Úprava regulace parkovného pomůže dopravě i rezidentům

8.2.

Úprava regulace parkovného pomůže dopravě i rezidentům

 Pardubice by od dubna měly přistoupit k úpravě regulace parkovného na území města. Navýšení cen má jednak pomoci dopravě v centru, jednak výrazně zlepšit parkovací možnosti rezidentů. Úpravy se přitom nedotknou plateb za parkovací karty pro rezidenty, jejichž cena zůstane i nadále 1200 korun za rok. O tom, zda ke změnám dojde, budou radní města rozhodovat na svém jednání, které se koná 18. února.
Pardubice si přitom od roku 1994, kdy zde byly zavedeny zóny placeného stání, drží hodinovou sazbu stále stejnou. Naopak v případě MHD se ceny měnily již několikrát. „Cena základního jízdného se od roku 1994 navýšila ze 4 na 16 korun, což odráží také inflaci. Ceny parkovného od spuštění systému placeného stání však ve městě stagnují a nedosahují výše, aby se vyrovnaly cenám jízdenek. Úpravu cen parkovného navíc považujeme za nástroj regulace pardubické dopravy a způsob, jak přesvědčit veřejnost, aby si k cestování po městě zvolila jiný typ dopravy. Zároveň bychom rádi prostřednictvím úprav parkovného zvýšili komfort rezidentů, kteří mají často zaplacené parkovací karty, ale nemají své automobily kde zaparkovat,“ popisuje důvody úpravy regulace náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš s tím, že cena parkovacích karet pro rezidenty zůstane stejná, tedy 1200 korun za rok.
V současné době je město rozděleno do 3 parkovacích zón s jednotlivými sazbami ve výši 10, 20, 30 a 40 korun za hodinu. Od dubna by se počet zón nezměnil, zavedeny však budou 3 základní sazby parkovného za hodinu ve výši 40, 60 a 80 korun. Na záchytných parkovištích, kde vyšlo celodenní parkování na 20 korun, by řidiči od března zaplatili o 60 korun více a změny nastanou i v případě parkovišť za benzinovou stanicí u autobusového nádraží či na Pernerově náměstí. „U bývalého bytového domu na Pernerově náměstí již nebude možné parkovat na rezidentní kartu, a to i v souvislosti s tím, že původní bytový dům byl rekolaudován na administrativní budovu s dvěma bytovými jednotkami. Druhou změnou je pak zavedení parkovného na parkovišti za čerpací stanicí MOL na Palackého třídě, kde bude poplatek činit 20 korun za půl hodiny, 40 korun za hodinu a 80 korun za den,“ dodává náměstek Kvaš. Výši všech sazeb přitom budou kopírovat platby prostřednictvím SMS, kdy bude cena stejná jako při platbě v hotovosti. Provozní náklady na odeslání SMS totiž půjdou na vrub města.
V lokalitě 1, která zahrnuje Pernštýnské a Pernerovo náměstí a náměstí republiky, budou nově platit sazby 40 korun za půl hodiny a 80 korun za hodinu. Do této zóny spadají také ulice Labská, U Stadionu, Palackého a Tyršovo nábřeží, kde půlhodina vyjde na 20 korun, hodina na 40 korun a celodenní parkování na 80 korun. Ve druhé lokalitě dosáhne parkovací sazba výše 30 korun za půl hodiny a 60 korun za hodinu, ve třetí lokalitě pak 20 korun za půl hodiny a 40 korun za hodinu.
Plánované lokality:
Lokalita I:
LI/1
Pernštýnské nám. - místa vyhrazená pro parkování
Pernerovo nám. (před č.p.2560 – 2561) - místa vyhrazená pro parkování
Provozní doba: PO – NE, 07- 20 hod.
Ceny: 30min./40 Kč, hodina/80 Kč
LI/2       
nám. Republiky -parkoviště u Grandu           
Provozní doba: PO – NE, 07- 22 hod.
Ceny: 30min./40 Kč; hodina/80 Kč
LI/3      
ul. Labská – od ul. Ke Stadionu po ul. Hradecká
Tyršovo nábřeží – od ul. Jahnova po lávku přes Chrudimku
ul. U Stadionu – od Sukova tř. po ul. Labská
Palackého tř. - parkoviště za čerpací stanicí MOL
Provozní doba:PO – PÁ, 07 – 19 hod.; SO, 07 – 12 hod.
Ceny: 30 min./20 Kč; hodina/40 Kč; 24 hod/80 Kč
LOKALITA  II.
ul. U Divadla    
ul. Hronovická
ul. Smilova -od ul. 17. listopadu po ul. Jindřišská
ul. Br. Veverkových
ul. Jindřišská -od ul. Za Pasáží po tř. Míru
ul. Za Pasáží 
ul. Sladkovského, mimo vnitroblok mezi č.p. 1566 a 2579
Bělobranské nám.
ul. Na Třísle – včetně parkoviště před soudem a vedle soudu
Vrchlického nábřeží - parkoviště za soudem
ul. Na Hrádku - včetněparkoviště vedle Domu hudby
Sukova tř. 
ul. Labská - od Bělobranského nám. po č.p 152, mimo soukromá parkoviště
ul. Pernerova
ul. Na Hrádku - od Kopečku č.p. 2579 po tř. Míru
spojovací komunikace ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku
parkoviště u kostela sv. Bartoloměje
parkoviště v ul. Kostelní
parkoviště Wernerovo nábř.
parkoviště nám. Republiky, před KB
Provozní doba: PO – PÁ, 06 – 22 hod.; SO, 07 – 12 hod.
Ceny: 30 min./30 Kč, hodina/60 Kč
LOKALITA  III.
ul. Jindřišská -od ul. Arnošta z Pardubic po ul. Jiřího z Poděbrad
ul. Arnošta z Pardubic - veškeré parkovací plochy  od ul. Karla IV. po ul. Sladkovského
ul. U Husova sboru 
Tyršovo nábřeží jižní stranau Sokolovny                                    
parkoviště v ul. Jiráskova od č.p. 1270 po č.p. 1295 (vlevo) a parkoviště před Ideonem
ul. Jiráskova - včetně vnitroblokové komunikace mezi č.p. 1295,1296,1286 a 2640
ul. Štrossova -od křižovatky ulic Sakařova-Bubeníkova po ul. Husova
Čechovo nábřeží -  parkoviště u č.p. 1791 (u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj)
ul. U Kostelíčka - včetně parkoviště u č.p. 1338 (před restaurací U Vatikána)
ul. Mezi Mosty - parkoviště naproti Automatickým mlýnům
ul. Na Vrtálně - parkoviště
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ul. Hronovická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského, ul. Karla IV.,  mimo parkoviště v ul. Žitná u č.p. 2597 – 2601 a 2603 – 2608 , mimo   vnitroblok mezi č.p. 2629 a 2749
ul. Štolbova
ul. Polská - včetně obslužné komunikace  č.p. 526 - 528
ul. Bulharská - včetně obslužných ulic
Čechovo nábřeží - před č.p. 517- 519
ul. Husova - před č.p. 515-517
ul. Mezi Mosty - od č.p. 1844 po č.p.1846
ul. Havlíčkova, mimo vnitroblok č.p.2546 - 2549
ul. Štefánikova
nám. Čs. legií
Palackého třída – od č.p. 578 – 580
ul. Nerudova
ul. Jungmannova - od ul. U Marka po ul. Nerudova
ul. U Marka - včetně parkoviště ve vnitrobloku
Palackého tř. - včetně ulice k pivovaru
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po nám. Čs. Legií
ul. Macanova
nábřeží Závodu míru - včetně parkoviště u č.p. 626,  2718, 1951 (parkoviště u mateřské školy, restaurace, zdravotnického zařízení a u základní školy)     
ul. K Polabinám, mimo vnitroblokových komunikací u č.p. 1947 - 1895
Provozní doba: PO – PÁ, 06 -  22 hod.; SO, 07 -  12 hod.
Ceny: 30min./20 Kč; hodina/40 Kč.
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Finance"

5.3.

Investiční akce v oblasti dopravy

Na svém 48. jednání Rada Pardubického kraje rozhodla o uzavření smluv o dílo na tři investiční akce.

Finance celý článek
14.5.

Dotace pro prevenci i dobrovolné hasiče

Dotační peníze tak mají pomoci zejména při prevenci proti patologickým jevům a kriminalitě, podpořeny byly také projekty zaměřené na práci s dětmi. Sbory dobrovolných hasičů pak, čímž se zároveň zvýší i požární bezpečnost města v případě mimořádných událostí.

Finance celý článek
28.3.

Investice do dopravy, zdravotnictví a školství

Několik investiční záměrů a také vypsání zadávacích řízení schválila Rada Pardubického kraje.

Finance celý článek
23.9.

Olympijský park Pardubice v číslech

Zdroje zapojené pro uspořádání Olympijského parku Pardubice činí 17 115 235,81 korun. „Z veřejných zdrojů bylo zajištěno 38 procent rozpočtu, 62 procent se tedy podařilo pokrýt od partnerů, tržeb z hracích karet a příměstského tábora,“ podotkl náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že celkem 7 566 535 je tvořeno hodnotou služeb, které se podařilo zajistit formou uzavření smluv o spolupráci a vzájemném zápočtu, tedy formou barteru. To se však neprojeví ani v příjmové ani ve výdajové stránce městského rozpočtu.

Finance celý článek
5.1.

Krize zdrtí firmy ještě více. A Česko nic nedělá

Na oslavy konce krize si i přes slibné náznaky ekonomického oživení budeme muset počkat.

Finance celý článek
23.4.

Finance na prezentace kraje

Dalších 70 tisíc korun uvolnila Rada Pardubického kraje na takzvané prezentační akce Pardubického kraje.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting