Město podalo podnět k prověření hospodaření MRFP

18.11.

Město podalo podnět k prověření hospodaření MRFP

Primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková podala podnět Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích na prověření hospodaření v akciové společnosti Městský rozvojový fond Pardubice (MRFP). Rozhodla se tak na základě skutečností uvedených v Auditu společností MRFP, který vypracovala firma FINAPP group a který obdržela 20. října 2011 od předsedy představenstva společnosti MRFP a od ředitele této společnosti. Tento materiál pokládá primátorka Fraňková za více než závažný. „Policie musí potvrdit, zda opravdu došlo k porušení zákona a zda došlo k tak závažnému porušení zákona, že je třeba ho aplikovat i na konkrétní osoby,“ vysvětluje Fraňková. Z auditu společnosti MRFP například vyplývá, že se tato společnosti opakovaně dopustila porušování zákona při zadávání veřejných zakázek. V takovém případě bylo zákonnou povinností primátorky podat podnět k prošetření této záležitosti. Stalo se tak 10. listopadu 2011 předáním věci Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích. Jeden ze zjištěných problémů se týká rekonstrukce Machoňovy pasáže. Podle auditu porušil rozvojový fond při veřejné soutěži hned několik pravidel. Nejen audit společnosti poukazuje na to, že kauzy v poslední době spojované s MRFP jsou často zapříčiňovány nekoncepčními řešeními a absencí jasné dlouhodobé vize. Rada města proto uložila představenstvu MRFP, aby vypracovalo dlouhodobou strategii společnosti s jasně definovanými cíli a posláními a tuto koncepci rozpracovalo do soustavy střednědobých a ročních plánů tak, aby tento materiál mohl být návodem k řízení společnosti a současně i nástrojem kontroly ze strany valné hromady i orgánů města.

Další zprávy z kategorie "Finance"

19.3.

Termín pro podání daňového přiznání se blíží

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března 2008.

Finance celý článek
1.3.

Peníze na Chvaletice dorazily na krajský účet.

Na účet Pardubického kraje byly v posledních dnech převedeny finanční prostředky ve výši 15,4 milionů korun.

Finance celý článek
22.9.

Pardubice: Plavecký areál nahradí fotbalové hřiště

Tyto dotace budou využity na zkvalitnění prostředí v centru města a rozšíření nabídky možností trávení volného času.

Finance celý článek
15.6.

Kraj, město i stát bezúplatně převedou své nemovitosti

Memorandum by měla schválit červnová zastupitelstva kraje a města a následně vláda České republiky.

Finance celý článek
27.2.

Granty na rok 2007

Granty na podporu programů protidrogové a zdravotní politiky na rok 2007 byly vyhlášeny v prosinci loňského roku.

Finance celý článek
19.8.

Od září končí padesátníky i na Poště

Česká národní banka ukončuje dnem 31. srpna 2008 platnost padesátihaléřových mincí.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting