Senioři, braňte se podvodům!

25.8.

Senioři, braňte se podvodům!

Senioři, braňte se podvodům!

Důvěřivost se mnohdy skutečně nevyplácí! O tom, že senioři nepřestávají být snadným terčem podvodníků a zlodějů, není pochyb. S touto trestnou činností se velmi často setkávají rovněž policisté ve východních Čechách. O tom, kdo a jakým způsobem se takového jednání dopouští a jak se proti těmto podvodníkům nejúčiněji bránit, uvádí na následujících řádcích vrchní komisař kpt. Bc. Vladimír FLÍDR ze služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové. Z policejních statistik vyplývá, že převážnou část současné kriminality představuje majetková trestná činnost. Do té spadá i trestná činnost páchaná na seniorech. Přesto je zřejmé, že mezi nejsledovanější případy ze strany veřejnosti patří násilné trestné činy, které vnímá jako nejvíce ohrožující. Není tajemstvím, že při páchání násilných trestných činů výrazně roste agresivita pachatelů, že stále větší množství této trestné činnosti je pácháno organizovanými, kvalitně materiálně vybavenými a policejních postupů znalými skupinami pachatelů, mnohdy i se zahraniční účastí. Z tohoto pohledu se pak trestná činnost páchaná na seniorech jeví zdánlivě jako okrajová. Při bližším zkoumání tomu tak ale není. Prvním důvodem je četnost. V rámci teritoria Východočeského krajského ředitelství Hradec Králové (9 okresů) bylo v roce 2008 spácháno cca 130 těchto případů a od počátku roku letošního pak cca 80 případů. Podle druhu záminky a podle situace se buďto jedná o podvod, kdy pachatelé pod různými smyšlenými legendami vylákají od seniorů peníze, např. něco slíbí, vyberou určitý poplatek a mnohdy vystaví i falešné potvrzení nebo fakturu. Dále se jedná o krádež, kdy po odvedení pozornosti dochází v bytě poškozeného k odcizení peněz. Místo uložení svých financí v drtivé většině ukáží sami poškození, aniž by to tušili. Dochází i k loupežím, kdy pachatelé při krádeži využijí své fyzické a početní převahy, poškozeného spoutají apod. Dalším důvodem je skutečnost, že si vybírají jako oběť osoby vyššího věku – seniory. Předpokládají, že takováto osoba má mnohdy omezenou tělesnou pohyblivost, zhoršené smyslové vnímání, horší paměť, zhoršenou orientaci v prostoru a čase, je důvěřivá a dá na první dojem. Z předchozích řádků vyplývá také skutečnost, že objasňování této kriminality je velice obtížné. Poškození vzhledem k svému věku si mnohdy nepamatují skutečnosti, které by mohly vést k objasnění případu. Pro policisty jsou běžné situace, kdy poškození nejsou schopni poskytnout ani základní popis pachatelů nebo je v případě dopadení poznat. Starší lidé také daleko intenzivněji pociťují obavy z pomsty ze strany dopadených pachatelů. Dalším alarmujícím faktem je skutečnost, že tuto trestnou činnost páchají téměř výhradně organizované skupiny z celého území ČR i ze zahraničí. Členové těchto skupin mají mezi sebou navzájem rozdělené úkoly. Někteří provedou navázání kontaktu, další vstoupí do bytu, odvádí pozornost a umožní ostatním pachatelům provedení např. krádeže. Jiní jsou připraveni v motorovém vozidle mimo vizuální kontakt atd. Většinou tyto osoby vypadají velmi slušně, důvěryhodně, disponují drahými auty apod. Proto i Pardubický svět radí seniorům: Buďte ostražití a nedejte na první dojem!

Další zprávy z kategorie "Oznámení"

17.10.

Doktor v nesnázích

Dne 3.4.2019 od 19.hod. pořádá KD Hronovická v Pardubicích skvělou divadelní komedii: Doktor v nesnázích.

Oznámení celý článek
10.9.

Ve středu bude omezen vjezd na Pernštýnské náměstí

Chci požádat majitele domů na náměstí, ale i návštěvníky města, aby tato opatření, nezbytná pro ochranou hlavy státu, respektovali,“ řekl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl.

Oznámení celý článek
25.7.

Sladkovského opět průjezdná

Sladkovského opět průjezdná. Služby města Pardubic dokončí v pondělí odpoledne opravu dlažby ve Sladkovského ulici. Od rána 25. června bude Sladkovského ulice opět normálně průjezdná

Oznámení celý článek
11.2.

O prázdninách do knihovny

Milovníci záhad si přijdou na své při luštění šifrovací hry, ve které si budou moci podrobně prohlédnout modely lodí z oblíbené ságy Hvězdné války. Ve čtvrtek od 16 hodin si mohou přijít poslechnout četbu dobrodružných příběhů.

Oznámení celý článek
14.6.

Rozšíření provozu separačních dvorů se osvědčilo

V minulých letech byly separační dvory v době všech svátků uzavřeny. V letošním roce přicházejí Služby města Pardubic s novinkou, kterou chtějí vyhovět občanům města. Předpokládají, že v době svátků je většina obyvatel doma a může volno využít k úklidu svých bytů a domů.

Oznámení celý článek
7.6.

Slavnostní koncert PKS Cantus amici

Pardubický komorní sbor Cantus amici si dovoluje Vás pozvat na slavnostní koncert k 25. výročí založení.

Oznámení celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting