Olympijský park Pardubice v číslech

23.9.

Olympijský park Pardubice v číslech

| 97 sportovních oddílů, 65 prezentovaných sportů, přes 40 sportovních ukázek, prezentací, exhibic a autogramiád… Takový byl průběh Olympijského parku Pardubice 2016, který dokázal přilákat stovky tisíc návštěvníků z Pardubic i okolí.


Projekt OPP 2016 byl pro Pardubice jedinečnou událostí a město jeho provoz podpořilo částkou 3 992 000 korun, z čehož 390 000 korun tvoří dotace na vybudování dráhy pro vodní slalom a podporu příměstských táborů. „Olympijský park předčil všechna očekávání. Úspěšnost nápadu i realizace jasně dokázal ohromující počet návštěvníků. V tomto poměru mně celkové náklady připadají jako odpovídající, respektive minimální, a to i v porovnání s jinými olympijskými parky,“ konstatoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Zdroje zapojené pro uspořádání Olympijského parku Pardubice činí 17 115 235,81 korun. „Z veřejných zdrojů bylo zajištěno 38 procent rozpočtu, 62 procent se tedy podařilo pokrýt od partnerů, tržeb z hracích karet a příměstského tábora,“ podotkl náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že celkem 7 566 535 je tvořeno hodnotou služeb, které se podařilo zajistit formou uzavření smluv o spolupráci a vzájemném zápočtu, tedy formou barteru. To se však neprojeví ani v příjmové ani ve výdajové stránce městského rozpočtu.

Finanční výdaje parku dosáhly výše 9 128 812 korun, příjmy činí 8 647 860 korun, včetně dotace z Pardubického kraje. Ten na projekt OPP 2016 přispěl částkou 1,5 milionu korun a jedním milionem korun jej podpoří také Český olympijský výbor. Statutární město Pardubice již navíc požádalo Pardubický kraj o dokrytí části zbývající částky formou dotace ve výši 100 000 korun. „Pardubice se díky olympijskému parku staly opravdu sportovním srdcem celého kraje, což bylo před zahájením naše přání. Nejenže jsme jej podpořili částkou 1,5 milionu korun, rádi se budeme podílet také na dokrytí zbylé částky formou dotace ve výši 100 000 korun,“ pronesl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Veškerá očekávání předčily příjmy z hracích karet, z jejich prodeje bylo oproti původnímu předpokladu 750 000 utrženo celkem 1 253 500 korun. „Tato částka mohla být na straně výnosů ještě o 410 000 korun vyšší. Olympijský park Pardubice byl určen především dětem, proto jsme se rozhodli prodávat hrací karty žákům a rodinám z našich mateřských a základních škol, ale i účastníkům táborů za nákladovou cenu, tedy za 30 korun. Ukázalo se, že to byl velmi dobrý a motivační tah,“ dodal náměstek primátora.

Během konání OPP 2016 vznikla nejen v parku Na Špici řada sportovních stanovišť, některá z nich navíc zůstala zachována i po skončení této akce. „Sportovní pomůcky, jež byly pro OPP pořízeny, byly již předány sportovním klubům, další jsou uskladněné. Některá sportoviště jsme se rozhodli ponechat. Místní kluby, které působí na Labi a Chrudimce, budou moci dále využívat nové branky na vodní slalom, jež jsou podle smlouvy přístupné i veřejnosti,“ sdělil náměstek s tím, že do sportu a sportovišť bylo investováno celkem 861 507 korun.

Některé náklady však byly vyšší, než se předpokládalo. Z důvodu většího počtu návštěvníků musel být navýšen tisk diplomů a medailí i podpisových kartiček a letáků. Během konání parku rostl také počet partnerů této akce, pořadatelé proto museli zesílit ochranku a zajistit větší přísun elektrického proudu.

Olympijskému parku Pardubice se podařilo naplnit i cíl v oblasti posílení návštěvnosti Pardubic v době letních prázdnin. Zajímavé jsou i další číselné údaje, které jsou známy díky registraci hracích karet. Víme například, že z celkového počtu návštěvníků jich přes 66 procent dorazilo z okolních měst a obcí, z Pardubic jich do parku zavítalo necelých 34 procent. Skoro 75 procent příchozích, kteří si sem přišli vyzkoušet jednotlivé sportovní disciplíny, tvořily děti do 15 let. „V týdnu byl Olympijský park Pardubice 2016 určen zejména příměstským táborům, kterých se do projektu zapojilo celkem 32. Většinu z nich tvořily sice příměstské tábory z Pardubic, ale zasportovat si sem přijely také děti z Chrudimi, Seče, Poděbrad, Hradce Králové, Chlumce nad Cidlinou, Jaroměře a další,“ uzavřel náměstek Rychtecký. Nejen děti z příměstských táborů si tak v parku mohly najít ten druh sportu, který je bude bavit i v budoucnu, a rodiče si mohli rovnou zjistit informace o náborech do jednotlivých klubů.

Další zprávy z kategorie "Finance"

6.6.

Nižší daňový výnos, nastartování nelegálního trhu, vyšší společenská nebezpečnost – dopady nového zdanění výher

Daňový balíček, který schválila česká vláda, předpokládá kromě dalšího zvýšení daní legálním provozovatelům navíc i nové 15% zdanění výher hráčů nad 100 tisíc korun.

Finance celý článek
15.7.

Z evropských fondů 1,3 miliardy korun na projekty v kraji

Na financování přípravy a realizace projektů jsou využívány finanční prostředky schváleného rozpočtu Pardubického kraje.

Finance celý článek
28.3.

Mateřská centra a podpora rodinné politiky

Pardubický kraj se rozhodl vytvořit novou rozpočtovou položku, jež nese název „podpora rodinné politiky“.

Finance celý článek
15.5.

Investice do krajského školství

O uzavření smluv o dílo rozhodla na svém 52. jednání Rada Pardubického kraje v oblasti školství.

Finance celý článek
10.5.

Kraj se s propadem příjmů dokázal vypořádat

V roce 2009 bylo z rozpočtu Pardubického kraje poskytnuto obcím a dobrovolným svazkům obcí téměř 180 milionů korun.

Finance celý článek
2.2.

Kraj by mohl přispět na úpravy lyžařských stop pro běžkaře

Krajští radní ve středu 31. ledna 2007 schválili vyhlášení grantu na úpravu běžeckých lyžařských stop.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting