Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílela na obnově kaple sv. Isidora. Opravená památka je nyní nominována na cenu Národního památkového ústavu

31.8.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílela na obnově kaple sv. Isidora. Opravená památka je nyní nominována na cenu Národního památkového ústavu


Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se významným způsobem v uplynulých letech podílela na obnově a restaurování kaple sv. Isidora v Křenově u Svitav. Nyní je zrestaurovaná památka nominována na cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO a fakulta tak možná rozšíří svá ocenění.


Kapli sv. Isidora v Křenově u Svitav, jež byla ponechána především během 2. pol. 20. stol. na pospas chátrání a devastaci, se rozhodli zástupci obce Křenov v poslední dekádě 20. stol. obnovit a restaurovat. Po úvodních obtížích s financováním projektu byla konečně v roce 2004 započata celková rekonstrukce. Nejprve bylo provedeno provizorní zajištění střechy i interiérové výzdoby. Následovalo zajištění statiky a komplexní oprava exteriéru budovy, tedy fasády a střechy.

K obnově kaple byla litomyšlská Fakulta restaurování Univerzity Pardubice přizvána již v roce 2012, kdy provedla komplexní průzkum nemovité interiérové výzdoby, jako jsou nástěnné malby a štukatury. V následujících třech letech pak postupně tyto prvky restaurovala.

Nově zrestaurovaná kaple je nyní jednou ze 13 památek a počinů navržených na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, a to v kategorii Obnova památky, restaurování. Cena nese podtitul: Společenské ocenění příkladů dobré praxe a vyhlašuje ji a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. O letošní Cenu Národního památkového ústavu za dokončené projekty a práce v roce 2015 soupeří 25 kandidátů ve čtyřech kategoriích – třináct památkových obnov, sedm prezentačních počinů, čtyři zachráněné památky a jeden archeologický objev. Jestli si cenu za obnovu a nelehké a několikaleté restaurátorské zásahy v kapli sv. Isidora v Křenově odnesou též restaurátoři z Litomyšle, bude jasné už v září.

„Kaple sv. Isidora je příkladem tzv. barokního „Gesamtkunstwerku“, tedy uměleckého díla, vyznačujícího se propojením všech prvků výzdoby v kompaktní a harmonický celek,“ říká Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., z Ateliéru restaurování kamene Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

„Na restaurátorských pracích se podíleli jak studenti, tak pedagogové naší fakulty, především z ateliéru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů a z ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Na průzkumu se podílely ale i katedry humanitních věd a chemické technologie,“ dodává k týmu restaurátorů z Litomyšle, kteří se na obnově kaple podíleli, Jakub Ďoubal, vedoucí prvně jmenovaného ateliéru.

Rozsáhlá poškození interiérové výzdoby památky způsobilo dlouhodobé zatékání vody, které zasáhlo především západní, částečně i východní část klenby a související partie stěn. Následná vysoká vlhkost zapříčinila další problémy jako biologické napadení, tedy plísně, řasy, houby, či aktivitu vodorozpustných solí. „Poškození se projevovala rozpojením omítek a štuků i jejich povrchových vrstev, které vyústilo v nejvíce zasažených partiích k úplným ztrátám omítek až na cihlové zdivo. Na výzdobu působily i statické problémy budovy projevující se především prasklinami,“ vyjmenovává komplikace při restaurování Mgr. art. Jan Vojtěchovský, vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita litomyšlské fakulty.

Týmu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se nakonec podařilo restaurovat klenby s námětem Devíti andělských kůrů, stěny s polychromovanými pilastry a pět nik se štukovými postavami zemědělských patronů se sv. Isidorem v čele. Restaurována byla i sakristie s klenbou zdobenou nízkým štukovým dekorativním reliéfem s motivy čtyř ročních období.

„Při restaurování jsme zvolili spíše rekonstrukční přístup, tedy doplňování chybějících partií děl. K tomuto způsobu práce jsme přistoupili na základě skutečnosti, že se jedná o poměrně kompaktně dochovaný interiér poč. 18. století bez výraznějších druhotných vlivů. Rekonstrukce maleb i štuků, i když částečně hypotetická, byla možná především díky dochování archivních fotografií mapujících interiér od počátku 20. století až do současnosti,“ dodává Jakub Ďoubal.

O udělení Ceny Patrimonium pro futuro se rozhodne v září. Jednotlivé památky bude posuzovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady Národního památkového ústavu a dalších institucí, kteří na společném zasedání nominované počiny vyhodnotí.


Navíc na webových stránkách NPÚ může i veřejnost podpořit jeden z 25 navržených projektů v on-line hlasování o ceně veřejnosti s názvem Památky děkují. Cenu „Památky děkují“ získá počin, který získá v on-line hlasování veřejnosti nejvíce hlasů.


Slavnostní vyhlášení a předání cen se pak uskuteční 21. září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.
Bližší informace k ceně Národního památkového ústavu a restaurování kaple sv. Isidora
- na webových stránkách Národního památkového ústavu:


https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/11923-obnova-a-restaurovani-kaple-sv-isidora-v-krenove-u-svitav,

Další zprávy z kategorie "Kultura"

26.4.

Studijní cesta do Paříže

Dnes 26. dubna vpodvečer odjíždí část uměleckého souboru Východočeského divadla v Pardubicích do Paříže.

Kultura celý článek
19.9.

Krajské dožínky nabídnou v neděli program na Zámku Pardubice i Pernštýnském náměstí

Na pardubickém zámku vše vypukne už dopoledne v 10 hodin. Můžete se tu seznámit s tradicemi dožínek – oslav sklizně, řemesel i gastronomie.

Kultura celý článek
14.5.

Cikáni jdou do nebe na Kunětické Hoře

Letošní rok bude opět soubor Východočeského divadla v Pardubicích hrát také na vyhlídce hradu Kunětická Hora.

Kultura celý článek
27.11.

Východočeské divadlo naposledy uvede Čapkovu Bílou nemoc

Při příležitosti derniéry Bílé nemoci upozorněme na fakt, že letos, v roce četných památných českých osmiček, si připomeneme také 80. výročí úmrtí Karla Čapka. Bude to na Boží hod vánoční. „Karel Čapek zemřel v osmačtyřiceti letech 25. prosince 1938 a jeho smrt působí vzhledem k tehdejší budoucnosti českého národa symbolicky. Kdyby ji nezpůsobila nemoc a vyčerpání, jistě by jednoho z největších českých spisovatelů sprovodili ze světa nacisté,“ dodává dramaturgyně Jana Pithartová.

Kultura celý článek
9.10.

Fotosoutěž „ve svém živlu“ zná své vítěze

Výstava soutěžních fotografií je k vidění v afi paláci. V soutěži jednoznačně zvítězil autor fotografie bílých psů s přezdívkou Nunus, který se stal nejúspěšnějším fotografem v kategorii nejoblíbenějších fotografie.

Kultura celý článek
29.8.

Boni pueri čekaly v Pekingu ovace ve stoje

Přímo z pekingského letiště si CCTV odvezla Boni pueri do svého studia, aby s nimi natočila znělku, která byla součástí olympijského vysílání přenášející zprávy z brazilského Ria. Studio bylo ohromné a simulovalo barvami i dekorací brazilské pobřeží. Nejenže televize poslala pro zpěváky autobus na letiště, ale pozvala je také na večeři v přímo v budově CCTV.

Kultura celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting