Výstavba na Masarykově náměstí není privilegovanou akcí

6.4.

Výstavba na Masarykově náměstí není privilegovanou akcí

(Reakce náměstka primátora Alexandra Krejčíře na článek Den s Deníkem se zaměřil na kauzu lávky pro pěší, který zveřejnil Pardubický deník dne 4. dubna) Protože jsem neměl možnost zúčastnit se debaty v rámci Dne s Deníkem a protože se významným způsobem podílím na řešení problému „lávky“ a zástavby Masarykova náměstí, chtěl bych zde uvést několik důležitých faktů. Ze stále se opakujících vyjádření našich oponentů totiž cítím snahu přesvědčit občany Pardubic o tom, že současné vedení radnice, bez ohledu na město, preferuje zájmy izraelského investora. Proto cítím potřebu zdůraznit, že město stavbu Paláce na Masarykova náměstí, ani jejího investora nijak neprivileguje. Z toho plyne, že i přetrvávající diskuse o likvidaci lávky přes Palackého třídu jsou zcela zbytečné. Zastupitelstvo města Pardubic již rozhodlo o zachování mimoúrovňového přechodu v tomto prostoru. Vzhledem k technickému stavu a nákladům na případnou rekonstrukci bude stávající lávka s největší pravděpodobností zdemolována a na jejím místě vznikne nová. Při projednávání v zastupitelstvu byly jednoznačně popsány podmínky, které jsou nezbytné pro tuto stavbu. Jsou shrnuty v přijatém usnesení a zúčastněné subjekty si je uvědomují. I z těchto důvodů je zbytečné znovu toto téma otevírat. Lávka samozřejmě úzce souvisí se zástavbou Masarykova náměstí. Myslím si, že diskuse o podmínkách smlouvy s izraelským investorem je v této fázi realizace celého projektu bezpředmětná. Investor byl vybrán na základě výsledků veřejné soutěže a smlouva s ním byla projednána a schválena zastupitelstvem města. Jsem přesvědčen, že na Masarykově náměstí vznikne kvalitní zástavba, která bude odpovídat schválenému záměru. Je samozřejmé, že investor v průběhu takto rozsáhlé výstavby přichází s návrhy změn, které vycházejí například ze změny použité technologie, ze snahy o zefektivnění nákladů na realizaci a podobně. Musím však odmítnout tvrzení, že bychom investorovi dělali nějaké ústupky. Za dobu, po kterou jsem ve funkci, si nejsem vědom žádného zásadního ústupku, který by výrazně ovlivnil konečnou podobu projektu. I občas kritizovaná výjimka na počet parkovacích míst vycházela z reálných možností prostorového řešení celého objektu. Naopak, izraelský investor je připraven spolupracovat na realizaci nové lávky nad rámec svých závazků. Nabízí spolupráci svých projektantů a kvůli vozíčkářům garantuje čtyřiadvacetihodinové otevření těch prostor Paláce, do nichž bude lávka ústit. Chtěl bych všechny občany, včetně kritiků ujistit, že tak jako byla v Zastupitelstvu města Pardubic projednána otázka existence lávky, budou zastupitelům předloženy k posouzení i ty zásadní změny, které by významně odchýlily konečnou podobu Paláce od původně schváleného záměru. Pokud vůbec nějaké změny bude investor navrhovat. Přestože se názory na způsob zástavby Masarykova náměstí liší, jsem přesvědčen, že Palác Pardubice výrazně přispěje k oživení centrální části Pardubic.

Další zprávy z kategorie "Názory"

27.5.

Vážně nevážně s herci roku 2014

Martina: Ještě mě napadlo, jak na plese taháme anketní lístek z té skleněné koule, že bych opravdu vytáhla hlas od pana Miroslava Sikory…, což je můj děda! (smích) Láďa: No jo, ty to máš dobrý, že máš rodinu! My s Péťou už rodinu nemáme, tak můžeme jen doufat… A pak teda stojím nad tou Petrou – to máš jak na základce! Jako bys byla po škole a dostala 388x napsat Ladislav Špiner! (smích)

Názory celý článek
24.3.

Stav komunikací v Pardubicích

Vám nevadí to, po čem jezdíte?????!!!

Názory celý článek
20.2.

Prohlášení: Školství tratit nebude, naopak si polepší

Z uvedeného vyplývá, že provozu školských zařízení se úspory nijak zásadně nedotknou.

Názory celý článek
20.10.

Vyjádření hejtmana Martínka k dopravní situaci na I/35

Od prvopočátku sleduji postup oprav mostní konstrukce na silnici I/35 za Hřebečským tunelem.

Názory celý článek
6.11.

Řídí Pardubice mafie?

Pardubická politická scéna zažívá jeden skandál za druhým. Komunální politice se zde přestává dařit

Názory celý článek
16.8.

Táborová dopoledne s policií

Druhé táborové dopoledne v obci Dlouhý jsem s přítomnými besedoval na téma protiprávního jednání. V úvodu jsme si povídali o policii. Co dělá a kde se s ní můžeme setkat. Poté přišlo na řadu správné chování. Každý si byl vědom, že za každé porušení pravidel ho čeká trest.

Názory celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting