Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

6.10.

Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

Česká strana sociálně demokratická si je plně vědoma významu školství, kultury a péče o památky v našem městě. Nejde přitom jenom o povinnosti vyplývající ze zákona – předškolní zařízení, základní školy – ale o komplexní řešení celé oblasti výchovy a vzdělávání. Duchovní úroveň, tvář města a jeho pověst vytváří rovněž oblast kultury, ať už profesionální nebo amatérské, provozované aktivně či přijímané pouze pasivně. Město, jehož kořeny sahají hluboko do historie naší vlasti, musí také dbát a trvale pečovat o odkaz svých předků a o památky ze vzdálené či z novodobé historie. Pardubice jsou městem, ve kterém je úroveň vzdělanosti a kultury tradičně na vysokém místě. To ovšem neznamená, že bychom byli se současným stavem spokojeni. Především nám chybí koncepčnost a systematičnost řešení jednotlivých problémů, což je markantní například u výhledového řešení potřeby rozšiřování stávající sítě mateřských škol nebo u péče o objekty škol základních. S ohledem na ekonomickou recesi se dostávají do problémů i instituce, které zajišťují občanům města kulturní život. I zde je třeba řešit problémy promyšleně a nikoli až ve chvíli, kdy problémy nastanou. Česká strana sociálně demokratická bude proto při přípravě svého volebního programu věnovat této oblasti stejnou pozornost jako například problematice zdravotní péče, dopravy, péče o majetek města a jeho bytový fond či životní prostředí. Jan Tichý – předseda Městského výboru ČSSD Pardubice Jindřich Tauber – statutární místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Miloslav Kučera – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Libor Malý – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Ladislav Doležal – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Anna Kučerová – členka Okresního výkonného výboru ČSSD Pardubice

Další zprávy z kategorie "Názory"

13.7.

Bačetínský potok se vrátil do svého přirozeného stavu

Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka.

Názory celý článek
4.9.

Metamorfóza starosty Tichého

„Myslím, že sundáváme kalhoty a brod je velmi daleko. Pan Linhart se chová, jako kdysi chrudimští radní, kteří ..."

Názory celý článek
7.10.

Dopravní seminář pro první stupeň

Úkolem bylo nejprve ověřit znalosti žáků v oblasti silničního provozu a poté doplnit potřebné vědomosti. U těch starších (4 a 5 třída) jsme začali testem, který obsahoval několik otázek z pravidel silničního provozu zaměřených na chodce a cyklisty.

Názory celý článek
4.6.

Pardubice: Křivka odchází ze Strany zelených

Krajskou organizaci nyní povede její první místopředseda Josef Ehrenberger.

Názory celý článek
25.5.

Ústeckoorlické nádraží poprvé

Na průběh června připravujeme svolání schůze občanského sdružení Nádraží nedáme.

Názory celý článek
4.10.

Den zvířat je den živých bytostí

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting