Univerzita Pardubice otevírá výukové a výzkumné centrum v dopravě a zároveň si připomíná 20 let existence Dopravní fakulty Jana Pernera

9.10.

Univerzita Pardubice otevírá výukové a výzkumné centrum v dopravě a zároveň si připomíná 20 let existence Dopravní fakulty Jana Pernera


Ve středu 9. října otevře Univerzita Pardubice v technologickém areálu v Doubravicích nové výukové a výzkumné centrum v dopravě.
V roce 20. výročí založení Dopravní fakulty Jana Pernera získává třetí nejstarší fakulta univerzity moderní technicko-technologický areál.


Výukové a výzkumné centrum v dopravě vznikalo v uplynulých dvou letech (od září 2011) s pomocí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, rozpočtu České republiky a zdrojů Univerzity Pardubice. Nové centrum, jehož výstavba přišla na 100 mil. Kč, znamená pro dopravní fakultu významné posílení výukových a laboratorních podmínek jak pro studium zejména v magisterských a doktorských programech, tak pro specifický výzkum v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství.


„Nové výukové a výzkumné centrem znamená pro naši dopravní fakultu zásadní posílení jejího dalšího rozvoje a strategické postavení jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu. Fakulta získává unikátní moderní zázemí, na které dlouho čekala, ” hodnotí nový objekt univerzity pro dopravní fakultu rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.


„Nové laboratoře umožní rozvíjet multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických a technologických oborů se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby praxe a institucí působících v oblasti dopravy v regionu i celé České republice,” popisuje významnost otevíraného centra prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.


V objektu o celkové užitné ploše bezmála 3 500 m2 vznikly tři specializované učebny, 22 lehkých a těžkých laboratoří a zázemí pro výuku a akademické pracovníky. Laboratoře jsou vybaveny kvalitními laboratorními prostředky, např. dynamickým zkušebním stavem s „rychlým“ válcem pro stanovení crashové charakteristiky materiálů, zkušebnou na statické pevnostní zkoušky stavebních konstrukcí, zkušebnou synchronních motorů, testovacím zařízením železničních kol, laboratoří světelné a elektronové mikroskopie, či sklopnou plošinou pro automobily.


„Vysoce specializované centrum, jehož laboratoře jsou vybaveny tou nejmodernější technikou, přístroji a zařízeními z oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků, které jsou momentálně dostupné, umožní rozvoj vzdělávacích a výzkumných aktivit dopravní fakulty a výrazně přispěje ke zkvalitnění přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů,“ vysvětluje děkan Culek.


Ve středu 9. října proběhne ve 13 hodin slavnostní otevření a přestřižení pásky k užívání nové budovy fakulty. Od 15 hodin si budou moci nové dopravní laboratoře prohlédnout všichni zájemci z řad zaměstnanců i studenti, kteří do nového centra v jeho první dny provozu zavítají.


Projekt VVCD Univerzity Pardubice byl financován z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.


__________________________________________________________________________________
K historii Dopravní fakulty Jana Pernera – 20 let od jejího založení:
Dopravní fakulta Jana Pernera je na počet studentů a akademických pracovníků druhou největší fakultou Univerzity Pardubice. Je univerzitním pracovištěm s dlouhodobou zkušeností v oblasti výuky a výchovy vysokoškolsky vzdělaných odborníků a navazuje na tradici dopravního školství v bývalém Československu, a to nejen prostřednictvím bývalé Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, ale i její předchůdkyně, Vysoké školy železniční v Praze.
Zahájila svoji činnost oficiálně k 1. dubnu 1993. Vývoj událostí ve společnosti a vznik samostatné České republiky v roce 1993 se staly základním podnětem pro vznik fakulty vychovávající vysokoškolské odborníky v oblasti dopravy a spojů. Tehdejší Vysoká škola chemicko-technologická a město Pardubice nabídly a v krátké době zajistily potřebné podmínky pro ustavení nové fakulty, nesoucí jméno významného železničního stavitele dráhy Praha – Olomouc.
V současné době je pardubická dopravní fakulta koncipována jako fakulta multidisciplinárního charakteru ekonomicko-technologického a technického zaměření, vychovávající odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství, kteří jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.
Dopravní fakulta Jana Pernera má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště:
• doktorské studium,
• habilitační právo,
• právo profesorského řízení.
Dopravní fakulta Jana Pernera se také výraznou měrou zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce.

Do nového akademického roku 2013/2014 vstoupila fakulta s 2264 studenty, kteří studují v 18 studijních oborech – v 8 SO v bakalářském studiu, v 8 SO v navazujícím magisterském studiu a ve 2 doktorských oborech. Ročně opouští fakultu téměř 200 bakalářů a obdobný počet inženýrů. Na výuce se podílí na 120 akademických pracovníků a odborníků z praxe a řada fakultních pracovišť – 7 kateder s odbornými odděleními, dislokované pracoviště v České Třebové, zkušební akreditovaná a přepravní laboratoř, ústav pro analýzu dopravních nehod i vzdělávací a informační pracoviště v Praze. Významnou úlohu při podpoře pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond a Institut Jana Pernera.

Další zprávy z kategorie "Cestování"

25.6.

Dopravní omezení v obci Křižanovice

Důvodem omezení je pořádání kulturní akce Žluto-modrý den Berry pro centrum Paraple.

Cestování celý článek
16.5.

Dětský den s Jakubem Vágnerem na Katlově

Jezero Katlov na Kutnohorsku ožije a otevře své brány široké veřejnosti v rámci oslav Dětského dne. Vstup i parkovné bude po celý den zdarma a rodiče i děti si v rámci připraveného programu přijdou na své. Nejmenší děti se mohou těšit na své pohádkové kamarády. Zaskotačit si mohou na skákacím hradě Českých drah a užít si mohou i spoustu dalších pohádkových atrakcí.

Cestování celý článek
20.5.

Střed dvou vozidel v Chocni

V jednom z vozidel byly zraněny dvě osoby, z toho jedna těžce. Řidič z druhého automobilu nebyl na místě nehody a policisté ho hledali.

Cestování celý článek
24.11.

Hana Štěpánová: Školení pro obce využilo už 330 starostů a starostek

Po roce působení ve funkci radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace může dlouholetá starostka a nyní místostarostka Morašic u Litomyšle Hana Štěpánová zhodnotit, co se kraji daří dělat pro starosty obcí.

Cestování celý článek
2.12.

Při hlídání dětí zničil šatník i kosmetiku

Po zemi se válelo rozstříhané oblečení, v koupelně našla pouze prázdné lahvičky šampónů, kondicionérů a sprchových gelů a na zemi byla rozsypaná kosmetika. Když přišla ke „spokojeně“ spícímu bývalému partnerovi a zeptala se ho, co to má znamenat, měl ji v přítomnosti dětí fyzicky napadnout tak, že utrpěla lehký otřes mozku.

Cestování celý článek
1.7.

Vloupání do bramborárny

To mu ale nestačilo tak odcizil ještě dva akumulátory a ze zaparkovaných strojů navíc zhruba 50 litrů motorové nafty. Celkové škody přesahují odhadem 30.000 korun.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting