Den zvířat je den živých bytostí

4.10.

Den zvířat je den živých bytostí

Upozornit či připomenout Mezinárodní den zvířat 4. října, to je určitě dobré. Je to na svátek sv. Františka z Assisi, který zvířata vnímal jako živé bytosti, které někdy dokázaly lépe porozumět jeho slovům než lidé. V naší kultuře je vztah ke zvířatům ať hospodářským či zájmovým poměrně dobrý, nicméně tyto etické zásady byly včleněny například do veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti týrání i do občanského zákoníku. Například preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání uvádí, že "zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka". Dozor provádí orgány policie, samozřejmě s odborníky státního veterinárního dozoru, tedy s inspektory krajských veterinárních správ. V loňském roce tak naši lidé uskutečnili 14 688 kontrol a v 880 případech zjistili závady. Podnětů podaných občany bylo loni podstatně méně než v roce 2008, tedy 426 proti 705 podnětům. To je potěšitelné. Avšak u zájmových zvířat je situace mírně horší, v roce 2008 to bylo 8,9 procent závad, v roce 2009 ale 11,2. To znamená, že zde jsou jisté rezervy jak v osvětě, tak v případných postizích. Určitě je dobré zmínit, že žádné problémy pokud jde o zacházení se zvířaty, tj. s welfare, nebyly nikdy zjištěny v zoologických zahradách. Na osvětě a zlepšení péče o zvířata se kromě orgánů Státní veterinární správy ČR podílí řada nevládních organizací, například Nadace na ochranu zvířat, která se podílí na grantech, které řeší welfare, Společnost pro zvířata, která mimo jiné pořádá odborné semináře, Zemědělská univerzita v Praze či Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, které se mimo jiné aktivity podílejí na pořádání kurzů pro dopravce a pro ty, kdo chtějí získat kvalifikaci pro odchyt toulavých zvířat. Samozřejmě nelze pominout ani činnost a aktivity Ministerstva zemědělství ČR, zejména Oddělení ochrany zvířat. Nelze si, jak je z předchozího patrné, myslet, že vše dobře běží. Do legislativního a veterinárního soukolí je třeba stále „lít olej“ iniciativy a snahy zvířatům prospívat. Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Další zprávy z kategorie "Názory"

6.8.

Velbloudí mléko do ČR?

Tyto výrobky se mohou dostávat i na český trh. Státní veterinární správa k nim bude přistupovat stejně jako k jakýmkoli jiným výrobkům ať již obchodovaným v rámci EU, nebo dováženým ze třetích zemí. Pro obchodování platí zákonná povinnost nahlásit zásilky živočišných produktů 24 hodin předem místně příslušné Krajské veterinární správě. Zásilky ze třetích zemí jsou hlášeny prostřednictvím evropského systému TRACES. Zatím nebyla žádná zásilka výrobků z velbloudího mléka do ČR hlášena.

Názory celý článek
7.6.

Veterináři na jatkách budou i nadále

Jatka jsou významným monitorovacím místem, kde jen veterinární lékaři dovedou vyhodnotit možná rizika.

Názory celý článek
23.10.

Vyjádření hejtmana k rozsudku správního soudu

Pro Pardubický kraj to znamená velkou komplikaci, jejíž důsledky nedokážu v této chvíli zcela vyhodnotit.

Názory celý článek
4.5.

Chrudimská Agora se i letos otevírá každé úterý zajímavým akcím pro veřejnost

„Veřejnost se „pomalu ale jistě“ učí sledovat dění v Agoře a program našich akcí. Párkrát se sice stalo, že nepřišel vůbec nikdo, ale často máme i pěkně plno,“ říká o komunitních útercích Lukáš Ságl, pracovník Šance pro Tebe, který o běh dění v Agoře pečuje.

Názory celý článek
13.7.

Bačetínský potok se vrátil do svého přirozeného stavu

Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting