Výtěžek z benefičního koncertu činil 28 tisíc korun

9.10.

Výtěžek z benefičního koncertu činil 28 tisíc korun

Hemže u Chocně - V neděli 4. října se uskutečnil již tradiční Hudební podvečer Hemže 2009, který uspořádal Nadační fond Josefa Luxe. Ve zcela zaplněném kostele, zazněla na úvod varhanní variace známé lurdské Mariánské písně v podání Jana Fajfra. Hlavním účinkujícím byl však Jiří Pavlica, který v komorní podobě uvedl skladby Hradišťanu. Vystoupili i jeho hosté, Josef Fojta na klávesy a perkuse a zpěvem koncert ozdobila Vendula Pančuchová. V nádherném prostředí chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích zaznělo známé Ave Maria a dále písně Hradišťanu jako Modlitba za vodu, Kamínek, Chvíle a Stále jsou naši mrtví s námi.Texty písní  Jana Skácela provokovaly k zamyšlení nad naším směřováním a podtrhovaly neměnné pravdy o životě a smrti. Jako výzva zněla jásavá slova písně Haleluja, která připomněla čas, to nejdražší, co je nám dáno, abychom svůj život žili v plnosti. Výtěžek benefičního koncertu činil 28 tisíc korun. Ráda bych proto i touto cestou chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Mezi mnoha vzácnými hosty jsem tentokrát mohla přivítat i pana kardinála Miloslava Vlka, člena čestného výboru fondu, který před zahájením koncertu oslovil posluchače osobní vzpomínkou na mého manžela Josefa Luxe. Věra Luxová Následující den, mi pak pan kardinál ještě zaslal toto zamyšlení: Lux Letos prožíváme řadu významných  kulatých výročí, v civilní sféře i  v oblasti církevní. Při nedávné návštěvě papeže Benedikta XVI. jsme si je připomínali…Minulou neděli na Hemžích u Chocně si hudebním podvečerem  přátelé Josefa Luxe, zdejšího rodáka, připomínali 10 let od jeho odchodu do nového života. Toto výročí nebylo zatím připomínáno v souvislosti s většími výročími, která slavíme. Já se domnívám, že je zapotřebí  zasadit vzpomínku na Josefa Luxe do širších souvislostí: do naší současné společensko politické situace i do poselství papežovy návštěvy. Naše současná situace je plodem toho, že politici do své veřejné činnosti nevstupovali vybaveni potřebnými důležitými  hodnotovými zásadami, se kterými do politiky vstupoval Josef Lux, vybaven i silnou duchovní zkušeností z doby komunismu. Do veřejného života nepřicházel, aby udělal kariéru, ale aby sloužil a pracoval pro dobro společnosti s plným osobním nasazením a láskou . On totiž uvěřil v lásku jako důležitou hnací sílu nejen osobního života, ale i jako základu rozvoje společnosti. S tím vstupoval do politiky… V uplynulých dnech své  návštěvy nám  Benedikt XVI. přinesl poselství své poslední encykliky „Láska v pravdě“ a vyzýval věřící k tomu, aby nejprve udělali zkušenost s evangeliem a jeho pravdou a pak tuto osobní zkušenost vnášeli i do společnosti, do veřejných záležitostí, do politiky…S touto zkušeností a pravdou prožíval Josef Lux svůj osobní a rodinný život a před 20 léty vstupoval i do veřejného politického života. A tak je konkrétním příkladem toho, co papež od křesťanů ve své encyklice žádá i ukázkou, jak je to možné uskutečňovat ve veřejném životě. S vděčnou vzpomínkou kard. Miloslav Vlk.

Další zprávy z kategorie "Oznámení"

6.11.

Starořecký Erós, aneb láska za časů Sókrata i dnes

Co víme o starověkých milostných vztazích a o božstvu lásky, Erótu? Jaká byla původní zkušenost, z níž zřejmě koneckonců pochází i naše dnešní pojetí lásky?

Oznámení celý článek
4.3.

Změna programu VČD!!!

Z důvodu onemocnění v souboru jsme nuceni ZRUŠIT reprízu Tučňáků na arše naplánovanou na neděli 6. března od 16.00 hodin. Zakoupené vstupenky však zůstávají v platnosti na náhradní termín v neděli 3. dubna od 16.00 hodin. Pokud se vám náhradní termín nehodí, vstupenky lze do 14 dnů vrátit v místě zakoupení (viz obchodní podmínky v sekci VSTUPENKY na webu divadla www.vcd.cz). Za změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení!

Oznámení celý článek
11.3.

O zvědavém slůněti

Písničková pohádka podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě nabídne divákům výjimečný zážitek.

Oznámení celý článek
8.10.

Finále hlasování v Minutě slávy Divadla žije! České scény

Z Východočeského divadla do finále postoupili Lucie Štěpánkov a Josef Pejchal.

Oznámení celý článek
1.10.

Vstupenky na MS juniorů jsou již v prodeji

Světový šampionát „dvacítek“ se na přelomu roku uskuteční v Pardubicích a Liberci.

Oznámení celý článek
6.11.

Lákavá příležitost pro umělce

Vyzýváme tímto mladé individuální umělce a členy uměleckých skupin, kteří používající ve své tvorbě libovolnou výtvarnou techniku - malbu, kresbu, sochu, fotografii, komiks, instalaci, videoart, design, apod., aby zaslali v elektronické podobě svůj stručný profesionální životopis se základními osobními údaji, stručné portfolio s ukázkou dosavadní tvorby a náhled uměleckého projektu, které by chtěli vystavit.

Oznámení celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting