Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

6.10.

Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

Česká strana sociálně demokratická si je plně vědoma významu školství, kultury a péče o památky v našem městě. Nejde přitom jenom o povinnosti vyplývající ze zákona – předškolní zařízení, základní školy – ale o komplexní řešení celé oblasti výchovy a vzdělávání. Duchovní úroveň, tvář města a jeho pověst vytváří rovněž oblast kultury, ať už profesionální nebo amatérské, provozované aktivně či přijímané pouze pasivně. Město, jehož kořeny sahají hluboko do historie naší vlasti, musí také dbát a trvale pečovat o odkaz svých předků a o památky ze vzdálené či z novodobé historie. Pardubice jsou městem, ve kterém je úroveň vzdělanosti a kultury tradičně na vysokém místě. To ovšem neznamená, že bychom byli se současným stavem spokojeni. Především nám chybí koncepčnost a systematičnost řešení jednotlivých problémů, což je markantní například u výhledového řešení potřeby rozšiřování stávající sítě mateřských škol nebo u péče o objekty škol základních. S ohledem na ekonomickou recesi se dostávají do problémů i instituce, které zajišťují občanům města kulturní život. I zde je třeba řešit problémy promyšleně a nikoli až ve chvíli, kdy problémy nastanou. Česká strana sociálně demokratická bude proto při přípravě svého volebního programu věnovat této oblasti stejnou pozornost jako například problematice zdravotní péče, dopravy, péče o majetek města a jeho bytový fond či životní prostředí. Jan Tichý – předseda Městského výboru ČSSD Pardubice Jindřich Tauber – statutární místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Miloslav Kučera – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Libor Malý – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Ladislav Doležal – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice Anna Kučerová – členka Okresního výkonného výboru ČSSD Pardubice

Další zprávy z kategorie "Názory"

30.3.

Krejčíř proti Morávkovi

Nerozumím populistickým výkřikům náměstka Krejčíře uvedeným v Pardubickém deníku v úterý 27. března 2007

Názory celý článek
16.8.

Táborová dopoledne s policií

Druhé táborové dopoledne v obci Dlouhý jsem s přítomnými besedoval na téma protiprávního jednání. V úvodu jsme si povídali o policii. Co dělá a kde se s ní můžeme setkat. Poté přišlo na řadu správné chování. Každý si byl vědom, že za každé porušení pravidel ho čeká trest.

Názory celý článek
13.7.

Bačetínský potok se vrátil do svého přirozeného stavu

Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka.

Názory celý článek
4.9.

Metamorfóza starosty Tichého

„Myslím, že sundáváme kalhoty a brod je velmi daleko. Pan Linhart se chová, jako kdysi chrudimští radní, kteří ..."

Názory celý článek
29.7.

Lidé v okolí Želivky jsou kvůli kritickém stavu ohroženi na životech

Mateřská a základní škola v Dolních Kralovicích má 180 žáků. „Žáci využívají manipulačního prostoru ke skladování uhlí a okolních travnatých ploch a běhají na hlavní silnici za běžné silniční dopravy,“ upozorňuje na dlouhodobě nevyhovující stav ředitel školy Jaroslav Kosprd. Žádost o poskytnutí dotace na víceúčelové hřiště byla podána do Zastupitelstva Středočeského kraje, nyní se čeká na vyjádření. „Povrch nesplňuje požadavky Evropské unie a především je nebezpečný pro děti,“ upozorňuje Zdechovský.

Názory celý článek
25.5.

Ústeckoorlické nádraží poprvé

Na průběh června připravujeme svolání schůze občanského sdružení Nádraží nedáme.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting