Výstavba na Masarykově náměstí není privilegovanou akcí

6.4.

Výstavba na Masarykově náměstí není privilegovanou akcí

(Reakce náměstka primátora Alexandra Krejčíře na článek Den s Deníkem se zaměřil na kauzu lávky pro pěší, který zveřejnil Pardubický deník dne 4. dubna) Protože jsem neměl možnost zúčastnit se debaty v rámci Dne s Deníkem a protože se významným způsobem podílím na řešení problému „lávky“ a zástavby Masarykova náměstí, chtěl bych zde uvést několik důležitých faktů. Ze stále se opakujících vyjádření našich oponentů totiž cítím snahu přesvědčit občany Pardubic o tom, že současné vedení radnice, bez ohledu na město, preferuje zájmy izraelského investora. Proto cítím potřebu zdůraznit, že město stavbu Paláce na Masarykova náměstí, ani jejího investora nijak neprivileguje. Z toho plyne, že i přetrvávající diskuse o likvidaci lávky přes Palackého třídu jsou zcela zbytečné. Zastupitelstvo města Pardubic již rozhodlo o zachování mimoúrovňového přechodu v tomto prostoru. Vzhledem k technickému stavu a nákladům na případnou rekonstrukci bude stávající lávka s největší pravděpodobností zdemolována a na jejím místě vznikne nová. Při projednávání v zastupitelstvu byly jednoznačně popsány podmínky, které jsou nezbytné pro tuto stavbu. Jsou shrnuty v přijatém usnesení a zúčastněné subjekty si je uvědomují. I z těchto důvodů je zbytečné znovu toto téma otevírat. Lávka samozřejmě úzce souvisí se zástavbou Masarykova náměstí. Myslím si, že diskuse o podmínkách smlouvy s izraelským investorem je v této fázi realizace celého projektu bezpředmětná. Investor byl vybrán na základě výsledků veřejné soutěže a smlouva s ním byla projednána a schválena zastupitelstvem města. Jsem přesvědčen, že na Masarykově náměstí vznikne kvalitní zástavba, která bude odpovídat schválenému záměru. Je samozřejmé, že investor v průběhu takto rozsáhlé výstavby přichází s návrhy změn, které vycházejí například ze změny použité technologie, ze snahy o zefektivnění nákladů na realizaci a podobně. Musím však odmítnout tvrzení, že bychom investorovi dělali nějaké ústupky. Za dobu, po kterou jsem ve funkci, si nejsem vědom žádného zásadního ústupku, který by výrazně ovlivnil konečnou podobu projektu. I občas kritizovaná výjimka na počet parkovacích míst vycházela z reálných možností prostorového řešení celého objektu. Naopak, izraelský investor je připraven spolupracovat na realizaci nové lávky nad rámec svých závazků. Nabízí spolupráci svých projektantů a kvůli vozíčkářům garantuje čtyřiadvacetihodinové otevření těch prostor Paláce, do nichž bude lávka ústit. Chtěl bych všechny občany, včetně kritiků ujistit, že tak jako byla v Zastupitelstvu města Pardubic projednána otázka existence lávky, budou zastupitelům předloženy k posouzení i ty zásadní změny, které by významně odchýlily konečnou podobu Paláce od původně schváleného záměru. Pokud vůbec nějaké změny bude investor navrhovat. Přestože se názory na způsob zástavby Masarykova náměstí liší, jsem přesvědčen, že Palác Pardubice výrazně přispěje k oživení centrální části Pardubic.

Další zprávy z kategorie "Názory"

6.10.

Školství, kultura a péče o památky v Pardubicích

Česká strana sociálně demokratická si je vědoma významu školství, kultury a péče o památky v našem městě.

Názory celý článek
9.5.

Osvětlené přechody uleví chodcům i řidičům

Projekt probíhá v součinnosti s Policejním prezidiem ČR a organizací BESIP.

Názory celý článek
27.10.

Volební víkend mohl stát daňové poplatníky o 50 milionů Kč méně

Při četnosti voleb jdou úspory do stovek miliónů, a to nehovoříme o zavedení možnosti elektronického hlasování.

Názory celý článek
6.1.

Važme si jeden druhého a pomáhejme si

I když vstupujeme do nového roku s řadou očekávání nezapomínejme, že zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. Proto Vám všem přeji především hodně životních sil, optimismu a pevné zdraví. To je hlavní předpoklad k tomu, aby se mohla splnit i další předsevzetí, což Vám ze srdce přeji!

Názory celý článek
30.9.

Reakci poslance Čechlovského nechápu

Za odpověďmi, které jsem na žádost regionálního tisku poskytl, si stojím a reakci pana Čechlovského opravdu nechápu.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting