Kmetiněvská výzva (aneb: Lidé, čtěte)

16.4.

Kmetiněvská výzva (aneb: Lidé, čtěte)

Kmetiněvská výzva (aneb: Lidé, čtěte)

Na základě velmi brutálního trestného činu, který byl v naší obci spáchán před 6 lety - brutální vražda 13leté dívky, jíž spáchal její stejně starý spolužák - a na podkladě všech následných skutečností, které po tomto činu nastaly a vešly ve známost se obracím jménem občanů naší obce Kmetiněves na širokou veřejnost, Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát ČR a všechny ústavní činitele s výzvou k otevření nové veřejnoprávní diskuse, na jejímž konci by mělo být přijetí zákona o snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti při spáchání obdobných brutálních trestných a promyšlených trestních činů jakými je vražda. Především navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl vést k široké a věcné diskuzi celou naší společností. Není možné, aby pachatelé takovýchto trestných činů byli pouze ,,jakoby pokáráni, dáni do jakéhokoliv výchovného ústavu, kde mají dokonce za dobré chování povoleno téměř vše - vycházkami počínaje a sledováním televize konče." Není současný právní řád příliš nakloněn těmto pachatelům? Není pochybnosti o tom, že současná generace dětí dospívá daleko dříve, než tomu bylo v minulosti. Rovněž tak po fyzické stránce je dnešní mládež daleko dříve vyspělejší. Pokud by tedy novou úpravou trestního řádu o dolní hranici trestní odpovědnosti mládeže došlo k jejímu snížení, mohla by být jejich trestná činnost řešena podstatně širší škálou nápravných opatření. Myslím si, že při posuzování minimální věkové hranice trestní odpovědnosti je nezbytně nutné si uvědomit, že nezáleží ani tak na konkrétním počátku trestní odpovědnosti mládeže, ale spíše na následných reakcích společnosti na řešení a postihu delikventního jednání dospívajícího jedince. Nejenom já, ale i většina našich spoluobčanů je hluboce přesvědčena, že čím dříve tito mladiství zjistí, že jsou odpovědni za své činy, tím lépe to bude pro nás, ale i pro tu mládež především. Otázka tedy zní, je současná právní úprava postačující k trestání takovýchto brutálních trestních činů končících vraždou? Umožňuje tato právní úprava dětem mladším 15 let, které se dopustí takovýchto činů, uložit taková opatření, která by byla odpovídající a dostačující reakcí na jejich delikventní jednání? Naše společná odpověď zní: ,,Nikoliv, současný právní řád doslova nahrává těmto pachatelům, a proto je třeba tento zákon co nejrychleji změnit. Myslíme si, že dnešní mládež je natolik vyspělá, že by měla rozpoznat, co se smí a co ne, co je trestné a co nikoliv a co působí bolest a co ne." Už jen představa, že takhle vážně narušený a nemocný člověk se může zcela volně, bez jakéhokoliv záznamu v rejstříku trestů, pohybovat mezi širokou veřejností, je burcujícím mementem dnešní doby a celé naší společnosti. Proto se my všichni občané středočeské Kmetiněvsi obracíme na všechny naše občany, zákonodárce, ústavní činitele a všechny ty, které nenechavá tento zločin lhostejnými s žádostí o podporu naší výzvy, která by zahájila hlubší a věcnou diskuzi na všech úrovních mezi občany naší republiky o stanovení počátku hranice trestní odpovědnosti a přehodnocení věkové hranice u obzvláště brutálních trestných činů, především končících vraždou. Luděk Kvapil starosta obce Kmetiněves   Kmetiněvský případ se odehrál na Nový rok v roce 2004. Tehdy čtrnáctiletý Robin svou spolužačku brutálně zavraždil a znásilnil. Od vězení ho zachránil nízký věk. Putoval do výchovného ústavu a letos v lednu, rok po dosažení plnoletosti, byl podle zákona propuštěn. Jestli bude docházet na léčení, je pouze na něm. Petiční archy Kmetiněvské výzvy je možné podepisovat na klientském centru Městského úřadu Chrudim, v přízemí ulice Pardubické 67, v provozních hodinách úřadu.

Další zprávy z kategorie "Názory"

8.7.

Odpady - sbírání zkušeností

Za povšimnutí stojí přiložené fotografie, z nichž je zřejmé v jakém zoufalém stavu je například směsný plast.

Názory celý článek
30.9.

Reakci poslance Čechlovského nechápu

Za odpověďmi, které jsem na žádost regionálního tisku poskytl, si stojím a reakci pana Čechlovského opravdu nechápu.

Názory celý článek
16.11.

ČSSD na malých radnicích nezpochybní pozice starostů

Prodej městských bytů nebo hokejového klubu považuji za přímo vzorové ukázky špatného vedení města.

Názory celý článek
27.3.

Pardubická „panelstory“

V Pardubicích jsem zvyklý na paneláky ( tak říkám stavbám typu krychle,někdy široké, někdy vysoké, ale vždy rovnoběžné stěny).

Názory celý článek
10.12.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Lékaři považují svou stávající situaci a zejména její neřešení za nadále neudržitelné

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting