Stanovisko primátora Pardubic k článkům o prodeji HC Moeller

6.3.

Stanovisko primátora Pardubic k článkům o prodeji HC Moeller

Stanovisko primátora Pardubic k článkům o prodeji HC Moeller

Nemohu nechat bez povšimnutí vyjádření pardubických sociálních demokratů k vyšetřování prodeje většinového podílu města Pardubice v HC Moeller. Ponechám stranou opakované výroky pardubických sociálních demokratů o ceně, kterou město za akcie dostalo. Za alarmující ale považuji komentář pana Libora Malého k tomu, že případ byl předán k vyšetřování Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) z čehož „… lze předběžně usoudit, že složky kriminální policie považují okolnosti prodeje hokeje za takové, které by mohly být hodnoceny jako vysoce nebezpečná forma korupce či závažná kriminalita," citují média pana Malého. Jak si lze snadno ověřit dotazem na zmiňovaném útvaru, jeho detektivové se případem zabývají již delší dobu, tedy ne až na základě trestního oznámení, které sociální demokraté podali. Z toho, kdo případ vyšetřuje se rozhodně nedá usuzovat na závažnost případu. Od samého počátku sporu kolem prodeje hokejového klubu tvrdíme, že při prodeji jsme přihlíželi nejen k nabídnuté ceně, ale posuzovali jsme prodej z více hledisek. Vybírali jsme totiž nejen kupce, ale zároveň partnera, který by byl určitou zárukou pro vlastní sport. Proto jsme přesvědčeni o tom, že jsme se nedopustili nepovolené veřejné podpory. Pan Šmidberský nepočítal s návratností peněz, vynaložených na koupi podílu v klubu, ale naopak s potřebou vkládat do něj další prostředky. Pan Topolský, který nabízel o zmiňovaných deset milionů víc, se naopak netajil tím, že koupě většinového podílu je pro něj obchod, u něhož počítá s poměrně rychlou návratností vložených investic. Výpad sociálních demokratů, kteří se snaží, zřejmě v zápalu předvolebního boje, veřejnosti naznačit, že politická reprezentace města, tedy zastupitelstvo které prodej schválilo, je složeno vesměs ze zločinců, je podle mého přesvědčení neseriózní a ubohou snahou získat u voličů body děj se co děj. To že sociální demokraté podali trestní oznámení na prodej pardubického hokeje je jejich legitimní právo a jsou-li přesvědčeni o tom, že byl spáchán trestný čin, i jejich povinnost. Do jisté míry jsem jejich čin přivítal, byť negativně ovlivňuje obraz našeho města. Vždy jsme deklarovali zájem na objasnění celé „kauzy“ v co nejkratší době i připravenost poskytnout vyšetřovatelům veškeré podklady. Zatím nás však nikdo nekontaktoval. Nemám pocit, že bychom prodejem pochybili a doufal jsem, že vyšetřování vnesou do sporu jasno, pročistí vztahy s naší opozicí a umožní oběma stranám využít rok, který nás dělí od komunálních voleb, účelně a ve prospěch našeho města. Bohužel je realita jiná. Ing. Jaroslav Deml primátor města Pardubice

Další zprávy z kategorie "Názory"

16.11.

ČSSD na malých radnicích nezpochybní pozice starostů

Prodej městských bytů nebo hokejového klubu považuji za přímo vzorové ukázky špatného vedení města.

Názory celý článek
6.4.

Výstavba na Masarykově náměstí není privilegovanou akcí

Zastupitelstvo města Pardubic již rozhodlo o zachování mimoúrovňového přechodu v tomto prostoru.

Názory celý článek
12.9.

Prohlášení primátorky a náměstka primátorky

Naprosto flagrantní je tvrzení, že tak důležitý důkaz, jako je nahrávka požadavku o úplatek, čirou náhodou a omylem smazal.

Názory celý článek
6.8.

Velbloudí mléko do ČR?

Tyto výrobky se mohou dostávat i na český trh. Státní veterinární správa k nim bude přistupovat stejně jako k jakýmkoli jiným výrobkům ať již obchodovaným v rámci EU, nebo dováženým ze třetích zemí. Pro obchodování platí zákonná povinnost nahlásit zásilky živočišných produktů 24 hodin předem místně příslušné Krajské veterinární správě. Zásilky ze třetích zemí jsou hlášeny prostřednictvím evropského systému TRACES. Zatím nebyla žádná zásilka výrobků z velbloudího mléka do ČR hlášena.

Názory celý článek
2.7.

Ztráty při povodních – zatím 768 zvířat

Všechna mrtvá těla zvířat byla zlikvidována v asanačním podniku, což pomáhaly zorganizovat krajské veterinární správy.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting