Situace je neudržitelná, konejte rychle!

26.7.

Situace je neudržitelná, konejte rychle!

Se znepokojením sleduji vývoj situace při rekonstrukci nejdůležitější páteřní komunikace D1, kdy již několik týdnů vázne její rekonstrukce kvůli geologickému stavu podloží dálnice. Budou nutné opět další vícepráce, které ve výsledku budou znamenat výrazné prodražení celé stavby? Jsem přesvědčený, že je to ukázka toho, kam jsme se dostali při zadávání veřejných zakázek. Naše legislativa po mnohaletém vývoji dospěla do bodu, kdy silný tlak na ceny a nedostatečný důraz na kvalitu díla vedou k tomu, že se podobné „objevy“ vyskytují stále častěji. Není náhoda, že tato překvapení se vždy „objeví“ ve fázi, kdy jsou již učiněny téměř nevratné kroky. Ve své funkci sleduji i další stavby a jsem zvědavý, kdy se stane opět něco podobného jako na dálnici D1.

Nyní ale k situaci v kraji. Každý den dojíždím z východní části Pardubického kraje do jeho sídelního města v Pardubicích a jsem nucený využívat páteřní komunikaci I/35. To, co jsme předpokládali, se bohužel naplnilo do posledního písmenka. Velmi výrazně vzrostl počet nákladních i osobních automobilů, které využívají cestu z Čech na Moravu přes náš kraj. Dal jsem si tu práci a sledoval jsem státní poznávací značky, a i když se z toho nedá zcela usuzovat, kam řidiči míří, je zřejmé, že 60 až 70 procent z nich využívá trasu z Hradce Králové do Mohelnice jako tranzitní. Již tak přetížená silnice první třídy se stala téměř neprůjezdnou. Od Litomyšle až po Holice projíždíme souvislými kolonami. Nemluvě o omezování a zpomalování činnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby i ostatních složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.

Považuji proto za svou povinnost vyzvat Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy, aby urychleně konaly, protože zastavení prací na D1 prodlužuje přechodný stav, který bude beztak velmi dlouhý. Současná situace také jen potvrzuje nezbytnost urychlení výstavby silnice R35. Předpokládám, že i kolegové z ostatních krajů, kterých se rekonstrukce D1 přímo či nepřímo dotýká, budou mít stejný názor. Situace je neudržitelná, konejte rychle!

Martin Netolický

hejtman Pardubického kraje

Další zprávy z kategorie "Názory"

29.5.

Neplašte bezbranné

Je na místě se v přírodě chovat velmi ohleduplně. Touto dobou je zde velké množství mláďat volně žijících živočichů.

Názory celý článek
20.10.

Vyjádření hejtmana Martínka k dopravní situaci na I/35

Od prvopočátku sleduji postup oprav mostní konstrukce na silnici I/35 za Hřebečským tunelem.

Názory celý článek
4.5.

Chrudimská Agora se i letos otevírá každé úterý zajímavým akcím pro veřejnost

„Veřejnost se „pomalu ale jistě“ učí sledovat dění v Agoře a program našich akcí. Párkrát se sice stalo, že nepřišel vůbec nikdo, ale často máme i pěkně plno,“ říká o komunitních útercích Lukáš Ságl, pracovník Šance pro Tebe, který o běh dění v Agoře pečuje.

Názory celý článek
16.4.

Kmetiněvská výzva (aneb: Lidé, čtěte)

Navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl vést k široké a věcné diskuzi.

Názory celý článek
20.12.

ANO, pane ministře!

Je vidět, že se ministrem stal člověk, který z vlastní zkušenosti situaci zná a nerozhoduje se v této záležitosti z pražské kanceláře na základě doporučení mnohých poradců.

Názory celý článek
18.4.

O Honzovi-bejkovi, skřehotání a Jiřince

Emailem mi přišla historka o dobrém faux pas kolem pozvánky na koncert pardubického sboru Bonifantes.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting