Výtěžek z benefičního koncertu činil 28 tisíc korun

9.10.

Výtěžek z benefičního koncertu činil 28 tisíc korun

Hemže u Chocně - V neděli 4. října se uskutečnil již tradiční Hudební podvečer Hemže 2009, který uspořádal Nadační fond Josefa Luxe. Ve zcela zaplněném kostele, zazněla na úvod varhanní variace známé lurdské Mariánské písně v podání Jana Fajfra. Hlavním účinkujícím byl však Jiří Pavlica, který v komorní podobě uvedl skladby Hradišťanu. Vystoupili i jeho hosté, Josef Fojta na klávesy a perkuse a zpěvem koncert ozdobila Vendula Pančuchová. V nádherném prostředí chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích zaznělo známé Ave Maria a dále písně Hradišťanu jako Modlitba za vodu, Kamínek, Chvíle a Stále jsou naši mrtví s námi.Texty písní  Jana Skácela provokovaly k zamyšlení nad naším směřováním a podtrhovaly neměnné pravdy o životě a smrti. Jako výzva zněla jásavá slova písně Haleluja, která připomněla čas, to nejdražší, co je nám dáno, abychom svůj život žili v plnosti. Výtěžek benefičního koncertu činil 28 tisíc korun. Ráda bych proto i touto cestou chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Mezi mnoha vzácnými hosty jsem tentokrát mohla přivítat i pana kardinála Miloslava Vlka, člena čestného výboru fondu, který před zahájením koncertu oslovil posluchače osobní vzpomínkou na mého manžela Josefa Luxe. Věra Luxová Následující den, mi pak pan kardinál ještě zaslal toto zamyšlení: Lux Letos prožíváme řadu významných  kulatých výročí, v civilní sféře i  v oblasti církevní. Při nedávné návštěvě papeže Benedikta XVI. jsme si je připomínali…Minulou neděli na Hemžích u Chocně si hudebním podvečerem  přátelé Josefa Luxe, zdejšího rodáka, připomínali 10 let od jeho odchodu do nového života. Toto výročí nebylo zatím připomínáno v souvislosti s většími výročími, která slavíme. Já se domnívám, že je zapotřebí  zasadit vzpomínku na Josefa Luxe do širších souvislostí: do naší současné společensko politické situace i do poselství papežovy návštěvy. Naše současná situace je plodem toho, že politici do své veřejné činnosti nevstupovali vybaveni potřebnými důležitými  hodnotovými zásadami, se kterými do politiky vstupoval Josef Lux, vybaven i silnou duchovní zkušeností z doby komunismu. Do veřejného života nepřicházel, aby udělal kariéru, ale aby sloužil a pracoval pro dobro společnosti s plným osobním nasazením a láskou . On totiž uvěřil v lásku jako důležitou hnací sílu nejen osobního života, ale i jako základu rozvoje společnosti. S tím vstupoval do politiky… V uplynulých dnech své  návštěvy nám  Benedikt XVI. přinesl poselství své poslední encykliky „Láska v pravdě“ a vyzýval věřící k tomu, aby nejprve udělali zkušenost s evangeliem a jeho pravdou a pak tuto osobní zkušenost vnášeli i do společnosti, do veřejných záležitostí, do politiky…S touto zkušeností a pravdou prožíval Josef Lux svůj osobní a rodinný život a před 20 léty vstupoval i do veřejného politického života. A tak je konkrétním příkladem toho, co papež od křesťanů ve své encyklice žádá i ukázkou, jak je to možné uskutečňovat ve veřejném životě. S vděčnou vzpomínkou kard. Miloslav Vlk.

Další zprávy z kategorie "Oznámení"

6.2.

Transportní novorozenecký inkubátor.

Byl zakoupen z investičních prostředků organizace. Nemalou částkou přispěla i nadace ČEZ. Na případných transportech bude participovat jak samotná posádka ZZS PAK, tak i specialistka neonatologického oddělení Pardubické krajské nemocnice.

Oznámení celý článek
8.10.

V zámeckém parku se bude strašit

Na strašení v zámeckém parku v Medlešicích jezdí čím dál tím víc lidí. Přijíždí se pobavit malí i velcí, a aby jim čekání na strašidla rychleji uběhlo, čeká na ně i letos bohatý doprovodný program.

Oznámení celý článek
22.7.

Upozornění k provozu vozidel s převozními značkami SRN

Řidič, který řídí vozidlo, na kterém je umístěna krátkodobá registrační značka vydávaná pro fyzické osoby se žlutým označením na pravé straně, se dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta ve výši od 5000,- Kč.

Oznámení celý článek
16.12.

Za parkování v areálu nemocnice se bude nově platit v automatických pokladnách

Při vjezdu do areálu Pardubické nemocnice je nutné si odebrat parkovací lístek. Slouží k následné úhradě parkovného. Automatické pokladny k platbě jsou instalovány u hlavní brány vedle prodejny zdravotnických potřeb a u spodní vrátnice vedle budovy patologie.

Oznámení celý článek
5.9.

Foxconn 4Tech na 60. Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří k nejvýznamnějším evropským průmyslovým veletrhům. V loňském roce přivítal přes 80 tisíc návštěvníků a i v letošním roce lze očekávat velkou návštěvu s ohledem na trvale rostoucí zájem průmyslových firem o novinky a inovace.

Oznámení celý článek
9.6.

Právě vyšlo druhé číslo Zpravodaje krajské nemocnice

Co vše nabídne nadcházející 5. ročník Dne nemocnice? Jakých úspěchů dosáhli traumatologové a ortopédi? Jak pečovat hlas?

Oznámení celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting