Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílela na obnově kaple sv. Isidora. Opravená památka je nyní nominována na cenu Národního památkového ústavu

31.8.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se podílela na obnově kaple sv. Isidora. Opravená památka je nyní nominována na cenu Národního památkového ústavu


Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se významným způsobem v uplynulých letech podílela na obnově a restaurování kaple sv. Isidora v Křenově u Svitav. Nyní je zrestaurovaná památka nominována na cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO a fakulta tak možná rozšíří svá ocenění.


Kapli sv. Isidora v Křenově u Svitav, jež byla ponechána především během 2. pol. 20. stol. na pospas chátrání a devastaci, se rozhodli zástupci obce Křenov v poslední dekádě 20. stol. obnovit a restaurovat. Po úvodních obtížích s financováním projektu byla konečně v roce 2004 započata celková rekonstrukce. Nejprve bylo provedeno provizorní zajištění střechy i interiérové výzdoby. Následovalo zajištění statiky a komplexní oprava exteriéru budovy, tedy fasády a střechy.

K obnově kaple byla litomyšlská Fakulta restaurování Univerzity Pardubice přizvána již v roce 2012, kdy provedla komplexní průzkum nemovité interiérové výzdoby, jako jsou nástěnné malby a štukatury. V následujících třech letech pak postupně tyto prvky restaurovala.

Nově zrestaurovaná kaple je nyní jednou ze 13 památek a počinů navržených na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, a to v kategorii Obnova památky, restaurování. Cena nese podtitul: Společenské ocenění příkladů dobré praxe a vyhlašuje ji a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. O letošní Cenu Národního památkového ústavu za dokončené projekty a práce v roce 2015 soupeří 25 kandidátů ve čtyřech kategoriích – třináct památkových obnov, sedm prezentačních počinů, čtyři zachráněné památky a jeden archeologický objev. Jestli si cenu za obnovu a nelehké a několikaleté restaurátorské zásahy v kapli sv. Isidora v Křenově odnesou též restaurátoři z Litomyšle, bude jasné už v září.

„Kaple sv. Isidora je příkladem tzv. barokního „Gesamtkunstwerku“, tedy uměleckého díla, vyznačujícího se propojením všech prvků výzdoby v kompaktní a harmonický celek,“ říká Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., z Ateliéru restaurování kamene Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

„Na restaurátorských pracích se podíleli jak studenti, tak pedagogové naší fakulty, především z ateliéru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů a z ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Na průzkumu se podílely ale i katedry humanitních věd a chemické technologie,“ dodává k týmu restaurátorů z Litomyšle, kteří se na obnově kaple podíleli, Jakub Ďoubal, vedoucí prvně jmenovaného ateliéru.

Rozsáhlá poškození interiérové výzdoby památky způsobilo dlouhodobé zatékání vody, které zasáhlo především západní, částečně i východní část klenby a související partie stěn. Následná vysoká vlhkost zapříčinila další problémy jako biologické napadení, tedy plísně, řasy, houby, či aktivitu vodorozpustných solí. „Poškození se projevovala rozpojením omítek a štuků i jejich povrchových vrstev, které vyústilo v nejvíce zasažených partiích k úplným ztrátám omítek až na cihlové zdivo. Na výzdobu působily i statické problémy budovy projevující se především prasklinami,“ vyjmenovává komplikace při restaurování Mgr. art. Jan Vojtěchovský, vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita litomyšlské fakulty.

Týmu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se nakonec podařilo restaurovat klenby s námětem Devíti andělských kůrů, stěny s polychromovanými pilastry a pět nik se štukovými postavami zemědělských patronů se sv. Isidorem v čele. Restaurována byla i sakristie s klenbou zdobenou nízkým štukovým dekorativním reliéfem s motivy čtyř ročních období.

„Při restaurování jsme zvolili spíše rekonstrukční přístup, tedy doplňování chybějících partií děl. K tomuto způsobu práce jsme přistoupili na základě skutečnosti, že se jedná o poměrně kompaktně dochovaný interiér poč. 18. století bez výraznějších druhotných vlivů. Rekonstrukce maleb i štuků, i když částečně hypotetická, byla možná především díky dochování archivních fotografií mapujících interiér od počátku 20. století až do současnosti,“ dodává Jakub Ďoubal.

O udělení Ceny Patrimonium pro futuro se rozhodne v září. Jednotlivé památky bude posuzovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady Národního památkového ústavu a dalších institucí, kteří na společném zasedání nominované počiny vyhodnotí.


Navíc na webových stránkách NPÚ může i veřejnost podpořit jeden z 25 navržených projektů v on-line hlasování o ceně veřejnosti s názvem Památky děkují. Cenu „Památky děkují“ získá počin, který získá v on-line hlasování veřejnosti nejvíce hlasů.


Slavnostní vyhlášení a předání cen se pak uskuteční 21. září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.
Bližší informace k ceně Národního památkového ústavu a restaurování kaple sv. Isidora
- na webových stránkách Národního památkového ústavu:


https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/11923-obnova-a-restaurovani-kaple-sv-isidora-v-krenove-u-svitav,

Další zprávy z kategorie "Kultura"

2.1.

V Pardubicích bodovaly Bláznivé nůžky

Divácky nejúspěšnější inscenací Východočeského divadla se stala interaktivní kriminální komedie Bláznivé nůžky.

Kultura celý článek
14.12.

Hvězdy 59. ročníku Smetanovy Litomyšle 2017

Chystaný 59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl se bude v roce 2017 konat od pátku 16. června do svátečního čtvrtka 6. července. Stejně jako každý rok vystoupí téměř kompletní česká interpretační špička, včetně všech tří národních divadel a České filharmonie, Adama Plachetky, Dagmar Peckové nebo Ivo Kahánka.

Kultura celý článek
15.5.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ OSLAVÍ I V POLIČCE

Výstava, expozice, přednáška i vernisáž - poličské muzeum nezůstane pozadu a jako všechna muzea na celém světě oslaví 18. května Mezinárodní den muzeí (MDM). Jako již tradičně je pro návštěvníky připraveno zvýhodněné vstupné - do expozic a výstav.

Kultura celý článek
7.2.

Les v regionálním muzeu

Výstava atraktivní zejména pro žáky mateřských a základních škol, ale nudit se zde rozhodně nebudou ani dospělí.

Kultura celý článek
16.5.

Do pardubického Exilu dorazí Divadlo Máj Praha

Divadlo Máj Praha má více než padesátiletou historii, během které se mu podařilo dostat na vrchol.

Kultura celý článek
21.2.

Děti se naposledy projdou pernštejnskou historií

V pohádkové taškařici o tom, co se stane, když se při prohlídce hradu Pernštejn zmocní zlobivý mazaný kluk kouzelného zvonečku a nejhezčí holky na hradě, hrají Ludmila Mecerodová, Martina Sikorová, Petr Borovec a Alexandr Postler.

Kultura celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting