Vyjádření starosty Moravské Třebové

14.10.

Vyjádření starosty  Moravské Třebové

Vyjádření starosty  Moravské Třebové

Vážení spoluobčané, pravděpodobně se k Vám do řady domácností dostal písemný materiál popisující v komiksové podobě některé členy vedení města. Mohu Vás všechny ujistit, že já osobně s tímto letákem nemám vůbec nic společného. Ve všech svých ústních i písemných vyjádřeních často uvádím, že jedním z mých životních kréd je především slušnost, se kterou se dle známého přísloví vždy nejdál dojde. Nyní k letáku obecně. Vždy jsem chválil dobrou spolupráci ve vedení města, věcná a konstruktivní jednání rady a zastupitelstva města v končícím volebním období. Bohužel mám strach, že existence letáku bude mít negativní důsledky nejen na vztahy mezi politickými subjekty ve městě, ale mezi budoucími zastupiteli vůbec. Bohužel musím říci, že tento leták vrhá špatné světlo i na mne osobně jako na starostu města. Je totiž možné, že někteří z občanů si mohou z textu v letáku myslet, že u nás v Moravské Třebové jsou výběrová řízení manipulována, že výběrovým kriteriem není nejnižší cena a kvalita, ale úplně něco jiného Není tomu tak. Všechna výběrová řízení, ve kterých jsem se zúčastnil jako člen komise, byla transparentní a byla vedená dle zákona nebo vnitřní směrnice města. Hlasování na jednáních Rady města, která pořadí stanovené touto výběrovou komisí potvrzovala, byla jednomyslná. Myslím si, že tento komiksový leták v následujících komunálních volbách nikomu nepomůže. Bohužel spíše nám všem ublíží. Josef Ošťádal, starosta města

Další zprávy z kategorie "Názory"

6.10.

Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

Česká strana sociálně demokratická si je vědoma významu školství, kultury a péče o památky v našem městě.

Názory celý článek
18.7.

Zavlečení slintavky a kulhavky je tak „snadné"...

Nejde pouze o slintavku a kulhavku, ale též o vzteklinu, africký mor prasat, apod. Se vzteklinou je též třeba počítat, uvedl mimo jiné Bernard Vallat. Jde opět o severní Afriku, ale i celou řadu i evropských zemí. Zde je obranou zejména vakcinace zvířat a její kontroly při cestování, tranzitu a dovozech. To, že je ČR vztekliny prostá od roku 2002 stálo desítky milionů korun a udržení tohoto statutu je prvořadou snahou státního veterinárního dozoru.

Názory celý článek
29.7.

Lidé v okolí Želivky jsou kvůli kritickém stavu ohroženi na životech

Mateřská a základní škola v Dolních Kralovicích má 180 žáků. „Žáci využívají manipulačního prostoru ke skladování uhlí a okolních travnatých ploch a běhají na hlavní silnici za běžné silniční dopravy,“ upozorňuje na dlouhodobě nevyhovující stav ředitel školy Jaroslav Kosprd. Žádost o poskytnutí dotace na víceúčelové hřiště byla podána do Zastupitelstva Středočeského kraje, nyní se čeká na vyjádření. „Povrch nesplňuje požadavky Evropské unie a především je nebezpečný pro děti,“ upozorňuje Zdechovský.

Názory celý článek
22.10.

Pěší zóna-reakce na ohlas paní Janušky

A doufám, že mě kvůli tomu, že chci žít v urbanisticky uspořádaném městě, paní Januško, nebudete urážet levicovými předpoklady.

Názory celý článek
4.8.

Pes a dítě

Právě pokud jde o děti, nelze toto riziko podceňovat, neboť pes většinou útočí do obličeje. Odpovědnost za psa má samozřejmě jeho majitel, má svého psa mít v moci a za případné poranění psem způsobené nese zodpovědnost. Ale rodiče se na to nemohou spoléhat, je potřeba zase „mít ve své moci“ dítě a hlavně je poučit, že si nesmí hrát s neznámým zvířetem.

Názory celý článek
26.8.

Vzteklina je stále ve světě problémem

Ohrožené jsou zejména děti, ale i turisté.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting