....a pozdravujte filosofy!

24.11.

....a pozdravujte filosofy!

....a pozdravujte filosofy!

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Archivem Jana Patočky při Akademii věd ČR pořádá výstavu o životě a díle filosofa Jana Patočky (1907-1977) s názvem ....a pozdravujte filosofy! Vernisáž proběhne v pondělí 24. listopadu v 10 hodin ve vestibulu univerzitní auly (Univerzitní konferenční centrum – univerzitní kampus v Pardubicích – Polabinách). Tuto výstavu připravila dcera Jana Patočky Františka Sokolová při příležitosti loňských oslav stého výročí od Patočkova narození a třiceti let od jeho smrti. Výstavu zahájí rektor univerzity profesor Jiří Málek za přítomnosti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a primátora Pardubic Jaroslava Demla. Na vernisáži promluví k dílu Jana Patočky profesor Radim Palouš, čestný doktor Univerzity Pardubice a emeritní rektor Univerzity Karlovy a Aleš Prázný z Katedry religionistiky a filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesor Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Studoval slovanskou filologii, romanistiku a filosofii na Filosofické fakultě UK v Praze. Jeho první filosofičtí učitelé byli J. B. Kozák a E. Rádl. Absolvoval studijní pobyty v Paříži, Berlíně a Freiburku (u Heideggera a Husserla). Po návratu byl jedním ze zakladatelů Cercle philosophique de Prague. Publikovat začal v roce 1928 v časopise Česká mysl. Svou první knihu Přirozený svět jako filosofický problém vydal v roce 1936. Po válce se Jan Patočka plně věnoval obnově českého vysokého školství; na UK začal přednášet dějiny filosofie, avšak v roce 1949 (poté, co odmítl nabízené členství v komunistické straně) byl donucen své univerzitní působení na téměř dvacet let přerušit a publikovat mohl jen značně omezeně. Do roku 1958 působil v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se věnoval studiu díla J. A. Komenského – na tomto poli dosáhl mezinárodního uznání. V roce 1968 se stal řádným profesorem Univerzity Karlovy, jeho fenomenologické přednášky se setkaly s nadšeným ohlasem u studentů i širší veřejnosti. V této době se také pokoušel o reformování Československé akademie věd a veřejného života vůbec. Postupující „normalizací“ byl v roce 1972 opětovně přinucen k odchodu z univerzity. Ani to však neznamenalo konec jeho práce – věnoval se základním problémům fenomenologické filosofie a v soukromých pravidelných seminářích a přednáškových cyklech seznamoval posluchače s výsledky svého celoživotního uvažování. Na sklonku svého života vystupoval veřejně na obranu lidských a občanských práv. V roce 1976 se připojil k protestu proti uvěznění členů hudební skupiny The Plastic People of the Universe a DG37 a stal se také jedním z hlavních iniciátorů Charty 77. Zemřel v Praze po sérii policejních výslechů, které mu podlomily zdraví. Výstava „Jan Patočka .... a pozdravujte filosofy!“ je otevřena pro akademickou obec a veřejnost ve vestibulu univerzitní auly do 12. prosince, od pondělí do pátku vždy od 7 do 17 hodin.

Další zprávy z kategorie "Kultura"

30.5.

Návrhy Kašparova památníku budou k vidění v mlýnech

Návštěvníci se tak budou mít příležitost setkat s rozmanitými formami současného uměleckého vyjádření a prací s netradičním prostorem. Jednou z prvních akcí, kterou budou mlýny hostit, bude výstava všech soutěžních návrhů památníku aviatika Jana Kašpara.

Kultura celý článek
10.1.

Minuta slávy pro pardubické herce

Diváci Východočeského divadla Pardubice mají každoročně možnost zvolit nejoblíbenějšího herce a herečku roku.

Kultura celý článek
30.10.

Galerie ART Chrudim vystaví grafiku Jana Koblasy

Jan Koblasa je nejen živoucí legendou plodných let šedesátých, ale především stále tvůrčí a energickou bytostí.

Kultura celý článek
25.9.

Toto pondělí 28. 9. 2015 pro vás budou dveře muzea otevřeny!

Ti zvědavější se mohou začíst do panelové výstavy věnované historii královského věnného města Poličky od jeho založení králem Přemyslem Otakarem II. až do současnosti.

Kultura celý článek
30.10.

V Hradci vznikl nový divadelní soubor

U kolébky nového činoherního souboru stojí Pavel Šonka, který poskytuje zázemí.

Kultura celý článek
3.4.

Velikonoce na Veselém Kopci a na Betlémě v Hlinsku

Výstava zároveň přibližuje tradiční skladbu vesnického jídelníčku a proměny vybavení kuchyně a bude k vidění po celou sezonu.

Kultura celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting