NUTS II Severovýchod byl schválen

6.12.

NUTS II Severovýchod byl schválen

NUTS II Severovýchod byl schválen

Evropská komise schválila 3. prosince 2007 všech sedm regionálních operačních programů, na základě kterých bude moci Česká republika, respektive jednotlivé kraje, čerpat dotace ve výši zhruba 125 miliard korun. V rámci schváleného balíčku předložených operačních programů za ČR, Evropská komise schválila mimo jiné i Regionální Operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV), který slučuje tři kraje - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký. „Většina evropských prostředků bude využita převážně v oblasti infrastruktury, modernizace a výstavby silnic a ve službách cestovního ruchu“ upřesnil Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Pro tento region je vyčleněno 656,46 milionů € (asi18,51 miliard korun). „Na toto jsme čekali celkem dlouho“ reagoval se slovy spokojenosti na tuto skutečnost ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR) Zdeněk Semorád a tím motivoval pracovníky ÚRR k plnění všech úkolů souvisejících s realizací ROP SV. Regionální operační program Severovýchod čeká po náročném, ale zdárném vyjednávacím procesu schvalování Evropskou komisí očekávané vyvrcholení, stvrzené podpisem dne 11. prosince 2007 v Praze. Slavnostního aktu se zúčastní zástupci jednotlivých krajů České republiky a představitelé EU. Tento program se tedy stává realitou a začíná naplňovat své konkrétní poslání pro region soudržnosti. "To, že ROP SV byl schválen mezi prvními, považuji za úspěch a doklad profesionality krajů, včetně Pardubického," řekl vicehejtman Pardubického kraje a první místopředseda Regionální rady Roman Línek, který se projednávání programu účastnil. Schválenou verzi programového dokumentu ROP SV najdete na stránkách www.rada-severovychod.cz v sekci dokumenty.

Další zprávy z kategorie "Finance"

27.2.

Granty na rok 2007

Granty na podporu programů protidrogové a zdravotní politiky na rok 2007 byly vyhlášeny v prosinci loňského roku.

Finance celý článek
23.9.

Olympijský park Pardubice v číslech

Zdroje zapojené pro uspořádání Olympijského parku Pardubice činí 17 115 235,81 korun. „Z veřejných zdrojů bylo zajištěno 38 procent rozpočtu, 62 procent se tedy podařilo pokrýt od partnerů, tržeb z hracích karet a příměstského tábora,“ podotkl náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že celkem 7 566 535 je tvořeno hodnotou služeb, které se podařilo zajistit formou uzavření smluv o spolupráci a vzájemném zápočtu, tedy formou barteru. To se však neprojeví ani v příjmové ani ve výdajové stránce městského rozpočtu.

Finance celý článek
14.7.

Královéhradecký kraj chce přispět k oddlužení domácností

Jednou z nejohroženějších skupin jsou lidé s nižšími příjmy, kteří jsou závislí na půjčkách nebankovních finančních institucí.

Finance celý článek
15.6.

Kraj, město i stát bezúplatně převedou své nemovitosti

Memorandum by měla schválit červnová zastupitelstva kraje a města a následně vláda České republiky.

Finance celý článek
6.1.

ROP Severovýchod: Loni jsme proplatili 1,8 miliard korun z Unie

Krytý bazén v Litomyšli a Společenské centrum Trutnovska získaly prestižní titul Stavba roku 2011.

Finance celý článek
26.9.

Město pošle pardubické nemocnici tři miliony

Město každoročně přispívá nemocnici na přístrojové vybavení nebo na drobnější investice. Je to jedna z mála možností, jak může přispět ke zvýšení kvality zdravotní péče poskytované občanům Pardubic.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting