....a pozdravujte filosofy!

24.11.

....a pozdravujte filosofy!

....a pozdravujte filosofy!

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Archivem Jana Patočky při Akademii věd ČR pořádá výstavu o životě a díle filosofa Jana Patočky (1907-1977) s názvem ....a pozdravujte filosofy! Vernisáž proběhne v pondělí 24. listopadu v 10 hodin ve vestibulu univerzitní auly (Univerzitní konferenční centrum – univerzitní kampus v Pardubicích – Polabinách). Tuto výstavu připravila dcera Jana Patočky Františka Sokolová při příležitosti loňských oslav stého výročí od Patočkova narození a třiceti let od jeho smrti. Výstavu zahájí rektor univerzity profesor Jiří Málek za přítomnosti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a primátora Pardubic Jaroslava Demla. Na vernisáži promluví k dílu Jana Patočky profesor Radim Palouš, čestný doktor Univerzity Pardubice a emeritní rektor Univerzity Karlovy a Aleš Prázný z Katedry religionistiky a filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesor Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Studoval slovanskou filologii, romanistiku a filosofii na Filosofické fakultě UK v Praze. Jeho první filosofičtí učitelé byli J. B. Kozák a E. Rádl. Absolvoval studijní pobyty v Paříži, Berlíně a Freiburku (u Heideggera a Husserla). Po návratu byl jedním ze zakladatelů Cercle philosophique de Prague. Publikovat začal v roce 1928 v časopise Česká mysl. Svou první knihu Přirozený svět jako filosofický problém vydal v roce 1936. Po válce se Jan Patočka plně věnoval obnově českého vysokého školství; na UK začal přednášet dějiny filosofie, avšak v roce 1949 (poté, co odmítl nabízené členství v komunistické straně) byl donucen své univerzitní působení na téměř dvacet let přerušit a publikovat mohl jen značně omezeně. Do roku 1958 působil v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se věnoval studiu díla J. A. Komenského – na tomto poli dosáhl mezinárodního uznání. V roce 1968 se stal řádným profesorem Univerzity Karlovy, jeho fenomenologické přednášky se setkaly s nadšeným ohlasem u studentů i širší veřejnosti. V této době se také pokoušel o reformování Československé akademie věd a veřejného života vůbec. Postupující „normalizací“ byl v roce 1972 opětovně přinucen k odchodu z univerzity. Ani to však neznamenalo konec jeho práce – věnoval se základním problémům fenomenologické filosofie a v soukromých pravidelných seminářích a přednáškových cyklech seznamoval posluchače s výsledky svého celoživotního uvažování. Na sklonku svého života vystupoval veřejně na obranu lidských a občanských práv. V roce 1976 se připojil k protestu proti uvěznění členů hudební skupiny The Plastic People of the Universe a DG37 a stal se také jedním z hlavních iniciátorů Charty 77. Zemřel v Praze po sérii policejních výslechů, které mu podlomily zdraví. Výstava „Jan Patočka .... a pozdravujte filosofy!“ je otevřena pro akademickou obec a veřejnost ve vestibulu univerzitní auly do 12. prosince, od pondělí do pátku vždy od 7 do 17 hodin.

Další zprávy z kategorie "Kultura"

16.3.

FLORA 2007: využijte slevy

Ve dnech 19. až 22. dubna 2007 bude Výstaviště Flora Olomouc patřit jarní etapě FLORA OLOMOUC 2007.

Kultura celý článek
3.5.

Pardubičtí herci půjdou naposledy Donaha!

V pardubické verzi muzikálu, jehož světová premiéra se uskutečnila teprve v roce 2000 v divadle Old Globe v americkém San Diegu, role odvážných nezaměstnaných ocelářů ztělesňují Martin Mejzlík, Jiří Kalužný, Pavel Novotný, Josef Pejchal, dnes již hostující Pavel Doucek a Milan Němec, který se alternuje s rovněž hostujícím Janem Maxiánem.

Kultura celý článek
29.3.

Muži pozor! Zálety se v Česku nevyplácí.

Má-li se to provést naprosto důsledně, se vší "logistikou", je z toho akce hodná generálního štábu NATO. Zatímco anglické manželky nic nepoznají, česká žena ví svoje. A tak tam, kde angličtí muži úspěšně dosáhnou svého, s dokonalostí sobě vlastní, začíná se v Čechách děj teprve zamotávat…

Kultura celý článek
21.6.

Malí posluchači odcházeli z muzikálu s puzzlem

V dramaturgii Smetanovy Litomyšle se každoročně objevuje představení pro malé diváky.

Kultura celý článek
8.10.

Pardubické koupaliště přivítá Gaudeamus Igitur

Gaudeamus Igitur Made in Gambrinus se koná za každého počasí a vstup je zdarma.

Kultura celý článek
29.9.

Poznejte blíže nejmladší členy souboru VČD

Východočeské divadlo přibližuje herce v různých pořadech už druhé desetiletí. Kdysi jsem si zvala herce na pardubický zámek v cyklu Pozváni na zámek.

Kultura celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting