Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku.

20.11.

Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku.

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích bude 24. listopadu 2015 v 17 hodin slavnostně otevřena dlouho připravovaná archeologická expozice Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku. Expozice vznikla díky finančnímu přispění Pardubického kraje a evropskému projektu Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice.
 
„Přínosem projektu je zvýšení povědomí o historicko-kulturních hodnotách zámku, zpřístupnění zámecké kaple a zvýšení návštěvnosti zámku díky otevření archeologické expozice a přípravě expozice o historii Pardubic,“ říká Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.
 
Archeologickou expozicí se vydáte na dobrodružnou cestu zpět do dávné minulosti pardubického regionu. Vedle originálních artefaktů, které vypovídají o pravěku a raném středověku Pardubicka zde návštěvník najde i repliky vybraných předmětů, které může vzít do ruky. K nejzajímavějším patří replika avarského opasku, avarské šavle nebo spony z doby římské. Díky spojení moderní technologie a archeologických poznatků bude návštěvník doslova „vtažen“ do prostředí halštatské usedlosti. Význam expozice znásobí hmatová stezka „Hmatem do pravěku“, která zprostředkuje prohlídku i zrakově postiženým návštěvníkům.
Po dlouhé době se ve Východočeském muzeu otevře expozice, která zde několik desítek let chyběla.
 
Figurka kozla je unikátní
V létě roku 2013 byla při výzkumu předcházejícím výstavbě rodinného domu pana Pospíšila v Třebosicích objevena keramická zoomorfní plastika kozla. Plastika zpodobňující hlavu, krk a část trupu, vystupovala z okraje nádoby. Bývala plastickým výčnělkem, který je velmi precizně zhotovený z jemné keramické hlíny. Na hrudi má výzdobu ve formě šikmých mělkých rýh a jeho umělecké zpracování ctí anatomické proporce vyobrazeného zvířete. „Vznik artefaktu je možné datovat do období kolem roku 4 400 př. Kristem. Jeho unikátnost spočívá v tom, že na území Čech zatím nebyla žádná takto precizně zhotovená figurka nalezena. Obec Třebosice se nálezem zoomorfní plastiky inspirovala a přijala ji v letošním roce do svého obecního znaku“, konstatovala archeoložka Kristýna Bulvová.
 
Příběh nálezu kozlí hlavy je jenom jedním z těch, které provázejí odhalování dědictví, zanechané nám generacemi žijícími na Pardubicku v pravěku. V archeologické expozici, je takových příběhů nespočet. Zlaté šperky, bronzové spony, jantarové ozdoby, železné i bronzové sekery, keramické nádoby, kostěné nástroje. Najdete zde přes 550 zajímavých artefaktů. „Všechny musely projít rukama zkušených restaurátorů a konzervátorů, než je bylo možné vystavit a ukázat široké veřejnosti,“ upozorňuje Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích.
 
Dotýkání se dovoleno
„V expozici je vedle originálních předmětů připraveno i mnoho replik a rekonstrukcí. Mají návštěvníkovi umožnit vnímat předměty hmatem,“ dodává archeolog František Janošek Kašpárek. Najdete zde repliky keramických nádob, sekerku z velkomoravského období, spony z doby laténské a římské, sekerky z doby halštatské a bronzové či plastiku neolitického kozlíka. Rekonstrukce jsou zastoupeny avarskou šavlí, slovanskou helmou anebo avarským opaskem.
 
V herní části expozice je pro děti i dospělé připraveno „pískoviště“, kde si mohou vyzkoušet práci archeologa. K zajímavostem patří i funkční idealizovaná rekonstrukce tkalcovského stavu.
 
Hmatová stezka nejen pro zrakově postižené
Součástí expozice bude hmatová stezka, prostřednictvím které zažijete pravěk doslova „na vlastní kůži“. „Zrakově postižený člověk se s ostatními návštěvníky vydá na cestu zpět časem. Nebude o nic ochuzen, stezka a katalog s názvem Hmatem do pravěku ho zavede do všech místností a ke všem tematickým blokům,“ říká Dominika Schmidtová, studentka Univerzity Pardubice.
Archeologickou expozici otevíráme ve druhém patře pardubického zámku. Návštěvníci uvidí další část zámku, která doposud nebyla veřejnosti po rozsáhlé rekonstrukci v 90. letech zpřístupněna.
 
Realizace expozice by se neobešla bez finanční podpory Pardubického kraje a projektu „Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice“, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Investice do archeologické expozice v rámci projektu dosáhly částky 5,7 milionů korun.
 
„Cílem projektu bylo v areálu zámku Pardubice zřídit ve stávajících výstavních prostorách novou expozici o historii Pardubic a rozšířit archeologickou expozici, doplnit vnitřní informační systém pro zlepšení orientace návštěvníků a ozvučení výstavních prostor, zajistit mobilní podium pro pořádání kulturních a společenských akcí a dále oživit zámecké valy, parkán a nádvoří včetně mobiliáře a tím zlepšit a rozšířit služby pro návštěvníky zámku. Projekt se také zabýval dispoziční změnou vnitřních prostor zámku,“ objasňuje záměr projektu Martina Pokorná, projektová manažerka Pardubického kraje.
 
Bližší informace o expozici:
Jan Jílek, jilek@vcm.cz, telefon: 773 819 212
František Janošek Kašpárek, kasparek@vcm.cz, telefon: 773 819 211

Další zprávy z kategorie "Kultura"

24.4.

Koncert OLYMPIC u Zámku Choltice bude pořádný MEK'n'roll!

Koncert Olympic bude součástí Permanentní tour 2015. Na koncertní procházce historií kapely zazní skladby My už jiný nebudem, Manekýny, Já, Jako tele na vrata, Želva, Dynamit, Proč zrovna Ty? a mnoho dalších hitů. Music club Zámek Choltice nabídne po koncertě divákům ve svých prostorách jedinečnou afterparty.

Kultura celý článek
7.11.

Východočeské divadlo zahájilo prodej abonentek GRAND Festivalu smíchu

Diváky opět čeká sedm nejlepších komedií, které v tomto roce vznikly v českých divadlech. Další vynikající komediální představení budou moci zájemci zhlédnout v doprovodném programu, v prologu či epilogu festivalu.

Kultura celý článek
18.11.

Moravský masopust oživí Litomyšl

V období masopustu ořechovského venkova se ve Vácinově hospodě mluví o opilství a pomluvách, vzduch jiskří spory mezi mužským a ženským světem. Divadelníci si vybrali hru dramatika Vlastimila Pešky, který se inspiroval v knize Slovácko sa súdí.

Kultura celý článek
13.11.

Noční divadlo naruby!

Pro pamětníky pak bude připravena unikátní videosmyčka záznamů nejstarších představení v konfrontaci s dnešní realitou. Budou zde k vidění ukázky z inscenací od roku 1987 a dokonce i záznamy filmových osmiček ze sedmdesátých let.“

Kultura celý článek
16.12.

ROZHOVOR: Bláznivé nůžky cvakají tak, jak chtějí diváci

Rozhovor s ředitelem Východočeského divadla Pardubice Petrem Dohnalem o hře Bláznivé nůžky.

Kultura celý článek
22.3.

Hradec Králové hostí další z vrcholů Švýcarského jara

Po sérii jazzových koncertů v pražském Jazz Docku či po výtečném vystoupení fenomenální písničkářky Sophie Hunger a proslulého Erika Truffaze v divadle Archa nabídne Filharmonie Hradec Králové další z hudebních vrcholů zajímavého švýcarského projektu.

Kultura celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting