....a pozdravujte filosofy!

24.11.

....a pozdravujte filosofy!

....a pozdravujte filosofy!

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Archivem Jana Patočky při Akademii věd ČR pořádá výstavu o životě a díle filosofa Jana Patočky (1907-1977) s názvem ....a pozdravujte filosofy! Vernisáž proběhne v pondělí 24. listopadu v 10 hodin ve vestibulu univerzitní auly (Univerzitní konferenční centrum – univerzitní kampus v Pardubicích – Polabinách). Tuto výstavu připravila dcera Jana Patočky Františka Sokolová při příležitosti loňských oslav stého výročí od Patočkova narození a třiceti let od jeho smrti. Výstavu zahájí rektor univerzity profesor Jiří Málek za přítomnosti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a primátora Pardubic Jaroslava Demla. Na vernisáži promluví k dílu Jana Patočky profesor Radim Palouš, čestný doktor Univerzity Pardubice a emeritní rektor Univerzity Karlovy a Aleš Prázný z Katedry religionistiky a filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesor Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Studoval slovanskou filologii, romanistiku a filosofii na Filosofické fakultě UK v Praze. Jeho první filosofičtí učitelé byli J. B. Kozák a E. Rádl. Absolvoval studijní pobyty v Paříži, Berlíně a Freiburku (u Heideggera a Husserla). Po návratu byl jedním ze zakladatelů Cercle philosophique de Prague. Publikovat začal v roce 1928 v časopise Česká mysl. Svou první knihu Přirozený svět jako filosofický problém vydal v roce 1936. Po válce se Jan Patočka plně věnoval obnově českého vysokého školství; na UK začal přednášet dějiny filosofie, avšak v roce 1949 (poté, co odmítl nabízené členství v komunistické straně) byl donucen své univerzitní působení na téměř dvacet let přerušit a publikovat mohl jen značně omezeně. Do roku 1958 působil v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se věnoval studiu díla J. A. Komenského – na tomto poli dosáhl mezinárodního uznání. V roce 1968 se stal řádným profesorem Univerzity Karlovy, jeho fenomenologické přednášky se setkaly s nadšeným ohlasem u studentů i širší veřejnosti. V této době se také pokoušel o reformování Československé akademie věd a veřejného života vůbec. Postupující „normalizací“ byl v roce 1972 opětovně přinucen k odchodu z univerzity. Ani to však neznamenalo konec jeho práce – věnoval se základním problémům fenomenologické filosofie a v soukromých pravidelných seminářích a přednáškových cyklech seznamoval posluchače s výsledky svého celoživotního uvažování. Na sklonku svého života vystupoval veřejně na obranu lidských a občanských práv. V roce 1976 se připojil k protestu proti uvěznění členů hudební skupiny The Plastic People of the Universe a DG37 a stal se také jedním z hlavních iniciátorů Charty 77. Zemřel v Praze po sérii policejních výslechů, které mu podlomily zdraví. Výstava „Jan Patočka .... a pozdravujte filosofy!“ je otevřena pro akademickou obec a veřejnost ve vestibulu univerzitní auly do 12. prosince, od pondělí do pátku vždy od 7 do 17 hodin.

Další zprávy z kategorie "Kultura"

19.10.

Východočeské divadlo uvede premiéru komedie Z postele do postele

Na scéně se v inscenaci vystřídají i potkají čtyři partnerské páry ve třech bytech, potažmo ložnicích. „Starší manželé Ernest a Sofie se chystají na oslavu výročí svatby, Malcolm a Kate pořádají kolaudaci nového bytu a očekávají hosty, mezi kterými mají být mimo jiné Jane s Nickem a Zuzi s Trevorem.

Kultura celý článek
29.1.

Na GRAND Festivalu smíchu byla vyhlášena Komedie roku 2018

Diváci měli během jednoho týdne možnost zhlédnout sedm nejlepších komedií, které v roce 2018 vznikly na jevištích českých profesionálních divadel. Další komediální představení zájemce čekala v doprovodném programu. GRAND Festival smíchu je právě svým zaměřením zcela unikátní, neboť se věnuje výhradně komediálnímu žánru, jenž je na jiných festivalech opomíjen.

Kultura celý článek
16.8.

Pivní slavnosti se blíží

Kromě toho je již tradičně připraven bohatý hudební program. Určitě je tedy na co se těšit.

Kultura celý článek
2.4.

Před 60. lety bylo založeno hipologické muzeum

Expozice slatiňanského muzejního unikátu je tvořena rozsáhlými, neustále se rozrůstajícími sbírkami.

Kultura celý článek
28.8.

Muž a žena spolu musí přespat v hotelu.

Divadlo SemTamFór vzniklo v roce 2002. Jako autorské divadlo bylo ovlivněno autory Suchým a Šlitrem. Samotný název divadla SemTamFór charakterizuje jeho zaměření na komediální repertoár.

Kultura celý článek
14.7.

Červencové soboty a neděle na Zámku Litomyšl

Zámek v Litomyšli připravil na červencové soboty a neděle prohlídky s kostýmovanými průvodci.

Kultura celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting