Východočeské krajské rady se shodly na prioritách

4.6.

Východočeské krajské rady se shodly na prioritách

Východočeské krajské rady se shodly na prioritách

Už podeváté se na společném jednání sešly Rady Pardubického a Královéhradeckého kraje. Místem setkání bylo v pondělí 2. června 2008 symbolické místo na hranicích obou krajů – v golfovém resortu v Dřítči pod Kunětickou Horou. Hostitel, hejtman Pardubického kraje Ivo Toman v úvodu poděkoval jménem pardubických radních královéhradeckým kolegům za dlouhodobou dobrou spolupráci a zájem o společné priority jako je zejména příprava páteřních komunikací R35 a D11. „Královéhradecké kolegy jsem informoval o aktuální situaci v přípravě a výstavbě rychlostní silnice R35 a navazujícího čtyřpruhu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Už za rok a půl by měla být dokončena křižovatka v Opatovicích nad Labem a úsek „pětatřicítky“ ze Sedlic, což nám do obou metropolí přivede velké množství dopravy,“ uvedl hejtman Toman. „Bez pokračování R35 směrem na Moravu a čtyřpruhu na Hradec Králové nám doprava v této lokalitě zkolabuje. Na úsek R35 Opatovice – Ostrov už máme EIA (pozn. posouzení vlivu stavby na životní prostředí) hotovou, pracuje se na projektových dokumentacích, stavebních povoleních a výkupech pozemků,“ pokračoval Toman. „Vše ale moc dlouho trvá a častou komplikací jsou i nedohody s některými majiteli pozemků. Také proto jsme se obě rady shodly na výzvě směrem k zákonodárcům, aby urychleně přijali obecný zákon ve vztahu k liniovým stavbám s cílem řešit vleklé majetkoprávní spory,“ dodal hejtman Toman. Společný zájem mají oba kraje také na výstavbě dvou páteřních cyklostezek. První nese název „Mechu a perníku“ a má spojit Pardubice s Hradcem Králové. Záměr je součástí mezinárodní trasy takzvané Labské stezky, která spojuje Krkonoše a Hamburg. „Na straně Pardubického kraje je již trasa zhruba z jedné třetiny hotová, a to v rámci protipovodňových opatření v Pardubicích. Vede podél řeky Labe až pod Kunětickou Horu. Nyní jsme se dohodli s Královéhradeckým krajem a také městy Pardubice a Hradec Králové na společném postupu přípravy. Uvažujeme o založení obecně prospěšné společnosti, která může sdružovat obce na trase stezky a bude nositelem projektu. V současné chvíli je po vzájemné dohodě město Hradec Králové zadavatelem veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace,“ shrnul vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Druhou připravovanou cyklostezkou je trasa z Velin do Borohrádku. O pomoc s financováním požádala obec Veliny státní rozpočet i oba kraje. Celkové náklady na necelé 4 kilometry dlouhou stezku jsou vyčísleny na přibližně 14,3 milionů korun. Oba kraje budou ještě tento týden jednat v rámci svých rad o poskytnutí dotací z krajských rozpočtů – každý zhruba 3 miliony korun. „I na této stezce panuje shoda a u obou samospráv patří mezi priority. Domnívám se, že podpoře v radě a následně i v zastupitelstvech tedy nic nebrání,“ dodal Línek. Na společném jednání se také mluvilo o Regionálním operačním programu, který je pro Pardubický, Královéhradecký a také Liberecký kraj – coby region soudržnosti NUTS II – společný. První výzvy jsou již ukončeny, právě probíhá hodnocení v takzvané druhé výzvě. „Snažíme se k podpoře vybírat smysluplné projekty, ale je to složité. Zaznamenali jsme 3 – 3,5 násobný přetlak v žádostech,“ řekl královéhradecký radní a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod Rostislav Všetečka. A protože odpoledne bylo slunečné a neslo se v duchu dobré nálady, vyzkoušeli někteří radní i kvalitu trávníku a pokusili se proniknout do tajů hry zvané golf…

Další zprávy z kategorie "Cestování"

15.8.

Rozvoj letiště bude ku pospěchu obyvatel Pardubic

Je bezpodmínečně nutné zajistit kromě zkvalitnění odbavovacího procesu především splnění podmínek Shengenské úmluvy.

Cestování celý článek
13.2.

Lanškrounu vládl styl Mystic Gothic

Témata Kalibr Cupu jsou opravdu různorodá. Letošek byl ve znamení Mystic Gothic, dříve to byl například Egypt, flamenco, živly země, 60. léta nebo disco. Další ročník Kalibr Cupu, který se uskuteční 14. února 2019, se ponese v duchu Moulin Rouge.

Cestování celý článek
4.4.

Hejtman kontroloval elektrizaci železnice do Polska

Úpravy železniční trati Letohrad – Lichkov spočívají nejen v elektrifikaci 23 kilometrů dlouhého úseku,

Cestování celý článek
21.1.

Vyjádření k další existenci gynekologického oddělenío nemocnice v Litomyšli

Litomyšlská nemocnice zůstane zachována jako jedna z pěti nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči v Pardubickém kraji. To je rozhodnutí vlastníka – Pardubického kraje a Představenstvo Litomyšlské nemocnice tuto vůli naplňuje. Připravované spojení nemocnic do jednoho celku je nadějí pro udržení péče v Litomyšlské nemocnici.

Cestování celý článek
15.2.

Město zlevní cyklověž, dráhy svým klientům doplatí zbytek

Cyklověž je v současné době obsazena minimálně. V její těsné blízkosti je totiž ještě přístřešek, pod který lze uzamknout 450 kol, kde mohou cyklisté parkovat bezplatně.

Cestování celý článek
1.8.

Spolujezdkyně střet nepřežila

Ve vozidle Mazda cestovalo i dítě, které ještě neoslavilo první narozeniny. To bylo i s řidičem převezeno do nemocnice. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. U obou řidičů byla na místě provedena dechová zkouška na alkohol. Její výsledek byl negativní.

Cestování celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting