Vyjádření starosty Moravské Třebové

14.10.

Vyjádření starosty  Moravské Třebové

Vyjádření starosty  Moravské Třebové

Vážení spoluobčané, pravděpodobně se k Vám do řady domácností dostal písemný materiál popisující v komiksové podobě některé členy vedení města. Mohu Vás všechny ujistit, že já osobně s tímto letákem nemám vůbec nic společného. Ve všech svých ústních i písemných vyjádřeních často uvádím, že jedním z mých životních kréd je především slušnost, se kterou se dle známého přísloví vždy nejdál dojde. Nyní k letáku obecně. Vždy jsem chválil dobrou spolupráci ve vedení města, věcná a konstruktivní jednání rady a zastupitelstva města v končícím volebním období. Bohužel mám strach, že existence letáku bude mít negativní důsledky nejen na vztahy mezi politickými subjekty ve městě, ale mezi budoucími zastupiteli vůbec. Bohužel musím říci, že tento leták vrhá špatné světlo i na mne osobně jako na starostu města. Je totiž možné, že někteří z občanů si mohou z textu v letáku myslet, že u nás v Moravské Třebové jsou výběrová řízení manipulována, že výběrovým kriteriem není nejnižší cena a kvalita, ale úplně něco jiného Není tomu tak. Všechna výběrová řízení, ve kterých jsem se zúčastnil jako člen komise, byla transparentní a byla vedená dle zákona nebo vnitřní směrnice města. Hlasování na jednáních Rady města, která pořadí stanovené touto výběrovou komisí potvrzovala, byla jednomyslná. Myslím si, že tento komiksový leták v následujících komunálních volbách nikomu nepomůže. Bohužel spíše nám všem ublíží. Josef Ošťádal, starosta města

Další zprávy z kategorie "Názory"

16.8.

Táborová dopoledne s policií

Druhé táborové dopoledne v obci Dlouhý jsem s přítomnými besedoval na téma protiprávního jednání. V úvodu jsme si povídali o policii. Co dělá a kde se s ní můžeme setkat. Poté přišlo na řadu správné chování. Každý si byl vědom, že za každé porušení pravidel ho čeká trest.

Názory celý článek
22.10.

Pěší zóna-reakce na ohlas paní Janušky

A doufám, že mě kvůli tomu, že chci žít v urbanisticky uspořádaném městě, paní Januško, nebudete urážet levicovými předpoklady.

Názory celý článek
16.10.

Třetí marný pokus prosadit vodní dílo Přelouč

Ředitelství vodních cest ČR zbytečně utrácí peníze za mrtvý projekt vybudovat plavební kanál u Přelouče

Názory celý článek
6.8.

Velbloudí mléko do ČR?

Tyto výrobky se mohou dostávat i na český trh. Státní veterinární správa k nim bude přistupovat stejně jako k jakýmkoli jiným výrobkům ať již obchodovaným v rámci EU, nebo dováženým ze třetích zemí. Pro obchodování platí zákonná povinnost nahlásit zásilky živočišných produktů 24 hodin předem místně příslušné Krajské veterinární správě. Zásilky ze třetích zemí jsou hlášeny prostřednictvím evropského systému TRACES. Zatím nebyla žádná zásilka výrobků z velbloudího mléka do ČR hlášena.

Názory celý článek
6.3.

Stanovisko primátora Pardubic k článkům o prodeji HC Moeller

Od samého počátku sporu kolem prodeje hokejového klubu tvrdíme, že při prodeji jsme přihlíželi nejen k nabídnuté ceně

Názory celý článek
30.3.

Krejčíř proti Morávkovi

Nerozumím populistickým výkřikům náměstka Krejčíře uvedeným v Pardubickém deníku v úterý 27. března 2007

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting