Město se zavázalo pomáhat hokeji

10.6.

Město se zavázalo pomáhat hokeji

Město se zavázalo pomáhat hokeji

Pondělní vydání MF Dnes přineslo ve své regionální příloze informaci o tom, že město Pardubice, respektive jeho stoprocentní akciová společnost, pomůže hokejovému klubu ručením ve výši sedmi milionů korun za účast v extralize. Vyjádření některých zastupitelů města v samotném článku a následně i komentář redakce mohou vyvolávat dojem, že se poskytnutou garancí děje něco podivného a ještě navíc bez vědomí zastupitelstva. V této souvislosti mi dovolte připomenutí a upřesnění podstatných faktů. Zaprvé: Závazek města ručit za extraligovou příslušnost klubu (i přestože je město nyní menšinovým akcionářem) je jasně uveden v akcionářské dohodě, kterou měli všichni členové zastupitelstva k dispozici před tím, než hlasovali o prodeji necelých 51 procent akcií Romanu Šmidberskému. Akcionářská dohoda mezi městem a novým většinovým majitelem hokejového klubu je de facto smlouvou, kterou město nemůže a ani nebude porušovat.   Zadruhé: Město jakožto veřejnoprávní korporace samo ručit Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje nemůže (neumožňuje to zákon o obcích), proto svůj závazek sjednává letos stejně jako loni prostřednictvím své stoprocentní akciové společnosti. Jinou reálnou možnost, jak dostát svému závazku, město nemá.   Zatřetí: Jednání o naplnění smluvního závazku, tedy o zajištění extraligové garance, se neděje nijak tajně, a to ani „tak nějak napůl tajně“. Rada města, která možnosti ručení hokejovému klubu projednávala, vystupuje v této věci v pozici valné hromady společnosti. Není tedy nic zvláštního na skutečnosti, že o možnosti převzetí ručení mezi sebou jednají valná hromada a představenstvo dané společnosti. Navíc všechny zápisy ze zasedání rady města jsou k dispozici všem členům zastupitelstva (v tištěné podobě nebo elektronicky) i široké veřejnosti na internetových stránkách města. O žádném utajování nemůže být proto vůbec řeč. Do určité míry chápu, že problematika sedmimilionové garance města (jeho stoprocentní akciové společnosti) vůči soukromému klubu (byť v něm město stále má zhruba třetinový majetkový podíl) může v někom vyvolávat různé reakce. Je ovšem nezbytně nutné brát v první řadě v úvahu fakta vyplývající ze smluvního závazku a nemíchat je s pocity, dojmy a možná i přáními. Na úplný závěr dodávám, že bez zajištění garance vůči APK by se extraligový hokej v Pardubicích nehrál. Město tedy hokejovému klubu pomáhá, protože se k tomu zavázalo.                                   Alexandr Krejčíř náměstek primátora a místopředseda představenstva hokejového klubu

Další zprávy z kategorie "Názory"

3.2.

Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina

Nemůžeme přehlížet, že míst ve středních školách je leckde více než žáků, kteří se na ně hlásí.

Názory celý článek
30.12.

Dobrému divadlu se daří!

Ředitel Dobrého divadla mluví o momentální činnost Dobrého divadla v Litomyšli: „V současné době hledáme v Litomyšli stálou scénu, zatím pohádky, koncerty a amatérská divadla pořádáme v Zámecké jízdárně, nebo v klenutém sálu Zámeckého pivovaru. Snažíme se vybírat pořady, které podle nás doplňují kulturní život Litomyšle.“

Názory celý článek
10.12.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Lékaři považují svou stávající situaci a zejména její neřešení za nadále neudržitelné

Názory celý článek
20.10.

Vyjádření hejtmana Martínka k dopravní situaci na I/35

Od prvopočátku sleduji postup oprav mostní konstrukce na silnici I/35 za Hřebečským tunelem.

Názory celý článek
13.7.

Bačetínský potok se vrátil do svého přirozeného stavu

Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting