Město usiluje o získání dalších dotací

19.2.

Město usiluje o získání dalších dotací

Město usiluje o získání dalších dotací

Statutární město Pardubice bude podávat žádosti o dotace ze státních fondů, z programů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Na svém posledním jednání o tom rozhodlo zastupitelstvo města Pardubic. Město Pardubice bude žádat o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dva projekty. Prvním projektem je „Cyklistická stezka Nemošice – Jesničánky,“ která navazuje na dříve realizované akce a rozšiřuje tak městskou síť cyklostezek. Druhý projekt „Pardubice – město bez bariér“ je jednou z etap postupného řešení koncepce bezbariérovosti města a jeho zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. „Na tyto akce můžeme žádat o dotace až do výše 80 procent uznatelných nákladů,“ upřesnil náměstek primátora Jan Kislinger. Celkové náklady na tyto akce jsou odhadovány na 13,5 milionů korun.   V rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009“, město požádá o dotace na regenerace panelových sídlišť Dubina, Polabiny, Karla IV. a Černá za Bory, které jsou dalšími etapami postupné regenerace těchto lokalit. Město Pardubice má možnost ucházet se o dotace do výše 50 procent uznatelných nákladů, nejvýše však 4 miliony korun na jednu akci. Celkové náklady na tyto projekty jsou vyčísleny na téměř 59 milionů korun.   Město se přihlásí i do programu Ministerstva financí, které každoročně přiděluje účelové dotace z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a Vlády ČR. „Budeme žádat o finanční prostředky na úpravu vnitrobloku U Marka, opravu vnitrobloku Dašická, výstavbu dětského hřiště ve Svítkově, rozšíření parkoviště ulice Dašická – Spojilská, rekonstrukci výtahu a orchestřiště ve Východočeském divadle Pardubice,“ uvedl náměstek Kislinger. Minimální podíl vlastních prostředků činí 10 procent uznatelných nákladů. Náklady na tyto akce jsou odhadovány zhruba na 13 milionů korun.   Zastupitelé schválili i podání žádosti o přidělení dotace na projekt „Bývalý vojenský areál Hůrka“ a to z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Tento program nabízí možnost získání finančních prostředků na úpravy bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a to až do výše 75 procent nákladů, které jsou na tuto akci odhadovány na 36 milionů korun.   V případě přidělení dotací budou prostředky na financování podílu města vyčleněny v rozpočtu pro rok 2009 a to na základě provedených výběrových řízení.

Další zprávy z kategorie "Finance"

12.11.

Kraj si platí drahou budovu, jež mu zatím nepatří

V současné době sídlo krajského úřadu vlastní firma Immorent, jeho nájemníkem a smluvním partnerem je Správa nemovitostí, a.s.

Finance celý článek
4.7.

Další granty a dotace do kultury

Rada Pardubického kraje rozdělila částku 340 tisíc korun ve druhém kole grantového programu na podporu kulturních aktivit.

Finance celý článek
12.9.

Línek vyjednával v centrále EIB

Rozhodnutí vzít si úvěr ve výši 1,2 miliardy korun od EIB podpořilo v podstatě celé krajské zastupitelstvo.

Finance celý článek
10.1.

Na projekty vyplaceno z Unie téměř 7 miliard

Do 10. ledna je možné předkládat projekty, které souvisí s projektem „Kuks - Granátové jablko“.

Finance celý článek
15.5.

Investice do krajského školství

O uzavření smluv o dílo rozhodla na svém 52. jednání Rada Pardubického kraje v oblasti školství.

Finance celý článek
22.12.

Pardubice změnily formu nákupu energií. Energetická burza je efektivnějším řešením

U zemního plynu se promítlo listopadové oslabení koruny do ceny, která vzrostla o cca 6 procent, resp. 300 tisíc korun. Cena silové elektřiny nám klesne proti letošním cenám o 19,7 % na úroveň 1.063 korun za MWh, což znamená meziroční úsporu téměř 1 milion korun.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting