Připravuje se regenerace sportovního gymnazia

2.9.

Připravuje se regenerace sportovního gymnazia

Na posledním jednání Rady Pardubického kraje v období letních prázdnin se radní zabývali také investicemi do pardubického sportovního gymnázia. Nové toalety za 3 miliony korun se v budově školy již dokončují. Kraj však již připravuje investice do suterénu budovy školy, kde vznikne moderní rehabilitační centrum za necelých 8 milionů korun. Škola se rovněž dočká výměny oken a zateplení fasády. Rekonstrukcí projdou i sociální zařízení a umyvárny v tělocvičnách.

     „Po důkladné prohlídce prostor rehabilitace jsme se rozhodli pro jejich komplexní rekonstrukci. V projektu počítáme s výměnou stávající nevyhovující sauny a vytvořením potřebného zázemí, zkapacitněny budou rovněž sprchy. Regenerace pro sportovce bude nově doplněna také o parní lázeň a Kneippův chodník,“ vysvětlil investiční plány do zázemí pro sportovce hejtman Martin Netolický. Ten se pro výraznější investice do školy rozhodl po její návštěvě na přelomu roku. „Jedná se o výběrovou sportovní školu, se kterou ministerstvo i Česká unie sportu do budoucna počítá s jako velmi perspektivní. Nechceme se pouze chlubit sportovními výsledky našich talentovaných sportovců, je třeba jejich tréninkový proces podpořit také odpovídajícím zázemím,“ zdůraznil Netolický.


     Kompletní rekonstrukce rehabilitace bude zahrnovat také položení nové dlažby a obkladů, sanitární techniky, výměnu suterénních okenních výplní, provedení rekonstrukce rozvodů vody, odpadů elektroinstalace včetně svítidel a topného systému. Je třeba rovně vyměnit vzduchotechniku a zbavit prostor vlhkosti. „Chtěli bychom, aby rehabilitační centrum mohla využívat i veřejnost. Příjmy ze vstupného by mohly posílit rozpočet školy,“ informoval o ambicích kraje hejtman Netolický. Nyní kraj připravuje soutěž, práce by mohly začít v první polovině příštího roku.

Nové zázemí i v tělocvičně
     Radní zároveň již vyhlásili veřejnou zakázku na rekonstrukci sociálního zařízení tělocvičny. Zde chce kraj začít ještě letos. „Náklady na rekonstrukci předpokládáme okolo tří milionů korun. V projektu počítáme s kompletní rekonstrukcí místnosti sociálního zařízení, umýváren a šaten v budově tělocvičny, ale také umývárně při malé tělocvičně v hlavní budově školy. Projekt zároveň řeší systém odvětrávání těchto uzavřených prostor, nyní je odvětrávání nedostačující,“ řekla krajská radní zodpovědná za investice a majetek Ludmila Navrátilová.

     Kraj vedle toho počítá i s výměnou oken a zateplením budovy školy i tělocvičny. Chtěl by na to použít dotační peníze z Operačního programu Životní prostředí. O možnostech jejich získání bude mít jasno do konce letošního roku. Předběžné náklady jsou odhadnuty na 38,5 milionu korun.

Další zprávy z kategorie "Finance"

2.4.

Regenerace Dukly a Višňovky dostala zelenou

Nyní nás čeká uzavření smluv o alokaci finančních prostředků, příprava jednotlivých projektů a pak samotná realizace.

Finance celý článek
26.3.

Podpora ostatním složkám IZS

Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí neinvestičních dotací pro ostatní složky integrovaného záchranného systému

Finance celý článek
27.2.

Granty na rok 2007

Granty na podporu programů protidrogové a zdravotní politiky na rok 2007 byly vyhlášeny v prosinci loňského roku.

Finance celý článek
18.1.

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům

Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do pondělí 2. dubna.

Finance celý článek
25.3.

Rada kraje hodnotila hospodaření svých příspěvkových organizací

Ze zprávy vyplývá, že v minulém roce 140 našich příspěvkových organizací hospodařilo se ziskem nebo vyrovnaně.

Finance celý článek
23.9.

Olympijský park Pardubice v číslech

Zdroje zapojené pro uspořádání Olympijského parku Pardubice činí 17 115 235,81 korun. „Z veřejných zdrojů bylo zajištěno 38 procent rozpočtu, 62 procent se tedy podařilo pokrýt od partnerů, tržeb z hracích karet a příměstského tábora,“ podotkl náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že celkem 7 566 535 je tvořeno hodnotou služeb, které se podařilo zajistit formou uzavření smluv o spolupráci a vzájemném zápočtu, tedy formou barteru. To se však neprojeví ani v příjmové ani ve výdajové stránce městského rozpočtu.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting