Vyjádření starosty Moravské Třebové

14.10.

Vyjádření starosty  Moravské Třebové

Vyjádření starosty  Moravské Třebové

Vážení spoluobčané, pravděpodobně se k Vám do řady domácností dostal písemný materiál popisující v komiksové podobě některé členy vedení města. Mohu Vás všechny ujistit, že já osobně s tímto letákem nemám vůbec nic společného. Ve všech svých ústních i písemných vyjádřeních často uvádím, že jedním z mých životních kréd je především slušnost, se kterou se dle známého přísloví vždy nejdál dojde. Nyní k letáku obecně. Vždy jsem chválil dobrou spolupráci ve vedení města, věcná a konstruktivní jednání rady a zastupitelstva města v končícím volebním období. Bohužel mám strach, že existence letáku bude mít negativní důsledky nejen na vztahy mezi politickými subjekty ve městě, ale mezi budoucími zastupiteli vůbec. Bohužel musím říci, že tento leták vrhá špatné světlo i na mne osobně jako na starostu města. Je totiž možné, že někteří z občanů si mohou z textu v letáku myslet, že u nás v Moravské Třebové jsou výběrová řízení manipulována, že výběrovým kriteriem není nejnižší cena a kvalita, ale úplně něco jiného Není tomu tak. Všechna výběrová řízení, ve kterých jsem se zúčastnil jako člen komise, byla transparentní a byla vedená dle zákona nebo vnitřní směrnice města. Hlasování na jednáních Rady města, která pořadí stanovené touto výběrovou komisí potvrzovala, byla jednomyslná. Myslím si, že tento komiksový leták v následujících komunálních volbách nikomu nepomůže. Bohužel spíše nám všem ublíží. Josef Ošťádal, starosta města

Další zprávy z kategorie "Názory"

2.7.

Pětina českých žen by chtěla prožít románek s hasičem

Hasiči ztělesňují ideál nejen pro ženy, ale mohou být inspirací i pro ostatní. „Před nebezpečím se nezaleknou, ale nevrhají se do něj bezhlavě. Pečují a ochraňují, ale zároveň zůstávají chlapy.

Názory celý článek
9.8.

Bioplynové stanice, politický kopanec

Kroky, které vláda a regulační úřad činí, jednoznačně signalizují odklon od obnovitelných zdrojů.

Názory celý článek
7.3.

Besedy o nebezpečí na internetu

Nebezpečí číhá ve spojení s motivem, proč na internetu jsou. Téměř polovina z nich na internet chodí za účelem seznámení.

Názory celý článek
14.7.

Policisté mezi táborníky

Táborníci si s velikou radostí vyzkoušeli helmu či neprůstřelnou vestu.

Názory celý článek
20.12.

ANO, pane ministře!

Je vidět, že se ministrem stal člověk, který z vlastní zkušenosti situaci zná a nerozhoduje se v této záležitosti z pražské kanceláře na základě doporučení mnohých poradců.

Názory celý článek
18.4.

Anketa ukázala, že se cestování spíše zkomplikuje

V anketě se ozývaly návrhy, aby byly všechny zastávky MHD soustředěny před budovu nádraží.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting