Hospodaření prvního čtvrtletí skončilo přebytkem

28.4.

Hospodaření prvního čtvrtletí skončilo přebytkem

Na programu 53. jednání Rady Pardubického kraje bylo kromě jiného také jeho hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku. Skutečné saldo příjmů a výdajů k 31. březnu 2011 skončilo kladným výsledkem, a to ve výši 508 milionů korun. „Lze tak konstatovat, že Pardubický kraj má dostatek prostředků na krytí všech závazků plynoucích z jeho hospodaření,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek, který je odpovědný za rozpočet kraje. Línek dále uvedl, že kraj v prvním čtvrtletí uhradil splátku úvěru u českých komerčních bank ve výši zhruba 10 milionů korun a vůči Evropské investiční bance zaplatil splátku ve kolem 29 milionů. Dále splatil i půjčku ve výši zhruba 1,1 milionů korun, kterou získal od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování modernizací krajských silnic, ačkoliv mu výdaje byly z fondů EU refundovány až v letošním roce.       Pro informaci, roční rozpočet příjmů Pardubického kraje je letos asi 3,04 miliardy korun, schválený rozpočet výdajů pak zhruba 2,9 miliardy. Rozdíl představuje částku potřebnou na úhradu závazků Pardubického kraje splatných v roce 2011.

Další zprávy z kategorie "Finance"

20.9.

Rekonstrukce pardubického plaveckého areálu začala

Opravený a zmodernizovaný areál by měl přivítat první návštěvníky na počátku roku 2012.

Finance celý článek
22.5.

Základní školy v Pardubicích žádají o 11 miliónů na vzdělání

Základní školy, které Pardubice zřizují, neváhaly a podle svých potřeb zažádaly prostřednictvím města jako zřizovatele o částky od 200 tisíc korun do jednoho miliónu.

Finance celý článek
8.2.

Úprava regulace parkovného pomůže dopravě i rezidentům

Pardubice by od dubna měly přistoupit k úpravě regulace parkovného na území města. Navýšení cen má jednak pomoci dopravě v centru, jednak výrazně zlepšit parkovací možnosti rezidentů. Úpravy se přitom nedotknou plateb za parkovací karty pro rezidenty, jejichž cena zůstane i nadále 1200 korun za rok. O tom, zda ke změnám dojde, budou radní města rozhodovat na svém jednání, které se koná 18. února.

Finance celý článek
23.6.

Výbor schválil dotace na obnovu železničních vozů v regionu

Moderní železniční vozidla pro Jizerskou železnici se pořídí za více než 308 milionů korun.

Finance celý článek
26.2.

Školy díky kraji uspoří za energie

Na svém pondělním jednání schválili radní záměr úspor energií na dvou středních školách. Jedná se o Střední zdravotnickou školu Svitavy a Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Jedná se o projekty za přibližně 30 miliónů korun, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Finance celý článek
19.7.

Nájemné v městských bytech podraží

Zvýšení nájemného se odvíjí od tak zvaného cílového nájemného, což je hodnota, které by mělo být dosaženo v roce 2010.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting