Senioři, braňte se podvodům!

25.8.

Senioři, braňte se podvodům!

Senioři, braňte se podvodům!

Důvěřivost se mnohdy skutečně nevyplácí! O tom, že senioři nepřestávají být snadným terčem podvodníků a zlodějů, není pochyb. S touto trestnou činností se velmi často setkávají rovněž policisté ve východních Čechách. O tom, kdo a jakým způsobem se takového jednání dopouští a jak se proti těmto podvodníkům nejúčiněji bránit, uvádí na následujících řádcích vrchní komisař kpt. Bc. Vladimír FLÍDR ze služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové. Z policejních statistik vyplývá, že převážnou část současné kriminality představuje majetková trestná činnost. Do té spadá i trestná činnost páchaná na seniorech. Přesto je zřejmé, že mezi nejsledovanější případy ze strany veřejnosti patří násilné trestné činy, které vnímá jako nejvíce ohrožující. Není tajemstvím, že při páchání násilných trestných činů výrazně roste agresivita pachatelů, že stále větší množství této trestné činnosti je pácháno organizovanými, kvalitně materiálně vybavenými a policejních postupů znalými skupinami pachatelů, mnohdy i se zahraniční účastí. Z tohoto pohledu se pak trestná činnost páchaná na seniorech jeví zdánlivě jako okrajová. Při bližším zkoumání tomu tak ale není. Prvním důvodem je četnost. V rámci teritoria Východočeského krajského ředitelství Hradec Králové (9 okresů) bylo v roce 2008 spácháno cca 130 těchto případů a od počátku roku letošního pak cca 80 případů. Podle druhu záminky a podle situace se buďto jedná o podvod, kdy pachatelé pod různými smyšlenými legendami vylákají od seniorů peníze, např. něco slíbí, vyberou určitý poplatek a mnohdy vystaví i falešné potvrzení nebo fakturu. Dále se jedná o krádež, kdy po odvedení pozornosti dochází v bytě poškozeného k odcizení peněz. Místo uložení svých financí v drtivé většině ukáží sami poškození, aniž by to tušili. Dochází i k loupežím, kdy pachatelé při krádeži využijí své fyzické a početní převahy, poškozeného spoutají apod. Dalším důvodem je skutečnost, že si vybírají jako oběť osoby vyššího věku – seniory. Předpokládají, že takováto osoba má mnohdy omezenou tělesnou pohyblivost, zhoršené smyslové vnímání, horší paměť, zhoršenou orientaci v prostoru a čase, je důvěřivá a dá na první dojem. Z předchozích řádků vyplývá také skutečnost, že objasňování této kriminality je velice obtížné. Poškození vzhledem k svému věku si mnohdy nepamatují skutečnosti, které by mohly vést k objasnění případu. Pro policisty jsou běžné situace, kdy poškození nejsou schopni poskytnout ani základní popis pachatelů nebo je v případě dopadení poznat. Starší lidé také daleko intenzivněji pociťují obavy z pomsty ze strany dopadených pachatelů. Dalším alarmujícím faktem je skutečnost, že tuto trestnou činnost páchají téměř výhradně organizované skupiny z celého území ČR i ze zahraničí. Členové těchto skupin mají mezi sebou navzájem rozdělené úkoly. Někteří provedou navázání kontaktu, další vstoupí do bytu, odvádí pozornost a umožní ostatním pachatelům provedení např. krádeže. Jiní jsou připraveni v motorovém vozidle mimo vizuální kontakt atd. Většinou tyto osoby vypadají velmi slušně, důvěryhodně, disponují drahými auty apod. Proto i Pardubický svět radí seniorům: Buďte ostražití a nedejte na první dojem!

Další zprávy z kategorie "Oznámení"

30.1.

Doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc promluví o životě Sofie Polipské a Jaroslava Vrchlického

Tento cyklus přednášek připravuje pro Magistrát města Pardubice oddělení regionálních a kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích. Přednášky jsou určeny všem pardubickým seniorům a jsou zdarma.

Oznámení celý článek
22.9.

Pro řidičáky již bez tištěného formuláře

Tyto žádosti se již používají u řidičů, kterým je vydáván první řidičský průkaz. V praxi to znamená, že podat žádost bude muset každý osobně, neboť kvůli podpisu na místě ji nelze podat v zastoupení.

Oznámení celý článek
21.8.

Benefiční koncert pro kardiologii

Vstupné na tento koncert je 200,- Kč. Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky (u Zelené brány).

Oznámení celý článek
3.5.

Férová snídaně v Pardubicích

Nejlepší piknik v San Piegu!

Oznámení celý článek
10.6.

Pozvánka do Galerie Univerzity Pardubice na výstavu: Miloslav Chaloupka – Keramika

Miloslav Chaloupka vystudoval v letech 1973 až 1976 Fakultu stavební ČVUT v Praze. Dále pokračoval svá studia v letech 1976 až 1979 na AVU Praha – obor architektura. Své práce vystavoval na 12 samostatných, 14 spoluautorských a na více než 40 kolektivních výstavách. Miloslav Chaloupka je členem Unie výtvarných umělců pardubického regionu a České komory architektů, žije a tvoří v Pardubicích.

Oznámení celý článek
11.12.

Harmonogram svozu komunálního i separovaného odpadu v době svátků

Od pondělí 6. ledna 2014 bude probíhat svoz všech nádob již standardním způsobem bez jakýchkoliv výjimek.

Oznámení celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting