Stav komunikací v Pardubicích

24.3.

Stav komunikací v Pardubicích

Stav komunikací v Pardubicích

Jako jednu ze základních a prvotních úkolů ze strany volených zástupců města považuju alespoň bazální, základní fungování městské infrastruktury. Voda odtéká i přitéká všem, kdo si ji zaplatí, po chodnících se dá chodit, protože nezapadáme do bahna a hlíny a popeláři pravidelně odvážejí odpad, který by nás jinak donutil razantně změnit náš způsob života… Jízda osobním automobilem po takřka všech hlavních pardubických průtazích městem Palackého, 17. listopadu, Jana Palacha, Poděbradská atd. je po letošní zimě ovšem skutečnou, opravdovou… zkouškou řidičovy bystrosti. Nebylo by možné zřídit v rámci technických služeb operativní jednotku, která by ty nejnebezpečnější trhliny, pro provoz osobního automobilu likvidační, alespoň prozatímně zalepila, než dojde k plošné realizaci oprav? Toto přeci nelze nazvat základním fungováním komunikací… Vám nevadí to, po čem jezdíte?????!!! Novák

Další zprávy z kategorie "Názory"

7.10.

Dopravní seminář pro první stupeň

Úkolem bylo nejprve ověřit znalosti žáků v oblasti silničního provozu a poté doplnit potřebné vědomosti. U těch starších (4 a 5 třída) jsme začali testem, který obsahoval několik otázek z pravidel silničního provozu zaměřených na chodce a cyklisty.

Názory celý článek
6.1.

Važme si jeden druhého a pomáhejme si

I když vstupujeme do nového roku s řadou očekávání nezapomínejme, že zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. Proto Vám všem přeji především hodně životních sil, optimismu a pevné zdraví. To je hlavní předpoklad k tomu, aby se mohla splnit i další předsevzetí, což Vám ze srdce přeji!

Názory celý článek
14.5.

Normální debil Roberta Bellana

Divadelní hru Normální debil jsi napsal podle své stejnojmenné povídkové knížky. Kde se v tobě vzal impuls k tomu, že jsi před lety začal psát povídky inspirované vlastním dětstvím a dospíváním? Na ten prvotní impuls už si nevzpomínám, ale asi to souviselo jednak s jakousi „autoterapií“ – vyrovnáním se s tradiční rodičovskou výchovou a taky, a to zřejmě byl hlavní důvod, že jsem podvědomě sbíral materiál pro divadelní hru. Knihu jsem totiž původně vlastně vydat nechtěl, aby rodiče nedostali srdeční příhodu. Několik přátel to za pomoci drobného násilí udělalo v podstatě proti mé vůli. Ale přežil jsem to, rodiče taky a dnes jsme všichni – rodiče, přátelé i já – „happy“.

Názory celý článek
22.6.

Aby zvířata netrpěla

Dobré větrání je nutné i v chovech prasat.

Názory celý článek
3.2.

Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina

Nemůžeme přehlížet, že míst ve středních školách je leckde více než žáků, kteří se na ně hlásí.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting