Senioři, braňte se podvodům!

25.8.

Senioři, braňte se podvodům!

Senioři, braňte se podvodům!

Důvěřivost se mnohdy skutečně nevyplácí! O tom, že senioři nepřestávají být snadným terčem podvodníků a zlodějů, není pochyb. S touto trestnou činností se velmi často setkávají rovněž policisté ve východních Čechách. O tom, kdo a jakým způsobem se takového jednání dopouští a jak se proti těmto podvodníkům nejúčiněji bránit, uvádí na následujících řádcích vrchní komisař kpt. Bc. Vladimír FLÍDR ze služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové. Z policejních statistik vyplývá, že převážnou část současné kriminality představuje majetková trestná činnost. Do té spadá i trestná činnost páchaná na seniorech. Přesto je zřejmé, že mezi nejsledovanější případy ze strany veřejnosti patří násilné trestné činy, které vnímá jako nejvíce ohrožující. Není tajemstvím, že při páchání násilných trestných činů výrazně roste agresivita pachatelů, že stále větší množství této trestné činnosti je pácháno organizovanými, kvalitně materiálně vybavenými a policejních postupů znalými skupinami pachatelů, mnohdy i se zahraniční účastí. Z tohoto pohledu se pak trestná činnost páchaná na seniorech jeví zdánlivě jako okrajová. Při bližším zkoumání tomu tak ale není. Prvním důvodem je četnost. V rámci teritoria Východočeského krajského ředitelství Hradec Králové (9 okresů) bylo v roce 2008 spácháno cca 130 těchto případů a od počátku roku letošního pak cca 80 případů. Podle druhu záminky a podle situace se buďto jedná o podvod, kdy pachatelé pod různými smyšlenými legendami vylákají od seniorů peníze, např. něco slíbí, vyberou určitý poplatek a mnohdy vystaví i falešné potvrzení nebo fakturu. Dále se jedná o krádež, kdy po odvedení pozornosti dochází v bytě poškozeného k odcizení peněz. Místo uložení svých financí v drtivé většině ukáží sami poškození, aniž by to tušili. Dochází i k loupežím, kdy pachatelé při krádeži využijí své fyzické a početní převahy, poškozeného spoutají apod. Dalším důvodem je skutečnost, že si vybírají jako oběť osoby vyššího věku – seniory. Předpokládají, že takováto osoba má mnohdy omezenou tělesnou pohyblivost, zhoršené smyslové vnímání, horší paměť, zhoršenou orientaci v prostoru a čase, je důvěřivá a dá na první dojem. Z předchozích řádků vyplývá také skutečnost, že objasňování této kriminality je velice obtížné. Poškození vzhledem k svému věku si mnohdy nepamatují skutečnosti, které by mohly vést k objasnění případu. Pro policisty jsou běžné situace, kdy poškození nejsou schopni poskytnout ani základní popis pachatelů nebo je v případě dopadení poznat. Starší lidé také daleko intenzivněji pociťují obavy z pomsty ze strany dopadených pachatelů. Dalším alarmujícím faktem je skutečnost, že tuto trestnou činnost páchají téměř výhradně organizované skupiny z celého území ČR i ze zahraničí. Členové těchto skupin mají mezi sebou navzájem rozdělené úkoly. Někteří provedou navázání kontaktu, další vstoupí do bytu, odvádí pozornost a umožní ostatním pachatelům provedení např. krádeže. Jiní jsou připraveni v motorovém vozidle mimo vizuální kontakt atd. Většinou tyto osoby vypadají velmi slušně, důvěryhodně, disponují drahými auty apod. Proto i Pardubický svět radí seniorům: Buďte ostražití a nedejte na první dojem!

Další zprávy z kategorie "Oznámení"

20.10.

Loučení s ptáky v NPR Bohdanečský rybník

Loučení s ptáky je tradiční podzimní akcí v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník, jejíž náplní bude pozorování ptactva stativovými dalekohledy na vypuštěném dně rybníka s výkladem, odchyt ptáků do nárazových sítí a ukázka kroužkování opeřenců.

Oznámení celý článek
13.8.

Dámský den ve Slatiňanech

Budete mít možnost vidět například parkur do 80ti cm, drezuru stupně L, jízdu zručnosti, šampaňskou jízdu, jízdu elegenace a další.

Oznámení celý článek
6.5.

Pozor, změna programu VČD!!!!!

rálové pro skupinu B neodehraje původně plánovaný muzikál MARILYN (překrásné děcko), ale komedii BEZ BAB! aneb KUTLOCH. Vstupenky pro jednotlivce zůstávají v platnosti, v případě nezájmu o toto představení vracíme vstupné. Za změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení!

Oznámení celý článek
1.10.

Vstupenky na MS juniorů jsou již v prodeji

Světový šampionát „dvacítek“ se na přelomu roku uskuteční v Pardubicích a Liberci.

Oznámení celý článek
3.10.

Přijďte se projít po městské památkové rezervaci podél Haldy

Poznáte tak, jak vypadal ráz dnešního historického jádra města běhu staletí.

Oznámení celý článek
10.9.

Druhé historické Kunětické vinobraní

Stánky vinařů doplní i ukázky tradičních lidových řemesel a nesmíme zapomenout i na bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky vinobraní. K vínu patří i sýry, které si budou moci návštěvníci vybrat dle své chuti a koštovaného vína.

Oznámení celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting