Reakci poslance Čechlovského nechápu

30.9.

Reakci poslance Čechlovského nechápu

Reakci poslance Čechlovského nechápu

Pan poslanec Čechlovský nedávno na stránkách tisku reagoval na můj rozhovor o stavu krajských nemocnic a možnostech, jak jim pomoci. Za odpověďmi, které jsem na žádost regionálního tisku poskytl, si stojím a reakci pana Čechlovského opravdu nechápu.      Ve svém článku, kde se mne snaží opakovaně napadat a dávat mi zodpovědnost za současný stav zdravotnictví, se pouští na velmi tenký led, po kterém se prochází podobně jako slon v porcelánu. Kdybych chtěl být opravdu jízlivý, tak mu připomenu, kdo byl do roku 2008 odpovědným radním za zdravotnictví v Pardubickém kraji a za jakou stranu byl. Nebyla to náhodou ODS? A z jakých stran jsme měli v posledních 10 letech ministry zdravotnictví?! Ale přece takto se zodpovědně komunikovat nedá.      Pokud by si opravdu rozhovor znovu přečetl, zjistil by, že Koalice pro Pardubický kraj i já osobně se žádné zodpovědnosti nezříkáme, ale naopak se snažíme hledat cesty ze současného neutěšeného stavu. MUDr. Štěpánka Fraňková a MUDr. Věra Rybová, jako naše zástupkyně ve zdravotním výboru, by to mohly určitě potvrdit. A já mohu jen dodat, že panem Čechlovským zmíněný poslední „kladný hospodářský výsledek nemocnic v roce 2004“ byl způsobem tím, že jsem jako tehdejší hejtman a místopředseda Asociace krajů s vládou vyjednal oddlužení všech krajských nemocnic. Pro pět našich nemocnic to znamenalo téměř 500 milionů korun.      Po celou dobu jsem na všech jednáních zastupitelstva, dozorčích rad nemocnic i rad Pardubického kraje prosazoval větší spolupráci nemocnic a systémová řešení, která jako jediná mají šanci snížit riziko krizových scénářů. Jsou o tom desítky zápisů a audiozáznamů. Dát do nemocnic pouze peníze, bez razantních změn, prostě nejde.      Když je řeč o penězích, panu poslanci se o 51 milionů zvýšená vyrovnávací platba pro Pardubickou krajskou nemocnici zdá výsměchem. Možná mu také ušlo, že rada kraje v den, kdy on publikoval svoji kritiku a nenabídl žádnou „parlamentní“ pomoc, na můj návrh prosadila navíc 50 milionovou půjčku Pardubické krajské nemocnici z rezervního krajského fondu. 101 milionů opravdu vyvedou klíčovou nemocnici v kraji z nejhoršího.      Dovolím si ještě jednu poznámku. Zatímco můj rozhovor v MF Dnes byl otevřený, mnou neiniciovaný a neměl nic společného s žádnou kampaní, o článku pana Čechlovského to bohužel říci nemohu. Přál bych panu Čechlovskému, aby dokázal tyto věci rozlišovat a nevnucoval sobě i jiným smyšlenky, které prostě nejsou pravda. Roman Línek náměstek hejtmana Pardubického kraje

Další zprávy z kategorie "Názory"

16.8.

Táborová dopoledne s policií

Druhé táborové dopoledne v obci Dlouhý jsem s přítomnými besedoval na téma protiprávního jednání. V úvodu jsme si povídali o policii. Co dělá a kde se s ní můžeme setkat. Poté přišlo na řadu správné chování. Každý si byl vědom, že za každé porušení pravidel ho čeká trest.

Názory celý článek
30.7.

Policisté na pouti

Tentokrát naše stanoviště nebylo pro děti pouhou "podívanou". Jejich úkolem bylo zodpovědět několik otázek týkajících se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za správnou odpověd děti dostaly razítko do soutěžních listů a drobné odměny.

Názory celý článek
20.10.

Vyjádření hejtmana Martínka k dopravní situaci na I/35

Od prvopočátku sleduji postup oprav mostní konstrukce na silnici I/35 za Hřebečským tunelem.

Názory celý článek
8.11.

Doprava, šikana a osobní bezpečí.

Skupinka větších dětí měla přednášku zaměřenou na protiprávní jednání nezletilých, konkrétně na velmi negativní formu chování v kolektivu. Žákům nebyly pojmy šikana a kyberšikana neznámé. V jejich věku si každý z nich plně uvědomoval, že tato forma chování je špatná a nikdo by se s ní setkat nechtěl. Důsledky nevhodného chování jsem všem přítomným vysvětlila.

Názory celý článek
16.10.

Třetí marný pokus prosadit vodní dílo Přelouč

Ředitelství vodních cest ČR zbytečně utrácí peníze za mrtvý projekt vybudovat plavební kanál u Přelouče

Názory celý článek
22.6.

Aby zvířata netrpěla

Dobré větrání je nutné i v chovech prasat.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting