální náplň těchto soutěží, ale zejména o to, abychom jejich prostřednictvím také kultivovali školní prostředí. V předcházejících letech jsme třeba vyhlásili soutěž o nejlepší studentské video s představením školy nebo o ´artefakt roku´, který nejlépe charakterizoval zaměření školy. Facebook považujeme za významný prvek při prezentaci škol a jsme rádi, že některé už zareagovaly jeho zřízením,“ dodává manažerka projektu TECHNOhrátky Helena Bártlová.


Nejbližší akcí projektu bude 16. září návštěva Střední průmyslové školy stavební Pardubice.

Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

17.9.

Kolokvium ŽELAKTUEL 2007

Pardubice se dočkají modernizace vlakového nádraží a celý region pak zkvalitnění sítě regionálních železničních tratí.

Cestování celý článek
23.9.

Litomyšlské Portmoneum se stane majetkem kraje

Krajské zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí radních, kteří před časem doporučili odkoupení budovy Portmonea v Litomyšli, které ve 20. letech minulého století stvořil grafik a malíř Josef Váchal. V domě svého přítele Josefa Portmona tehdy nástěnnými malbami i vyřezávaným malovaným nábytkem vyzdobil dva pokoje.

Cestování celý článek
11.8.

Netolický: Na lukrativních tratích umí jezdit každý. Role Českých drah je nezastupitelná Legendární Slovenská strela slaví 80 let

protože vnímám nezastupitelnou úlohu národního dopravce v rámci regionální dopravy objednávané českými kraji. České dráhy vždy byly, jsou a doufám, že i budou nadále partnerem při zajišťování dopravní obslužnosti v regionech. Původně stát krajům přispíval na základě memoranda, které však vyprší v roce 2019.

Cestování celý článek
19.7.

S budoucí vizí Rozárky pomohou městu mladí architekti, soutěž město vyhlásí už za pár dní

Soutěž, která je nyní vyhlašována pro mladé architekty, by měla přinést nejen neotřelé nápady jak lokalitu řešit, ale očekáváme od ní i nápady, které by mohly zaujmout investory. Ti by městu pomohli s realizací vhodného a kultivovaného využití tohoto jedinečného místa Hradce Králové. Oslovit mladé architekty s touto zajímavou úlohou má i druhý význam, a to přilákat je tvořit do Hradce Králové, jako do města s dlouholetou tradicí kvalitní architektury a urbanismu.

Cestování celý článek
18.12.

Kemp Buňkov vychází vstříc vozíčkářům. I díky Pardubickému kraji

V obci Břehy se také pravidelně koná tradiční turnaj stolních tenistů vozíčkářů, ale i týdenní soustředění Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting