Město se zavázalo pomáhat hokeji

10.6.

Město se zavázalo pomáhat hokeji

Město se zavázalo pomáhat hokeji

Pondělní vydání MF Dnes přineslo ve své regionální příloze informaci o tom, že město Pardubice, respektive jeho stoprocentní akciová společnost, pomůže hokejovému klubu ručením ve výši sedmi milionů korun za účast v extralize. Vyjádření některých zastupitelů města v samotném článku a následně i komentář redakce mohou vyvolávat dojem, že se poskytnutou garancí děje něco podivného a ještě navíc bez vědomí zastupitelstva. V této souvislosti mi dovolte připomenutí a upřesnění podstatných faktů. Zaprvé: Závazek města ručit za extraligovou příslušnost klubu (i přestože je město nyní menšinovým akcionářem) je jasně uveden v akcionářské dohodě, kterou měli všichni členové zastupitelstva k dispozici před tím, než hlasovali o prodeji necelých 51 procent akcií Romanu Šmidberskému. Akcionářská dohoda mezi městem a novým většinovým majitelem hokejového klubu je de facto smlouvou, kterou město nemůže a ani nebude porušovat.   Zadruhé: Město jakožto veřejnoprávní korporace samo ručit Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje nemůže (neumožňuje to zákon o obcích), proto svůj závazek sjednává letos stejně jako loni prostřednictvím své stoprocentní akciové společnosti. Jinou reálnou možnost, jak dostát svému závazku, město nemá.   Zatřetí: Jednání o naplnění smluvního závazku, tedy o zajištění extraligové garance, se neděje nijak tajně, a to ani „tak nějak napůl tajně“. Rada města, která možnosti ručení hokejovému klubu projednávala, vystupuje v této věci v pozici valné hromady společnosti. Není tedy nic zvláštního na skutečnosti, že o možnosti převzetí ručení mezi sebou jednají valná hromada a představenstvo dané společnosti. Navíc všechny zápisy ze zasedání rady města jsou k dispozici všem členům zastupitelstva (v tištěné podobě nebo elektronicky) i široké veřejnosti na internetových stránkách města. O žádném utajování nemůže být proto vůbec řeč. Do určité míry chápu, že problematika sedmimilionové garance města (jeho stoprocentní akciové společnosti) vůči soukromému klubu (byť v něm město stále má zhruba třetinový majetkový podíl) může v někom vyvolávat různé reakce. Je ovšem nezbytně nutné brát v první řadě v úvahu fakta vyplývající ze smluvního závazku a nemíchat je s pocity, dojmy a možná i přáními. Na úplný závěr dodávám, že bez zajištění garance vůči APK by se extraligový hokej v Pardubicích nehrál. Město tedy hokejovému klubu pomáhá, protože se k tomu zavázalo.                                   Alexandr Krejčíř náměstek primátora a místopředseda představenstva hokejového klubu

Další zprávy z kategorie "Názory"

3.5.

Prohlášení a výzva primátorky města Pardubic Štěpánky Fraňkové

Jsem si vědoma toho, že stejně jako městské organizace tak i vy máte z pronájmů svých prostor finanční zisk. Apeluji však na morální hodnoty vás všech, hledejte pro využití těchto prostor jiné obchodní partnery a ne společnosti, jejichž zástupci se často a bez skrupulí dopouští nelidského chování vůči našim rodičům a prarodičům.

Názory celý článek
25.5.

Ústeckoorlické nádraží podruhé

Již v první dny svého působení na ministerstvu dopravy byl Bendl konforntován s kauzou plánované demolice.

Názory celý článek
27.3.

Pardubická „panelstory“

V Pardubicích jsem zvyklý na paneláky ( tak říkám stavbám typu krychle,někdy široké, někdy vysoké, ale vždy rovnoběžné stěny).

Názory celý článek
14.5.

Normální debil Roberta Bellana

Divadelní hru Normální debil jsi napsal podle své stejnojmenné povídkové knížky. Kde se v tobě vzal impuls k tomu, že jsi před lety začal psát povídky inspirované vlastním dětstvím a dospíváním? Na ten prvotní impuls už si nevzpomínám, ale asi to souviselo jednak s jakousi „autoterapií“ – vyrovnáním se s tradiční rodičovskou výchovou a taky, a to zřejmě byl hlavní důvod, že jsem podvědomě sbíral materiál pro divadelní hru. Knihu jsem totiž původně vlastně vydat nechtěl, aby rodiče nedostali srdeční příhodu. Několik přátel to za pomoci drobného násilí udělalo v podstatě proti mé vůli. Ale přežil jsem to, rodiče taky a dnes jsme všichni – rodiče, přátelé i já – „happy“.

Názory celý článek
6.8.

Velbloudí mléko do ČR?

Tyto výrobky se mohou dostávat i na český trh. Státní veterinární správa k nim bude přistupovat stejně jako k jakýmkoli jiným výrobkům ať již obchodovaným v rámci EU, nebo dováženým ze třetích zemí. Pro obchodování platí zákonná povinnost nahlásit zásilky živočišných produktů 24 hodin předem místně příslušné Krajské veterinární správě. Zásilky ze třetích zemí jsou hlášeny prostřednictvím evropského systému TRACES. Zatím nebyla žádná zásilka výrobků z velbloudího mléka do ČR hlášena.

Názory celý článek
23.10.

Vyjádření hejtmana k rozsudku správního soudu

Pro Pardubický kraj to znamená velkou komplikaci, jejíž důsledky nedokážu v této chvíli zcela vyhodnotit.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting