Regenerace Dukly a Višňovky dostala zelenou

2.4.

Regenerace Dukly a Višňovky dostala zelenou

Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda v minulém týdnu schválil integrované plány rozvoje měst (IPRM), které do Integrovaného operačního programu přihlásilo celkem 41 měst z České republiky, mezi nimi také Pardubice. Modernizace sídlišť Dukla a Višňovka, která byla vybudována v šedesátých letech minulého století, tak dostala zelenou. Nákladem zhruba 270 milionů korun budou v následujících šesti letech v těchto sídlištích revitalizována veřejná prostranství a regenerovány bytové domy. Zhruba 150 miliony na proměnu přispěje evropská unie, o zbývající část nákladů se podělí město a vlastníci bytových domů. Město na naplnění IPRM pro sídliště Dukla a Višňovka postupně uvolní z vlastního rozpočtu zhruba 23 milionů korun.   „Nyní nás čeká uzavření smluv o alokaci finančních prostředků, příprava jednotlivých projektů a pak samotná realizace. Nebude to jednoduchý proces, ale zlepšení bydlení v této části Pardubic za to stojí,“ řekl náměstek primátora Jan Kislinger.   Statutární město zařadilo do integrovaného plánu řadu projektů revitalizace veřejných prostranství na obou sídlištích, například budování chodníků, cyklostezek, dobudování a rozšíření dětských hřišť, řešení dopravy včetně parkování a podobně. Tyto akce mohou být unií dotovány až z 85 procent. Na přípravě IPRM se podíleli rovněž majitelé bytových domů na Dukle a Višňovce. Z  fondů Evropské unie mohou  vlastníci těchto domů získat dotaci zhruba 40 procent nákladů na regeneraci svých bytových domů (zateplení, výměny oken, dveří či modernizací balkonů, společných prostor, atp.).  Akce zařazené do tohoto IPRM musí být dokončeny do poloviny roku 2015.

Další zprávy z kategorie "Finance"

15.7.

Z evropských fondů 1,3 miliardy korun na projekty v kraji

Na financování přípravy a realizace projektů jsou využívány finanční prostředky schváleného rozpočtu Pardubického kraje.

Finance celý článek
5.1.

Krize zdrtí firmy ještě více. A Česko nic nedělá

Na oslavy konce krize si i přes slibné náznaky ekonomického oživení budeme muset počkat.

Finance celý článek
27.2.

Školy již vědí, kolik peněz budou mít na mzdy

Pracovníci ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu v Pardubicích současně provedli sumarizaci finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Pardubickému kraji z kapitoly ministerstva školství ve výši 4 mld. 122 mil. Kč, z toho na přímé náklady, tj. převážně na mzdové prostředky a zákonné odvody zaměstnanců škol, odešly 3 mld. 958 mil. Kč.

Finance celý článek
10.1.

Peníze na opravy silnic kraj od státu dostane

Státní dotaci ve výši 50 procent celkových nákladů dostane Pardubický kraj na opravy silnic

Finance celý článek
27.2.

Granty na rok 2007

Granty na podporu programů protidrogové a zdravotní politiky na rok 2007 byly vyhlášeny v prosinci loňského roku.

Finance celý článek
14.5.

Dotace pro prevenci i dobrovolné hasiče

Dotační peníze tak mají pomoci zejména při prevenci proti patologickým jevům a kriminalitě, podpořeny byly také projekty zaměřené na práci s dětmi. Sbory dobrovolných hasičů pak, čímž se zároveň zvýší i požární bezpečnost města v případě mimořádných událostí.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting