Město o Ideonu jednat chce, ne však podle not pana Vašíčka

19.9.

Město o Ideonu jednat chce, ne však podle not pana Vašíčka

Město o Ideonu jednat chce, ne však podle not pana Vašíčka

Pan Vašíček, jednatel společnosti PVV, s.r.o., která je nájemcem výstavního centra Ideon, v předchozích dnech oslovil média a občany města Pardubice se svojí verzí toho, jak se od roku 1994 až dodnes vyvíjela spolupráce mezi městem a jím zastupovanou společností. Mám pochybnosti o pravdivosti interpretace některých událostí, které jsou staré i 17 let. Nechci se však pouštět do nějakých polemik dříve, než bude na základně důkladného studia dostupných materiálů a diskuzí s právníky, ekonomy a pamětníky vytvořen přesný obraz minulosti výstavního centra. Domnívám se ostatně, že v tuto chvíli je daleko podstatnější současnost, a k té bych několik poznámek ráda připojila. Základem napjatých vztahů s panem Vašíčkem je to, že zastupitelstvo města už podvakrát, jednou to minulé, jednou to současné, odmítlo prodat panu Vašíčkovi objekt Ideon za 18,4 milionu korun. Tedy za cenu vycházející z posudku vytvořeného v roce 1994 a zakotvenou v nájemní smlouvě k tomuto objektu. Toto odmítnutí nevycházelo z žádných osobních antipatií. Zastupitelé jednoduše nechtějí být v rozporu se zákonem špatnými hospodáři, kteří by majetek města o hodnotě převyšující 50 milionů korun prodali ani ne za polovinu. Neporušili tím nijak ustanovení platné, byť pro město naprosto nevýhodné, smlouvy a nijak tím nepoškodili ani pana Vašíčka, který může i nadále v Ideonu realizovat svoji podnikatelskou činnost. A žádným spiknutím nějaké organizované skupiny není ani zamítnutí žádosti společnosti PVV o povolení realizace třetí etapy zateplení objektu Ideon. Rada města toto povolení nemohla udělit, protože navrhovaný systém zateplení by byl pro město zavazující z hlediska dalších rekonstrukcí a projekt vůbec neřešil opravu vnějších zdí, na jejichž nutnost nájemce před tím sám upozorňoval. V případě prvních dvou etap, které se týkaly zateplování interiéru, k podobným problémům nedošlo a nebyl tedy důvod je nepovolit. V souvislosti s tímto projektem však nyní vyplouvá na povrch celá řada nejasností, které by měl pan Vašíček vysvětlit. První je hned samotná existence nějakého projektu. O schválení jeho první etapy totiž společnost PVV požádala naprosto samostatně bez jediné zmínky o tom, že se jedná jen o jednu z fází většího celku. O tom se okrajově zmiňuje až žádost o povolení druhé etapy, ani v této době však nebylo město seznámeno s podobou projektu ani s tím, že po druhé etapě bude následovat ještě etapa třetí. Ze strany pana Vašíčka je tedy naprosto nesmyslné vinit nyní vedení města z maření jeho záměru a z možné ztráty dotace na jeho projekt. Naopak se velmi neodbytně vynořuje otázka, zda pan Vašíček zásadním způsobem neporušil platná dotační pravidla a radnice momentálně podniká kroky k tomu, aby byla tato záležitost prověřena. Problematické vztahy mezi městem a panem Vašíčkem v poslední době vyeskalovaly urážlivými výroky pana Vašíčka na adresu vedení města a řešení vzájemných vztahů se neodvratně přesouvá na soudní půdu. Zájmem města v žádném případě není likvidace výstavnictví v Pardubicích nebo likvidace podnikatelské činnosti pana Vašíčka. Předmětem tohoto vztahu je však veřejný majetek, a pokud s ním někdo nakládá jako s vlastním s vidinou pouze vlastního prospěchu, je povinností města snažit se tomu zabránit. Štěpánka Fraňková primátorka města Pardubice

Další zprávy z kategorie "Názory"

18.8.

Stříhání pásek není měřítkem odvedené práce

Při rozhodování o využití městských prostředků je to podobné jako při rozhodování o domácím rozpočtu.

Názory celý článek
22.6.

Aby zvířata netrpěla

Dobré větrání je nutné i v chovech prasat.

Názory celý článek
7.8.

Nepleťme si škrkavky s prvoky

Toxoplazmy jsou prvoci (Toxoplasma gondii), jejichž okem nepostřehnutelnými oocystami vyloučenými trusem nemocných koček.

Názory celý článek
11.3.

Kraj je pro investory nejperspektivnější. Chceme toho maximálně využít

Umístění je fantastický výsledek a jasná zpráva, že Pardubický kraj může být vnímán investory jako silný a konkurenceschopný. Je to důkaz promyšlené investiční politiky kraje, kterou provádíme prostřednictvím rozvojových projektů.

Názory celý článek
7.10.

Dopravní seminář pro první stupeň

Úkolem bylo nejprve ověřit znalosti žáků v oblasti silničního provozu a poté doplnit potřebné vědomosti. U těch starších (4 a 5 třída) jsme začali testem, který obsahoval několik otázek z pravidel silničního provozu zaměřených na chodce a cyklisty.

Názory celý článek
30.11.

Štědrý den v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba

Přijďte se podívat na ručně vyráběný keramický betlém, poslechnout si žáky ZUŠ Karla Malicha a společně si zkrátit čekání na Ježíška.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting