Investice do kulturních stánků

6.6.

Investice do kulturních stánků

Investice do kulturních stánků

Rada Pardubického kraje schválila na svém 53 jednání také závěry výběrových komisí a vybrala realizátory investičních akcí v oblasti kultury. Na výstavbu depozitáře Regionálního muzea v Chrudimi byla z předložených ideových návrhů jako nejlepší vybrána studie ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI z Prahy. „Komise po velmi dlouhé diskusi vybrala moderní architektonické řešení. Vychází z koncepce, v níž stavba připomíná starou truhlu, a to jak tvarem, tak použitým materiálem. V truhle se uchovávají poklady, v tomto případě muzejní sbírky,“ zhodnotil vítězný návrh radní Miloslav Macela. „Komise se však autorů dotazovala také na možnost zachovat stávající objekt, který rovněž vykazuje určitě architektonické hodnoty a navíc stojí na velmi pěkném místě,“ dodal Miloslav Macela. Radní se dále zabývali výsledky výběrových řízení na realizaci obnovy Zámku Pardubice. Zakázku na obnovu kamenného mostku mezi zámkem a Příhradkem a obnovu parkánu a parkánové zdi získala společnost Loučka Pardubice, jejíž nabídka zněla 8,5 milionu korun. Ty budou za spoluúčasti Pardubického kraje hrazeny především z finančních mechanismů EHS ( takzvané norské fondy). Rada vzala dále na vědomí fakt, že výběr zhotovitele druhé části obnovy zámku, která zahrnuje výdlažbu nádvoří, terasy a opravu fasády na budově číslo popisné 3, zatím nebyl ukončen a jméno realizátora bude stanoveno později.

Další zprávy z kategorie "Finance"

14.7.

Královéhradecký kraj chce přispět k oddlužení domácností

Jednou z nejohroženějších skupin jsou lidé s nižšími příjmy, kteří jsou závislí na půjčkách nebankovních finančních institucí.

Finance celý článek
3.12.

Jak získat finance z fondů Evropské unie?

Základním předpokladem pro získání takzvaných evropských peněz je kvalitně připravený a zpracovaný projekt.

Finance celý článek
18.11.

Město podalo podnět k prověření hospodaření MRFP

Jeden ze zjištěných problémů se týká rekonstrukce Machoňovy pasáže.

Finance celý článek
29.3.

Pardubice žádají dotace za více než 80 milionů

Město Pardubice chce letos získat více než 80 milionů korun na dotacích.

Finance celý článek
18.12.

Zastupitelé Pardubic schválili rozpočet na rok 2009

Zastupitelé na svém úterním jednání schválili rozpočet města Pardubic na rok 2009, a to v celkové výši 1,7 miliardy korun.

Finance celý článek
27.9.

Rada se opět zabývala povodňovými škodami

Povodeň napáchala i nemalé škody na majetku Pardubického kraje.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting