Na Univerzitě Pardubice o totalitarismu

5.12.

Na Univerzitě Pardubice o totalitarismu

Ve středu 5. prosince odpoledne se na Univerzitě Pardubice uskuteční přednáška doc. RNDr. Martina Palouše, velvyslance České republiky při OSN, na téma „Otázka totalitarismu na počátku 21. století“. Přednáška se koná od 15:00 hodin v kongresovém sále na rektorátu Univerzity Pardubice a pořádá ji Kabinet filosofie Katedry religionistiky a filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Odborná přednáška je určena studentům, akademickým pracovníkům a všem, kteří by se chtěli dozvědět více o problematice totalitních režimů a o otázce lidských práv v současném světě. Docent Palouš byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1986 působil jako její mluvčí. Filosoficky byl ovlivněn J. Patočkou, H. Arendtovou a E. Voegelinem. V listopadu 1989 se stal zakládajícím členem Občanského fóra. Roku 1990 byl zvolen do Federálního shromáždění a stal se v něm členem Výboru pro zahraniční věci. Vstoupil do služeb Ministerstva zahraničních věcí Československa jako poradce ministra zahraničních věcí. Od října 1990 do října 1992 by náměstkem ministra zahraničních věcí. Do roku 1998 se aktivně účastnil činnosti různých nevládních organizací, mimo jiné zastával funkci předsedy Českého helsinského výboru a spolupředsedy Helsinského občanského shromáždění. V letech 2001 až 2005 byl velvyslancem České republiky v USA. Od roku 1990 zastával docent Palouš řadu pedagogických pozic na Karlově univerzitě. Roku 1994 přednášel na Fakultě sociálních věd (oddělení zahraničních styků) a byl jejím proděkanem. Od roku 1993 pracoval v Centru pro teoretická studia (společné pracoviště Karlovy univerzity a Akademie věd ČR). Přednáší také ve Spojených státech amerických. Docent Palouš je autorem četných odborných prací. Kromě jiného napsal kapitolu o České republice v publikaci Evropské komise Democratization in Central and Eastern Europe, pojednání Totalitarianism and Authoritarianism v publikaci Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict (1999), a stať Between Idealism and Realism: Reflections on the Political Landscape of Postcommunism, v publikaci Between Past and Future: The Revolutions of 1989 and their Aftermath (2000). Překládá rovněž práce Hannah Arendtové.

Další zprávy z kategorie "Politika"

14.6.

Radko Martínek a Roman Línek se zúčastnili Výboru regionů

Zástupcům evropských regionů a měst prezentoval zamýšlené iniciativy Evropské komise.

Politika celý článek
12.11.

V Lanškrouně zvolili novou starostku

Zastupitelstvo rozhodlo, že rada města bude mít 7 členů, z nichž uvolněnými budou starostka a místostarosta.

Politika celý článek
23.10.

Noví krajští zastupitelé složili sliby. Kraj má novou vládu Ustavující jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

Do svých funkcí byli zvoleni také uvolnění předsedové Kontrolního a Finančního výboru a předsedové Výboru pro IZS a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Po zasedání zastupitelstva se premiérově v novém složení setkali také krajští radní.

Politika celý článek
29.6.

Europoslanec Zdechovský byl oceněn cenou Fair Politicians 2015

Patřil tak mezi 10 oceněných europoslanců, kteří získali nejvíce bodů v celoročním hodnocení nizozemské neziskové organizace Foundation Max van der Stoel.

Politika celý článek
12.9.

Piráti chtějí odvolat radní, kteří hlasovali proti zájmu občanů Pardubic na čistém vzduchu

Všichni členové zastupitelského klubu Pirátů jsou podepsáni pod zprávou, kterou projedná zastupitelstvo města ve čtvrtek 19. září 2019. Navrhují v ní odvolání pěti radních včetně primátora Martina Charváta. Ti na mimořádném jednání rady 10. července 2019 nehlasovali pro návrh, aby se město odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu udělit výjimky chvaletické elektrárně.

Politika celý článek
25.2.

Pardubický kraj má nového hejtmana

Zastupitelstvo novým hejtmanem zvolilo dosavadního náměstka hejtmana Ivo Tomana (ODS).

Politika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting