Policisté mezi táborníky

14.7.

Policisté mezi táborníky

Policisté mezi táborníky

Po předchozí domluvě s vedoucím dětského tábora na Seči na Bělidle jsem z kraje tohoto týdne společně se třemi kolegy z Územního odboru Chrudim zavítal přímo do bojiště jejich tábora. Beseda proběhla v dopoledních hodinách. V úvodu nás přivítal celý tábor v počtu zhruba 100 dětí společně se svými vedoucími. Nejprve jsme si povídali o policii jako takové. Kde se s ní mohou děti setkat a jak vlastně pomáhá a chrání. Co policisté potřebují k výkonu své služby. Dále o tom, co se smí a co nesmí. Jak je důležité chránit si nejen svůj majetek ale hlavně zdraví. Dále o tom jak se mají správně chovat na pozemních komunikacích především v tomto období prázdnin. Druhá část byla zaměřena na ukázky. Jeden kolega představil všem přítomným mobilní a koordinační vůz sloužící především při pátracích akcích. Druhý vybavení policejního technika a třetí kolega ukázal výstroj a výzbroj pořádkového policisty. Táborníci si s velikou radostí vyzkoušeli helmu či neprůstřelnou vestu. Po našem povídání bylo vidět, že většina dětí si uvědomovala, že i v tomto dětském věku mají určitou zodpovědnost za své jednání a za každé porušení nějakých pravidel čeká trest. Počasí nám krásně přálo. Beseda se velice zdařila a my byli odměněni potleskem. por. Mgr. Tesař Jiří

Další zprávy z kategorie "Názory"

29.8.

Pěší zóna zatím ne

Každá další volená reprezentace Pardubic prostě musí mít ve svém programu řešení dopravní propustnosti města.

Názory celý článek
18.7.

Zavlečení slintavky a kulhavky je tak „snadné"...

Nejde pouze o slintavku a kulhavku, ale též o vzteklinu, africký mor prasat, apod. Se vzteklinou je též třeba počítat, uvedl mimo jiné Bernard Vallat. Jde opět o severní Afriku, ale i celou řadu i evropských zemí. Zde je obranou zejména vakcinace zvířat a její kontroly při cestování, tranzitu a dovozech. To, že je ČR vztekliny prostá od roku 2002 stálo desítky milionů korun a udržení tohoto statutu je prvořadou snahou státního veterinárního dozoru.

Názory celý článek
7.10.

Dopravní seminář pro první stupeň

Úkolem bylo nejprve ověřit znalosti žáků v oblasti silničního provozu a poté doplnit potřebné vědomosti. U těch starších (4 a 5 třída) jsme začali testem, který obsahoval několik otázek z pravidel silničního provozu zaměřených na chodce a cyklisty.

Názory celý článek
15.8.

Kraj uspoří 1,5 milionu centrálním nákupem elektřiny a plynu

Celkové náklady na pořízení energií se v rámci Pardubického kraje a jeho organizacích pohybují kolem 200 milionů korun ročně. Úspory silové elektrické energie a zemního plynu v rámci nákupů na komoditní burze byly výrazné i v předchozích letech.

Názory celý článek
8.1.

Hon na Jana Kanyzu

V prvním letošním čísle týdeníku Reflex mězaujal rozhovor novináře Milana Šímy s hercem Janem Kanyzou a jeho manželkou Žofií.

Názory celý článek
9.5.

Osvětlené přechody uleví chodcům i řidičům

Projekt probíhá v součinnosti s Policejním prezidiem ČR a organizací BESIP.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting