Z evropských fondů 1,3 miliardy korun na projekty v kraji

15.7.

Z evropských fondů 1,3 miliardy korun na projekty v kraji

Z evropských fondů 1,3 miliardy korun na projekty v kraji

Rada se dnes také seznámila se stavem investičních projektů Pardubického kraje financovaných s podporou evropských fondů. „Pardubický kraj a jeho organizace mají v rámci programovacího období 2007 – 2013 Evropské unie zásobník obsahující přes 100 projektů v celkovém objemu potenciální dotace z evropských fondů přesahující čtyři miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. K polovině letošního roku z toho bylo již schváleno 75 projektů k financování v celkovém objemu dotace z evropských fondů ve výši přes dvě a půl miliardy korun. Některé z projektů k tomu ještě obdrží dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 - 7,5 procent z celkových uznatelných výdajů. Těchto zmíněných 75 projektů je připraveno k realizaci nebo je již ve fázi realizace, případně ve fázi udržitelnosti. Z podpořených projektů zde uvést například modernizaci obchvatu Chvaletic (dotace 169 miliónů), modernizaci silnice Lanškroun – Tatenice (184 miliónů.), obnovu kulturních hodnot v areálu zámku Chroustovice (skoro 20 miliónů.), modernizaci dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné (37 miliónů.), Integrované centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré (23 miliónů., Domov na hradě Rychmburk - integrační centrum (21 miliónů.), sanace skládky Lukavice (85 miliónů.) nebo modernizaci přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice (8 miliónů.) Na financování přípravy a realizace projektů jsou využívány finanční prostředky schváleného rozpočtu Pardubického kraje na příslušný rok z úvěru EIB, dále příjmy z fondů EU na realizované projekty a částečně také ze SFDI v rámci předfinancování silničních projektů. „Z celkového objemu dotací v rámci schválených projektů obdržel Pardubický kraj z evropských fondů v průběhu tohoto období na účet už více než 1,3 miliardy korun,“ konstatoval Línek.

Další zprávy z kategorie "Finance"

8.1.

Česká republika Evropské unii nic nedluží

Česká republika nebude muset vrátit Evropské unii žádné peníze z evropských fondů, které musely být využity do konce roku 2006.

Finance celý článek
21.4.

Královéhradecký kraj ušetří desítky milionů korun

Kraj vypíše soutěž na dodavatele elektrické energie, který nabídne nejlepší cenu.

Finance celý článek
1.3.

Peníze na Chvaletice dorazily na krajský účet.

Na účet Pardubického kraje byly v posledních dnech převedeny finanční prostředky ve výši 15,4 milionů korun.

Finance celý článek
7.2.

Pardubice usilují o dotaci, která by pomohla školám s integrací cizinců

Pardubice by díky projektu Ministerstva vnitra, jehož cílem je podpořit proces integrace dětí cizinců ve školách cestou individuální práce pedagogů, mohly získat dotaci ve výši zhruba 1,8 milionu korun. Pokud město s žádostí uspěje, získá tak finance na pokrytí mezd spojených s doučováním a intenzivní výukou českého jazyka, ať už na jednotlivých školách nebo v rámci speciálního kurzu na ZŠ Závodu míru.

Finance celý článek
1.8.

Sídliště v Pardubicích letos opět o trochu zkrásní

Město Pardubice získá v letošním roce 18 milionů korun ze státního rozpočtu na pokračování regenerace sídlišť.

Finance celý článek
19.3.

Termín pro podání daňového přiznání se blíží

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března 2008.

Finance celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting