Den zvířat je den živých bytostí

4.10.

Den zvířat je den živých bytostí

Upozornit či připomenout Mezinárodní den zvířat 4. října, to je určitě dobré. Je to na svátek sv. Františka z Assisi, který zvířata vnímal jako živé bytosti, které někdy dokázaly lépe porozumět jeho slovům než lidé. V naší kultuře je vztah ke zvířatům ať hospodářským či zájmovým poměrně dobrý, nicméně tyto etické zásady byly včleněny například do veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti týrání i do občanského zákoníku. Například preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání uvádí, že "zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka". Dozor provádí orgány policie, samozřejmě s odborníky státního veterinárního dozoru, tedy s inspektory krajských veterinárních správ. V loňském roce tak naši lidé uskutečnili 14 688 kontrol a v 880 případech zjistili závady. Podnětů podaných občany bylo loni podstatně méně než v roce 2008, tedy 426 proti 705 podnětům. To je potěšitelné. Avšak u zájmových zvířat je situace mírně horší, v roce 2008 to bylo 8,9 procent závad, v roce 2009 ale 11,2. To znamená, že zde jsou jisté rezervy jak v osvětě, tak v případných postizích. Určitě je dobré zmínit, že žádné problémy pokud jde o zacházení se zvířaty, tj. s welfare, nebyly nikdy zjištěny v zoologických zahradách. Na osvětě a zlepšení péče o zvířata se kromě orgánů Státní veterinární správy ČR podílí řada nevládních organizací, například Nadace na ochranu zvířat, která se podílí na grantech, které řeší welfare, Společnost pro zvířata, která mimo jiné pořádá odborné semináře, Zemědělská univerzita v Praze či Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, které se mimo jiné aktivity podílejí na pořádání kurzů pro dopravce a pro ty, kdo chtějí získat kvalifikaci pro odchyt toulavých zvířat. Samozřejmě nelze pominout ani činnost a aktivity Ministerstva zemědělství ČR, zejména Oddělení ochrany zvířat. Nelze si, jak je z předchozího patrné, myslet, že vše dobře běží. Do legislativního a veterinárního soukolí je třeba stále „lít olej“ iniciativy a snahy zvířatům prospívat. Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Další zprávy z kategorie "Názory"

2.5.

Náš cíl je zlepšit kvalitu a rozsah poskytované péče

Rada i Zastupitelstvo Pardubického kraje koncem loňského roku schválily po dlouho trvající diskusi změnu právní formy nemocnic

Názory celý článek
14.5.

Normální debil Roberta Bellana

Divadelní hru Normální debil jsi napsal podle své stejnojmenné povídkové knížky. Kde se v tobě vzal impuls k tomu, že jsi před lety začal psát povídky inspirované vlastním dětstvím a dospíváním? Na ten prvotní impuls už si nevzpomínám, ale asi to souviselo jednak s jakousi „autoterapií“ – vyrovnáním se s tradiční rodičovskou výchovou a taky, a to zřejmě byl hlavní důvod, že jsem podvědomě sbíral materiál pro divadelní hru. Knihu jsem totiž původně vlastně vydat nechtěl, aby rodiče nedostali srdeční příhodu. Několik přátel to za pomoci drobného násilí udělalo v podstatě proti mé vůli. Ale přežil jsem to, rodiče taky a dnes jsme všichni – rodiče, přátelé i já – „happy“.

Názory celý článek
10.1.

Lázně Bohdaneč získaly dotaci v souladu s pravidly

Evropské peníze čerpáme v souladu s pravidly, která jsme nastavili.

Názory celý článek
16.8.

Táborová dopoledne s policií

Druhé táborové dopoledne v obci Dlouhý jsem s přítomnými besedoval na téma protiprávního jednání. V úvodu jsme si povídali o policii. Co dělá a kde se s ní můžeme setkat. Poté přišlo na řadu správné chování. Každý si byl vědom, že za každé porušení pravidel ho čeká trest.

Názory celý článek
6.8.

Nejste náhodou i vy množitel (psů)?

Do kategorie „množíren“ můžeme zařadit jednak evidované chovy, respektive firmy legálně obchodující se psy, dále neevidované chovy s nekontrolovanou produkcí štěňat pro prodej a v neposlední řadě problémové neevidované chovy s nekontrolovanou produkcí štěňat, kde chovatelé neustále navyšují počet zvířat z důvodu deklarované lásky ke zvířatům, resp. jejich záchrany.

Názory celý článek
3.7.

Krmení pro psa není pro kočku

Každý výrobce zvířecích krmiv musí umět kontrolním orgánům prokázat a dokladovat odpovídající výrobní standardy a systémy.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting