Město usiluje o získání dalších dotací

19.2.

Město usiluje o získání dalších dotací

Město usiluje o získání dalších dotací

Statutární město Pardubice bude podávat žádosti o dotace ze státních fondů, z programů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Na svém posledním jednání o tom rozhodlo zastupitelstvo města Pardubic. Město Pardubice bude žádat o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dva projekty. Prvním projektem je „Cyklistická stezka Nemošice – Jesničánky,“ která navazuje na dříve realizované akce a rozšiřuje tak městskou síť cyklostezek. Druhý projekt „Pardubice – město bez bariér“ je jednou z etap postupného řešení koncepce bezbariérovosti města a jeho zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. „Na tyto akce můžeme žádat o dotace až do výše 80 procent uznatelných nákladů,“ upřesnil náměstek primátora Jan Kislinger. Celkové náklady na tyto akce jsou odhadovány na 13,5 milionů korun.   V rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009“, město požádá o dotace na regenerace panelových sídlišť Dubina, Polabiny, Karla IV. a Černá za Bory, které jsou dalšími etapami postupné regenerace těchto lokalit. Město Pardubice má možnost ucházet se o dotace do výše 50 procent uznatelných nákladů, nejvýše však 4 miliony korun na jednu akci. Celkové náklady na tyto projekty jsou vyčísleny na téměř 59 milionů korun.   Město se přihlásí i do programu Ministerstva financí, které každoročně přiděluje účelové dotace z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a Vlády ČR. „Budeme žádat o finanční prostředky na úpravu vnitrobloku U Marka, opravu vnitrobloku Dašická, výstavbu dětského hřiště ve Svítkově, rozšíření parkoviště ulice Dašická – Spojilská, rekonstrukci výtahu a orchestřiště ve Východočeském divadle Pardubice,“ uvedl náměstek Kislinger. Minimální podíl vlastních prostředků činí 10 procent uznatelných nákladů. Náklady na tyto akce jsou odhadovány zhruba na 13 milionů korun.   Zastupitelé schválili i podání žádosti o přidělení dotace na projekt „Bývalý vojenský areál Hůrka“ a to z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Tento program nabízí možnost získání finančních prostředků na úpravy bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a to až do výše 75 procent nákladů, které jsou na tuto akci odhadovány na 36 milionů korun.   V případě přidělení dotací budou prostředky na financování podílu města vyčleněny v rozpočtu pro rok 2009 a to na základě provedených výběrových řízení.

Další zprávy z kategorie "Finance"

27.2.

Školy již vědí, kolik peněz budou mít na mzdy

Pracovníci ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu v Pardubicích současně provedli sumarizaci finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Pardubickému kraji z kapitoly ministerstva školství ve výši 4 mld. 122 mil. Kč, z toho na přímé náklady, tj. převážně na mzdové prostředky a zákonné odvody zaměstnanců škol, odešly 3 mld. 958 mil. Kč.

Finance celý článek
19.8.

Od září končí padesátníky i na Poště

Česká národní banka ukončuje dnem 31. srpna 2008 platnost padesátihaléřových mincí.

Finance celý článek
25.7.

Stamilionové investice vylepšují krajské nemocnice či školy

Už v první polovině roku byly dokončeny tři projekty za více než 20 milionů korun. „Podařilo se připojit tvrz Bouda na elektrickou sít a také byly vyměněny zdroje vytápění na SOU opravárenském v Králíkách. V únoru skončila druhá etapa výstavby Sportovního areálu Dašická v Pardubicích, kde však budou v blízké době stavební práce pokračovat, a sice na propojení sportovní haly s budovou školy,“ shrnula realizované projekty krajská radní zodpovědná za investice a majetek Ludmila Navrátilová.

Finance celý článek
28.12.

Občany Moravské Třebové čeká zdražení odpadu

I přes zvýšené náklady na likvidaci, ponechali zastupitelé již zavedená osvobození a úlevy od poplatku.

Finance celý článek
30.5.

Děti z regionu se učí, že vracet půjčku není jen tak

. „Abeceda peněz děti přiměla začít přemýšlet o tom, kolik co stojí a jakou hodnotu má jejich práce. Uvědomily si, že dosáhnout zisku, není jen tak. Děti si samy vedly účetní deník projektu. díky tomu zjistily, co kolik stojí - třeba nad cenou lepidla, které běžně ve škole používáme, zůstaly úplně paf.

Finance celý článek
2.7.

Víc než miliarda “přiteče“ do cestovního ruchu

Ke každé koruně z evropských fondů bude investována ještě jedna koruna z vlastních prostředků podnikatelů či rozpočtu obcí.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting