Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina

3.2.

Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina

Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina

  Vážení rodiče, milí žáci,   celá naše společnost je na určitém rozcestí. Dopady celosvětové krize, stále více se projevující změny demografického vývoje, problémy s úrovní našeho školství ve srovnání se světem – tyto všechny a další dílčí souvislosti nás nutí reagovat i určitými kroky ke konkrétním změnám v organizaci řízení školských zařízení i v našem kraji. Všechny změny bývají u nás přijímány s nedůvěrou a s obavami, aby nepřinesly negativní dopady pro konkrétní školy a jejich zaměstnance. Ti pak někdy tyto své osobní obavy přenášejí dál s tím, že je ohrožena nabídka vzdělání pro naše - Vaše děti.   Ujišťuji Vás, vážení rodiče, že nadcházející nutné organizační změny určitě nejsou jednoduchým pokusem o úspory na úkor Vašich dětí. Opravdu nejde o samoúčelná opatření, ale o poctivou snahu o zlepšení úrovně našeho školství včetně funkčního využití všech prostředků k tomuto základnímu cíli. Pokud některá škola nebude fungovat ve své původní podobě, neznamená to žádné celkové omezení šíře nabídky vzdělávacích možností na středních školách v kraji Vysočina. Nemůžeme přehlížet, že míst ve středních školách je leckde více než žáků, kteří se na ně hlásí. Jisté mírné zvýšení konkurence při přijímání žáků na střední školy bude jen ke prospěchu. Není dobré pro kvalitu výuky, pokud jsou například na maturitní obory běžně přijímáni žáci se čtyřkami na základní škole.   Fakta mluví jasně - od loňského roku nám v kraji na středních školách ubylo množství žáků, kteří by naplnili prakticky přibližně 40 tříd. Je proto logické, že se nemůžeme tvářit jako by se nic nedělo a pokračovat v zajetých kolejích v poloprázdných vlacích. Nová opatření by mohla například vést ke sloučení některých škol do větších celků. Těchto organizačních změn bychom využili i pro směrování nabídky vzdělávání ve prospěch současných trendů vzdělanosti, potřeb společnosti i perspektivy využitelnosti jednotlivých oborů pro stabilní zaměstnanost. Tato situace by nám také přinesla další prostředky na lepší vybavení technické i personální větších škol a v nich právě rozmanitější možnosti pro jejich žáky - Vaše děti. Zkrátka - demografický vývoj nám dává šanci k  úsporám, jež můžeme zpětně využít a soustředit ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. To je hlavní smysl a cíl připravovaných změn.   Navrhovaná opatření jsou koncipována tak, aby v případě realizace nenarušila přijímací řízení pro školní rok 2011/12 a zabezpečila zájemcům dokončení vzdělání ve vybraném oboru.   Přeji Vám i sobě, abyste byli stále více spokojeni se službami nabízenými našimi středními školami.   Marie Kružíková radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

Další zprávy z kategorie "Názory"

6.4.

Výstavba na Masarykově náměstí není privilegovanou akcí

Zastupitelstvo města Pardubic již rozhodlo o zachování mimoúrovňového přechodu v tomto prostoru.

Názory celý článek
8.1.

CNG

Máme leden 2010 a stále mají technické problémy, stále mlží a na něco se vymlouvají.

Názory celý článek
22.6.

Aby zvířata netrpěla

Dobré větrání je nutné i v chovech prasat.

Názory celý článek
16.4.

Kmetiněvská výzva (aneb: Lidé, čtěte)

Navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl vést k široké a věcné diskuzi.

Názory celý článek
15.8.

Kraj uspoří 1,5 milionu centrálním nákupem elektřiny a plynu

Celkové náklady na pořízení energií se v rámci Pardubického kraje a jeho organizacích pohybují kolem 200 milionů korun ročně. Úspory silové elektrické energie a zemního plynu v rámci nákupů na komoditní burze byly výrazné i v předchozích letech.

Názory celý článek
8.11.

Existuje Statutární město Pardubice?

Má někdo z vás, čtenářů Pardubického světa, alespoň trošičku podobný pocit?

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting